Beretning om DSB og Waterfront offentliggjort

Advokatfirmaet Bruhn & Hjejle har afsluttet deres uvildige advokatundersøgelse, som DSB sammen med transportministeren iværksatte i januar 2013. Der er som led i undersøgelsen fremkommet forhold, som har givet anledning til kritik en kritik DSB tager alvorligt:

Den uvildige undersøgelse peger på arbejdsmetoder, som er helt uacceptable og som DSB på det kraftigste tager afstand fra. Undersøgelsen bygger på frivillighed, og der kan være forhold, som ikke er belyst, men beretningen giver rigelig med information til at drage de nødvendige konsekvenser og iværksætte de nødvendige forbedringstiltag i DSB, udtaler Peter Schütze, bestyrelsesformand i DSB.

DSB s bestyrelse har tilsluttet sig de anbefalinger, den administrerende direktør har fremlagt som følge af den uvildige advokatundersøgelse. Det betyder blandt andet at:

DSB igangsætter en revurdering af selskabets etiske regler
DSB igangsætter et arbejde for at forbedre de interne processer herunder i forhold til offentlighedsloven
DSB etablerer en whistleblower -ordning
Der må ikke herske tvivl om, at DSB ønsker at have en åben, ærlig og direkte dialog med alle interessenter. Vi vil ligesom andre virksomheder benytte os af ekstern rådgivning, men det skal stå klart, at kun DSB repræsenterer DSB og at vi forventer, at regler om god adfærd overholdes af enhver medarbejder, leverandør eller rådgiver. , udtaler administrerende direktør Jesper Lok og fortsætter:

Sammen med ministeriet vil vi udarbejde klare retningslinjer og spilleregler, der sikrer det .
Som følge af undersøgelsens konklusioner er der nu taget skridt til at gennemføre en opsigelse af underdirektør Peder Nedergaard Nielsen. Peder Nedergaard Nielsen har været suspenderet, siden undersøgelsen blev indledt i januar.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *