Banedanmark lukker 20 overkørsler mellem Langå og Viborg

Ved at nedlægge 20 usikrede jernbaneoverkørsler og sikre fire overkørsler yderligere opgraderer Banedanmark den generelle sikkerhed på jernbanen mellem Langå og Viborg. De overkørsler, der lukkes, er enten markoverkørsler eller små, private overkørsler beliggende på privat fælles vej.

Arbejdet med at anlægge erstatningsveje ved de overkørsler, der nedlægges, er i gang, og overkørslerne lukkes efter planen i sensommeren 2012.

Sikkerheden på den danske jernbane er høj, og der sker generelt kun meget få ulykker. Men når det sker, er det ofte i overkørsler. Banedanmarks mål er derfor så vidt muligt at sikre eller nedlægge alle usikrede overkørsler med udgangen af 2018. Der nedlægges eller sikres pt. ca. 30 usikrede overkørsler årligt, fortæller Banedanmarks projektleder Mads Dalgaard.

Nye sikringsanlæg i 4 overkørsler
Når de 20 overkørsler lukker, henvises trafikanterne til at benytte andre overkørsler. Forud for lukningen sikrer Banedanmark derfor 4 overkørsler i området yderligere.

Arbejdet går i gang i slutningen af februar måned, og de nye sikringsanlæg forventes at være klar til brug i løbet af marts/april måned. Arbejdet udføres, så det ikke kommer til at forstyrre vejtrafikken.

Det drejer sig om følgende fire overkørsler:

Overkørsel 6 ml. Langå og Ulstrup, på Ulstrupvej (ml. Kirkestien og Rådalsvej):
Det eksisterende led erstattes af et nyt halvbomanlæg.

Overkørsel 12 ml. Ulstrup og Bjerringbro, på Røngevej:
Det eksisterende advarselsanlæg med lyd og blink ombygges til et halvbomanlæg.

Overkørsel 33 ml. Bjerringbro og Rødkærsbro, på Bjerrevej:
Det eksisterende led erstattes af en bom, der dækker hele vejen.

Overkørsel 40 ml. Rødkærsbro og Rindsholm, på Tostrupvej:
Det eksisterende advarselsanlæg ombygges til et halvbomanlæg.
Ved at opgradere sikkerhedsanlæggene i overkørslerne skærper vi bilisternes og andre vejtrafikanters opmærksomhed på,, at de nærmer sig en overkørsel. Og det er til gavn for sikkerheden for både vejtrafikanter og togpassagerer, forklarer Mads Dalgaard.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *