Bedre vilkår for handicappede i kollektiv trafik

DSB s ledsagerordning, som er en rabatordning for handicappede til den kollektive trafik, udvides fra den 1. august i år.

Ordningen går i korte træk ud på, at brugerne af ordningen kan rejse med en ledsager til én billets pris eller rejse alene til ½ pris. Det er handicaporganisationerne, der udsteder legitimationskortene, som giver adgang til ordningen. Er man godkendt til trafikselskabernes handicapkørsel, har man også adgang til at benytte DSB s ledsagerordning.

Ledsageordningen gælder i dag kun for rejser, der går over de gamle amtsgrænser. Det betyder i praksis, at brugerne skal rejse over et takstområde for at kunne benytte ordningen. Er rejsen kortere, kan man ikke benytte ledsagerordningen.

Fra den 1. august 2011 udvides ordningen imidlertid til at omfatte alle rejser i hele landet.

Udvidelsen af ordningen er aftalt med Trafikselskaberne i Danmark, DSB, Arriva Tog og Metroselskabet.

Transportminister Hans Christian Schmidt siger i den anledning:

Det har længe været bøvlet for personer med et handicap, at ledsagerordningen kun omfatter de længere rejser. Det får vi nu rettet op på, så ordningen gælder for alle rejser i hele landet til stor gavn for personer med et handicap.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *