En bedre bane mellem Roskilde og Holbæk

Den 27. marts går Banedanmark i gang med at forny sporet på fire stationer på Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk. Arbejdet vil sikre en stabil bane med færre forsinkelser for passagererne.

Holbæk, Vipperød, Tølløse og Hvalsø skal have fornyet enkelte spor på selve stationerne.
Sporarbejdet omfatter udskiftning af skinner og sveller – i alt ca. 5 km nye spor. Sporombygningen udføres nu, fordi sporkonstruktionen – skinner og sveller – er meget nedslidt.

“Vi er desværre nødt til at forstyrre passagererne en smule her i foråret, mens sporarbejdet står på. Men hvis ikke vi ombygger sporene på stationerne nu, risikerer vi, at togene skal sætte hastigheden ned, når de kører igennem stationerne. Det betyder forsinkelser i den sidste ende, og det vil vi gerne undgå,” siger projektleder Khaled Ghizzaui.

De gamle, slidte spor skal ombygges på hver station, og samtlige stationer skal have lavet drænarbejde. Herudover skal 11 sporskifter udskiftes på Holbæk Station.

“Når arbejdet er slut, har passagererne en mere driftsikker bane, hvor togene kan holde hastigheden,” siger Khaled Ghizzaui.

Sporarbejdet er et led i Banedanmarks arbejde med at genoprette jernbanen. I 2006 blev der afsat ca. 2,5 mia. kr. årligt til at forny og vedligeholde af jernbanen frem til 2014.

Tidsplan for sporarbejdet
Arbejdet finder sted i foråret og starter på Holbæk Station den 27. marts. Her skal 2,5 km spor ombygges på spor 1, 2, 2a, 3 og 4, og der skal udskiftes 11 sporskifter. Arbejdet afsluttes den 26. maj.

På Vipperød Station ombygges 0,4 km på spor 1 i perioden fra den 29. marts til og med den 5. april.

På Tølløse Station ombygges 0,7 km på spor 1 fra den 13. maj til og med den 21. maj.

På Hvalsø Station ombygges 0,5 km på spor 2 fra den 30. april til og med den 11. maj.

Trafikken under sporarbejdet
Togene vil i perioder køre efter særkøreplan, og man kan få yderligere information om afviklingen togtrafikken hos DSB og Regionstog på henholdsvis www.dsb.dk og www.regionstog.dk

Dobbeltspor Lejre-Vipperød på vej
Det er for nyligt politisk besluttet at anlægge et 20 km langt dobbeltspor mellem Lejre og Vipperød, så der bliver dobbeltspor hele vejen fra Holbæk til Roskilde. Banedanmark går nu i gang med projektering, og vi begynder at anlægge det nye spor i 2012, og strækningen forventes færdigt i 2015.

Med det nye dobbeltspor vil passagererne kunne se frem til en mindre rejsetid, fordi hastigheden kan sættes op fra 120 km/t til 160 km/t. Anlæggelsen af det nye spor omfatter også en ombygning af Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød stationer, nedlæggelse af fire overkørsler, samt at en række broer skal rives ned, ombygges eller erstattes med nye broer.

Spørgsmål om sporarbejdet kan rettes Banedanmarks pressevagt på tlf. 8234 1313.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *