Banedanmark justerer spor på Farumbanen

Sporet mellem Farum Station og Svanemøllen Station skal justeres efter sporarbejdet i 2008. Det foregår aftener og nætter fra 30. marts til 13. april.

Efter den store sporombygning på Farumbanen i 2008 skal sporet nu justeres. Når der er blevet kørt på et nyt spor gennem et stykke tid, kan det forekomme, at underlaget sætter sig, så der opstår mindre “bump” eller skævheder i skinnerne, som kan give urolig kørsel. Med justeringen opnår man, at sporet ligger fuldstændig præcist, hvilket giver den mest komfortable kørsel og bedste sikkerhed for passagererne.

Der bruges to store justeringsmaskiner (foto vedhæftet) til arbejdet, hvoraf den ene udelukkende justerer sporskifter. Maskinerne løfter skinner og sveller 5-15 cm op og komprimerer skærverne, før skinner og sveller sænkes på plads igen. I nogle tilfælde er det nødvendigt, at maskinen kører frem og tilbage på det samme stykke flere gange, før sporet ligger helt, som det skal. En justeringsmaskine vil typisk justere 200-900 meter spor pr. time.

Hvornår arbejdes der
Banedanmark arbejder i princippet på hele strækningen mellem Farum og Svanemøllen hver aften og nat mellem onsdag den 30. marts og onsdag den 13. april i tidsrummet kl. 20 til kl. 04.40. Dog mere koncentreret nogle nætter end andre – og nogle nætter koncentreret på bestemte delstrækninger.

“Vi kan desværre ikke oplyse præcis, hvornår vi arbejder på hvilke dele af strækningen, da det afhænger af fremdriften på justeringsmaskinerne,” fortæller Banedanmarks byggeleder Michael Thode.

Banedanmark tilrettelægger arbejdet, så støjgenerne reduceres mest muligt. Det kan dog desværre ikke helt undgås, at de nærmeste naboer til banen kan høre, når de store justeringsmaskiner er i aktion.

“Sporjusteringen støjer imidlertid ikke mere, end når vi et par gange om året udfører almindeligt vedligeholdelsesarbejde på banen – og ikke nær så meget som den store sporombygning i 2008,” lover Michael Thode.

Samtidig med sporjusteringen kontrollerer Banedanmark, at køreledningerne er placeret helt rigtigt i forhold til sporet. Kontrollen foretages med en målevogn i sporet, hvorefter eventuel justering foretages.

Hvad med trafikken
Banedanmark arbejder i ét spor ad gangen af hensyn til S-togtrafikken på strækningen. Der kan dog forekomme være mindre ændringer i togdriften i tidsrummet mellem kl. 20 og kl. 04.40. DSB oplyser om eventuelle ændringer på dsb.dk/trafikinfo eller tlf. 3353 2001.

Yderligere oplysninger om sporjusteringen via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *