Best Management Practices. Et godt værktøj imod pirater

Da antallet af piratoverfald i Adenbugten eksploderede i sommeren 2008 satte en række internationale skibsfartsorganisationer sig sammen for at samle de bedste råd og vejledninger til at imødegå pirattruslen ved Somalia. Dette arbejde endte op i 1. udgave af vejledningen Best Management Practices to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia (forkortet BMP), som blev udgivet i februar 2009. Vejledningen indeholder både operationelle og defensive beskyttelsestiltag.

BMP har vist sig som et godt værktøj for rederierne og deres skibe, når de skal forberede sig på sejlads gennem Adenbugten og ud for kysten af Somalia. Erfaringer fra området viser, at de skibe, som følger BMP, har meget mindre risiko for at ende med at blive kapret i tilfælde af piratangreb. Desværre har opgørelser også vist, at der fortsat er en del skibe, der sejler gennem området, som ikke følger BMP.

I Danmarks Rederiforening har vi fra første færd holdt vores medlemmer orienterede om udviklingen i situationen ved Somalia, herunder opfordret medlemmerne til at sætte sig grundigt ind i og følge BMP. Desuden har Danmarks Rederiforening og række danske rederier deltaget aktivt både i udarbejdelsen af BMP og de efterfølgende revisioner. Danske rederier har hele tiden arbejdet seriøst med på bedst mulig måde at imødegå pirattruslen, herunder påtaget sig ansvaret for at BMP følges.

Idet efterlevelse af BMP har vist sig som en vigtig del i den fælles indsats i at forhindre kapring af handelsskibe, arbejder Danmarks Rederiforening, gennem vores medlemskab af International Chamber of Shipping, på fortsat at udbrede kendskabet til BMP i andre lande.

Det er naturligvis helt klart, at når vi gerne ser flådeenheder i området, så er vores rederier også indstillet på at følge de retningslinier, som flåden anbefaler.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *