DSB Kundeambassadør anbefaler forbedringer af HyperCard og UddannelsesKort

Kundeambassadøren har afsluttet sin undersøgelse af udstedelsen af HyperCard og UddannelsesKort og overgivet sine anbefalinger til DSB s administrerende direktør.

Kundeambassadøren ønskede at undersøge grundlaget for de mange henvendelser til DSB om udstedelse af HyperCard og UddannelsesKort. De uddannelsessøgende har især kritiseret en forsinket eller manglende levering af deres kort.

Kundeambassadøren kan konstatere, at der har været grundlag for kundernes kritik, og kan ligeledes konstatere, at uforholdsmæssigt mange studerende har haft behov for vejledning og hjælp ved bestillingsprocessen.

Kundeambassadørens analyse er gennemført både ved interne undersøgelser og ved samtaler og interview med eksterne parter. Blandt andet har vi talt med flere af de studerende, med uddannelsessteder og Uddannelsesstyrelsen.

Kundeambassadørens analyse har vist, at den fremgangsmåde, der har ligget til grund for bestilling og udstedelse af de to kortformer har en række svagheder. Kundeambassadøren har derfor anbefalet DSB, at der gennemføres ændringer i processen for bestilling, betaling og levering af disse kort for at sikre, at kortene når frem til de studerende til tiden. Den ansvarlige direktør i DSB har over for Kundeambassadøren oplyst, at han er gået i gang med at undersøge, hvordan Kundeambassadørens anbefalinger evt. kan sættes i værk.

I dag sker godkendelse og bestilling af kort som én proces, hvor Uddannelsesstyrelsen, skolen og DSB er involveret. Kundeambassadøren foreslår at processen deles, så Uddannelsesstyrelsen og skolen sørger for at godkende den studerende til tilskud. Dernæst kan den studerende med godkendelsen “i hånden” bestille og betale sit kort i én proces direkte hos DSB, når det passer ind i den studerendes planlægning.

Det vil skabe større sikkerhed for levering til tiden, og leveringstiden fra bestilling og betaling til den studerende modtager sit kort vil kunne skæres ned.

Kundeambassadøren anbefaler også, at der sker en forenkling og tydeliggørelse af information og vejledning ved bestilling, så det bliver tydeligere, hvor i processen bestillingen befinder sig, hvem der er ansvarlig og hvem den studerende skal henvende sig til i tilfælde af problemer.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *