Banedanmark ombygger Lejre Station

Vi begynder ombygningen af Lejre Station her i foråret. Her kan du læse om ombygningen og de gener, du kan komme ud for, mens vi arbejder.

Vi er allerede i gang med at etablere byggepladser omkring stationen.

Mens vi arbejder, lukker vi for adgangen til stationen fra stien på sydsiden. Man kan derfor kun komme til stationen fra nordsiden (hvor biblioteket ligger).

Spunsarbejde i uge 18, 19 og 21
Det mest støjende arbejde finder sted, når vi skal sætte spuns store jernplader – i jorden. Vi vibrerer spunsen i jorden til trapper og elevatorer samt til den nye tunnel, hvor vi dog rammer spunsen ned de sidste par meter – det vil sige, at spunsen skal bankes ned det sidste stykke.

Den mest hensynsfulde måde at sætte spuns på er at vibrere spunsen ned. Derfor rammer vi kun spunsen, når det er strengt nødvendigt.

Vi fotoregistrerer de nærmeste huse, inden vi begynder at vibrere spuns. Det foregår i uge 17, og de pågældende kontaktes direkte.

Desuden sætter vi vibrationsmålere op på de bygninger, der ligger tættest på arbejdsstedet. De bliver sat op umiddelbart før arbejdet starter, og de pågældende kontaktes direkte.

Øvrige arbejder
Vi skal bygge en ny perron og etablere ny belægning på stationen, og det støjer, når vi skal fjerne det gamle.

Vi skal fjerne jord fra de steder, hvor den nye tunnel og det nye spor skal ligge. Der vil derfor blive en del jordtransporter i starten af arbejdsperioden.

Mens banen er lukket for togtrafik, bygger vi det nye spor mellem Lejre og Hvalsø. Spor-arbejdet forstyrrer hovedsageligt, når vi læsser og losser skærver og svejser skinnerne sammen.

Tidsplan for arbejdet
Uge 19 og 20 Vi vibrerer spuns til trapper og elevatorer.
Uge 21 og 22 Vi skal fjerne en del jord i forbindelse med udgravning til tun-nel og elevatorer. Størstedelen af jordtransporterne finder sted i disse uger. Herefter skal vi transportere materiale frem og tilba-ge, men ikke i så stort omfang.
Uge 22 til 36 Vi bygger tunnel, ny perron, lægger spor og ny belægning, laver sikringsarbejder og øvrige arbejder på stationen.

Vi arbejder om dagen
Vi arbejder hovedsageligt om dagen og kun undtagelsesvist om natten og i weekender. Noget af arbejdet er imidlertid afhængigt af vejret. Derfor kan der komme situationer, hvor vi er nødt til at tage natten eller weekenden i brug. Hvis det bliver tilfældet, skal vi gøre vores bedste for at orientere dig forinden.

Undskyld vi forstyrrer
Vi kan desværre ikke undgå at genere vores omgivelser, mens vi arbejder. Vi bestræber os på at mindske generne for vores naboer så meget, vi kan.

Kontakt og yderligere information
Du kan få yderligere information på www.banedanmark.dk/nordvestbanen, og du kan skrive til os på nordvestbanen@bane.dk.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *