DSB Väst overdrager Göteborg-trafik til ny operatør 1. maj

DSB Väst og Västtrafik har indgået en aftale om, at regionaltogstrafikken i og omkring Göteborg overgår til en ny operatør allerede den 1. maj 2012.

Aftalen er en konsekvens af DSB Väst’s ønske om at afkorte kontraktperioden med de svenske trafikudbudsmyndigheder i Göteborg på grund af økonomiske problemer. Selvom DSB Väst har arbejdet hårdt på at rette op på økonomien siden efteråret, ville selskabet stå til at tabe op mod 84 millioner danske kroner om året, indtil den oprindelige kontrakt udløb i 2018.

DSB SOV har stillet en garanti på 251 millioner danske kroner som sikkerhed for driften af DSB Väst. Den nye aftale betyder, at DSB betaler 205 millioner danske kroner til Västtrafik. Herefter bortfalder den stillede garanti.
DSB hensatte 303 millioner kroner i regnskabet for 2011 til dækning af omkostninger forbundet med nedlukning af de nævnte aktiviteter.

“Vi har i flere uger arbejdet på at finde en økonomisk holdbar løsning. Og selvom den løsning, der nu er enighed om betyder, at DSB Väst ophører med at eksistere, er jeg tilfreds med to ting: Aftalen kommer ikke til at betyde forringelser for kunderne og aftalen er økonomisk set den bedst mulige for DSB og de danske skatteydere,” siger bestyrelsesformand i DSB Väst og konstitueret administrerende direktør i DSB Jacob Kjær.

Jacob Kjær er også tilfreds med, at medarbejderne i DSB Väst bliver tilbudt overgang til den nye operatør. Dette forhold glæder også Lars Backström, administrerende direktør i Västtrafik:

“Det glæder mig, at vi kan præsentere en løsning, der sikrer, at vores kunder ikke kommer til at opleve større forstyrrelser i trafikken. Samtidig kan vi gennemføre et operatørskift under kontrollerede former, hvor også medarbejderne kan føle sig trygge,” udtaler Lars Backström.

Den nye operatør er svenske SJ.

DSB s øvrige aktiviteter i Sverige driften af DSB Småland og DSB Upptåget er ikke berørt af situationen med Västtrafik.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *