DSB og Banedanmark er godt klædt på til vinteren

Der er varme på sporskifterne og togene har sneposer, sandanlæg, koste og skrabejern som standardudstyr den kommende tid. De 50 ton tunge sneplove holder klar til at rydde sporet, hvis sneen kommer i voldsomme mængder, og der er faste og robuste planer for, hvordan trafikken skal afvikles, hvis det bliver nødvendigt at køre med færre tog. Listen af elementer i Banedanmark og DSB’s vinterforberedelser er lang, for uanset om der venter os en streng eller mild vinter, så er det nødvendigt at være klædt på til selv det værst tænkelige vinterscenarie.

”Vi har forberedt os rigtig godt igen i år, men der kan opstå situationer, hvor vejret er så slemt, at der vil komme forsinkelser, eller hvor det vil være nødvendigt at reducere i togdriften. Når det sker, så har vi fuldt fokus på at få passagererne så godt frem som muligt og sikre en hurtig og troværdig trafikinformation,” siger Jens Jørgen Hansen, trafikchef i Banedanmark.

Vejret er den altafgørende faktor for, hvor godt trafikken kører i vintermånederne. En streng vinter med megen sne og kulde giver omkring fem gange så mange aflyste tog som en mild vinter.

Trafikken tilpasses efter forholdene
Når sneen kommer væltende, er det vigtigt, at holde de omkring 4000 sporskifter, der er på det statslige jernbanenet, i gang. Vejret kan blive så slemt, at det ikke er muligt, selv om de fleste sporskifter er opvarmede. Så kan det blive nødvendigt at reducere antallet af tog, da der ikke vil være de samme muligheder for krydsninger og overhalinger.

Så når DMI varsler kraftig snefygning eller snestorm, bliver den del af vinterberedskabet, som går ud på at tilpasse kørslen efter forholdene, aktiveret.

”Under en snestorm er fremkommeligheden for alle former for trafik begrænset, og vi minimerer risikoen for, at togene holder i kø på skinnerne ved at køre færre men større tog. Vi varsler sådanne ændringer senest en dag i forvejen og anbefaler kunderne at holde sig orienteret på Rejseplanen og i DSB App,” siger Tony Bispeskov, trafikinformationschef i DSB.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *