Asfaltarbejdet på den sønderjyske motorvej forkortes 18 dage

På baggrund af problemerne med trafikafviklingen i forbindelse med asfaltarbejdet på den sønderjyske motorvej i foråret 2010 har transportministeren og transportforligskredsen besluttet at ændre udførelsesplanen for det resterende asfaltarbejde på strækningen, så generne for trafikanterne minimeres.

Ændringerne vil være som følger:

Belægningsarbejdet i nordgående retning mellem rampeanlæg 66 ved Christiansfeld og rampeanlæg 67 ved Haderslev Nord vil udelukkende blive udført som natarbejde. Arbejdet gennemføres i foråret 2011.
Arbejdet med vedligeholdelse af Christiansdalbroen skal af tekniske grunde udføres i én fortløbende proces seks døgn i træk i hver retning. Det er derfor ikke muligt at udføre broarbejdet alene som natarbejde. Den tid, hvor der bliver udført arbejde på Christiansdalbroen, vil Vejdirektoratet udnytte til at lave asfaltarbejde mellem rampeanlæg 67 ved Haderslev Nord og rampeanlæg 68 ved Vojens både som dag- og natarbejde, således at man er færdig med arbejdet mellem Haderslev Nord og Vojens inden for de seks døgn, der tager at udføre arbejdet på Christiansdalbroen.

Den sidste del af strækningen frem mod Ustrup vil blive udført som natarbejde, hvis erfaringerne fra asfaltarbejdet mellem Haderslev Nord og Vojens viser, at der forekommer væsentlige gener for trafikafviklingen.

Med disse ændringer reduceres antallet af dage, hvor dele af motorvejsstrækningen vil være indsnævret, med i alt 18 dage.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *