Borgermøde i Eskilstrup om nye jernbaneanlæg

Jernbanen skal elektrificeres, og hele strækningen mellem Ringsted og den nye Femern Bælt forbindelse skal være to-sporet, på nær Storstrømsbroen. I Eskilstrup skal jernbaneoverkørslen på Eskilstrup Vestergade nedlægges, og vejen lukkes permanent for al trafik på tværs af banen.

Når dørene onsdag den 16. marts bliver lukket op i Eskilstrup Hallen, håber områdechef fra Banedanmark, Martin Munk Hansen, at det vil strømme ind med interesserede naboer til jernbanen i Eskilstrup.

Danmark og Tyskland har indgået en traktat om, at jernbaneanlæggene på begge sider af Femern Bælt forbindelsen skal udbygges. Vores opgave i Banedanmark er at finde løsninger, som opfylder de trafikale behov, og som tager flest mulige hensyn til natur og mennesker,” siger Martin Munk Hansen, som er områdechef i Banedanmark.

” Derfor er det vigtigt, at naboer til jernbanen og andre interesserede giver os en tilbagemelding på det projekt, vi nu fremlægger”.

På hele strækningen fra Ringsted til den nye Femern Bælt forbindelse skal jernbanen elektrificeres, og der skal udbygges til to spor, undtagen på Storstrømsbroen.

Udbygningen vil give plads til flere tog fortrinsvis godstog og persontogene kan de fleste steder sætte farten op til 160 km/t eller 200 km/t, alt efter hvilken løsning, politikerne vælger.

Overkørsel i Eskilstrup nedlægges, og der etableres ny vej
I Eskilstrup skal jernbaneoverkørslen på Eskilstrup Vestergade nedlægges, og vejen lukkes permanent for al trafik på tværs af banen. Som grundløsning fremlægger Banedanmark et projekt, hvor der etableres en ny vej langs banens østside fra Tårngade til Eskilstrup Jernbanegade.

På den vestlige perron nedlægges trappeadgangen til perrontunnelen, mens rampen fra Kirkevej bibeholdes, så det stadig er let at krydse banen med cykler, barnevogne mv. samt for gangbesværede. Og umiddelbart nord for perrontunnelen etableres en gangbro over sporene med trapper og elevatorer.

Kommentarer er velkomne
Borgermødet den 16. marts vil specielt dreje sig om anlæg i Eskilstrup. Alle borgere er dog velkomne. Det gælder også for de kommende møder, der bliver holdt i Vordingborg den 22. marts og Nørre Alslev den 30. marts.

“Der er offentlig høring om projektet indtil 10. april, og indtil da modtager vi meget gerne kommentarer, idéer og forslag pr. mail, brev eller telefon,” understreger Martin Munk Hansen.

Borgermødet i Eskilstrup Hallen er fra kl. 19-21. Fra kl. 18.30 er der åbent i de såkaldte spørgehjørner, hvor fagmedarbejdere fra Banedanmark vil svare på spørgsmål om lokale anlæg, arealbehov og støj.

Få mere at vide
Banedanmark har udgivet en høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver de konsekvenser, projektet har for omgivelserne. Høringsudgaven består indtil videre af tre hæfter, som alle er tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside, www.banedanmark.dk/femern.

På hjemmesiden er der flere oplysninger om projektet, blandt andet et dynamisk kort, som viser projektets lokale konsekvenser.

Kontakt og information
Spørgsmål om projektet besvares via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *