Årsberetning 2012: En attraktiv jernbane ? nu og i fremtiden

Banedanmark har offentliggjort årsregnskab for 2012. Årsregnskabet viser et anmærkningsfrit regnskab for syvende år i træk, en forbedret rettidighed og god fremdrift i de anlægsprojekter, der skal være med til at skabe fremtidens jernbane.

Banedanmark har i 2012 vedligeholdt jernbanen for 1,1 mia. kr. samt fornyet og udskiftet for 1,8 mia. kr.. Til nyanlæg er der anvendt 2,3 mia. kr., og endelig er der anvendt 0,4 mia. kr. til trafikstyring, -planlægning og – information samt kørestrøm.

“Samtidig med at vi udbygger jernbanen til fremtidens behov, arbejder vi året rundt på at levere en attraktiv og pålidelig jernbane her og nu til passagerne. Det er vi lykkedes med på flere planer i 2012,” siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

Historisk høj rettidighed
I 2012 kørte togene med en historisk høj rettidighed med målopfyldelse på både fjernbanen og S-banen. Nogle af kodeordene er blandt andet et fælles, skarpt fokus på tværs af jernbanesektoren for at øge rettidigheden. På trafikinformationsområdet indgik Banedanmark og DSB også et tættere samarbejde i 2012.

En del af den gode rettidighed kan desuden tilskrives en fokuseret og professionel vedligeholdelsesindsats, der i 2012 resulterede i et meget lavt antal af hastighedsnedsættelser.

Realiseringen af fremtidens jernbane
Samtidig fortsatte Banedanmark i 2012 indsatsen for at realisere de mange projekter, der frem mod 2020 skal give muligheden for en fordobling af passager- og godstrafikken i 2020: Den nye bane mellem København og Ringsted, Ringsted-Femern Banen, udskiftningen af signalerne på hele den statslige jernbane, anlæg af dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød og elektrificering af udvalgte banestrækninger – for blot at nævne de største projekter.

Årets fornyelsesprojekter i 2012; sporfornyelsen af jernbanen mellem Langå og Struer, mellem Skanderborg og Herning og mellem Aalborg og Frederikshavn kom alle i mål til tiden.

Årets særlige udfordringer
Særligt to store hændelser prægede 2012: Jernbanebroen over Limfjorden blev i foråret 2012 voldsomt beskadiget efter en påsejling. Desværre betød de store udfordringer med at få færdiggjort en ny broklap, at der først er fuld normal togtrafik over Limfjorden den 29. april 2013.

I slutningen af november 2013 afsporede et godstog ved Farris i Sønderjylland og mere end syv kilometer spor blev beskadiget. Sporet genåbnede efter 16 dage, og godstrafikken blev i mellemtiden ledt gennem alternative ruter.

Anmærkningsfrit regnskab
Med årets regnskab er det syvende år i træk, at Banedanmark aflægger et anmærkningsfrit regnskab.

“Vi skal omsætte de store samfundsmæssige investeringer i jernbanen til reelle forbedringer til gavn for både passagerne og samfundet. Dette skal samtidig ske ansvarligt og med maksimal værdig for hver enkel skattekrone. Banedanmark har blandt andet arbejdet med at skabe billigere projekter gennem udbudsformer som totalentrepriser, udbud efter forhandling og gennem andre løbende effektiviseringer. Og jeg er yderst tilfreds med, at vi igen kan aflægge et regnskab uden anmærkninger,” siger Jesper Hansen.

Flere oplysninger hos Banedanmarks pressemedarbejder på 82341313.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *