Banedanmark offentliggør miljøredegørelse for nyt dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens

Banedanmark offentliggør i dag den endelige miljøredegørelse samt høringsnotatet om det nye dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens, der forventes at være færdigt i slutningen af 2015. Dobbeltsporet vil fjerne en betydelig flaskehals i den jyske jernbanekorridor mellem Danmark og Tyskland.

Transportminister Henrik Dam Kristensen glæder sig over, at Banedanmark med miljøredegørelsen nu kan sætte realiseringen af det nye dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens i gang.

Etableringen af dobbeltspor på strækningen Vojens – Vamdrup vil fjerne en flaskehals i den jyske banekorridor mellem Danmark og Tyskland og dermed understøtte den langsigtede udvikling af gods på jernbanen, siger Henrik Dam Kristensen.

Bedre bane
Efter udbygningen og moderniseringen af strækningen mellem Vamdrup og Vojens vil togene kunne køre med 160 km. i timen på hele strækningen, hvor der flere steder i dag kun kan køres med 120 km. i timen. Det ekstra spor vil både forbedre regulariteten, forkorte køretiden til gavn for passagererne og sikre den nødvendige kapacitet for kørsel med godstog.

Der var oprindeligt afsat 700 mio. kr. til anlæggelsen af dobbeltsporet. Men i den brede trafikpolitiske aftale fra starten af februar blev der bevilget yderligere 55 mio. kr., og dette gør det muligt for Banedanmark at gennemføre arbejdet med væsentligt færre totalspærringer af banestrækningen.

Få spærringer
Dermed imødekommes godsoperatørernes ønske om, at etableringen af det nye dobbeltspor sker med så få gener for godstogstrafikken som muligt. Og det er områdechef i Banedanmark, Martin Munk Hansen, meget tilfreds med.

“Vi er glade for, at vi kan bygge det ekstra spor med færrest mulige spærringer, så både passager- og godstrafikken kan køre normalt i langt det meste af anlægsperioden. Og vi kan yderligere mindske generne ved at koordinere med de spærringer, der allerede er planlagt i forbindelse med den nødvendige vedligeholdelse af fjernbanestrækningen i øvrigt,” siger han.

Miljøredegørelsen samt høringsnotatet kan læses på Banedanmarks hjemmeside.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *