Færre personskader i 2010 end nogenside før

Sidste år kom færre til skade i trafikken end nogensinde før i al den tid, man har ført statistik på dette område.

Det kan man læse i Vejdirektoratets oversigt over Trafikuheld i 2010.

Tallene viser, at 4.153 personer kom til skade i trafikken sidste år. Det er mere end en halvering siden år 2000, og det laveste tal siden 1930, hvor registreringen begyndte.

Også hvad angår antallet af dræbte er udviklingen positiv. I 2010 mistede 255 personer livet i trafikken. Det er knap en halvering siden år 2000 og det laveste tal i 76 år, når der ses bort fra tallene under 2. verdenskrig. Kun i 1930 og 1934 blev der registreret et lavere antal dræbte end sidste år, bortset fra krigsårene.

For de enkelte trafikantgrupper er der tale om et lavere antal dræbte og tilskadekomne end forventet med udgangspunkt i en prognose baseret på udviklingen de seneste 10 år. Det gælder for personer i personbil, på motorcykel, på knallert 30 (lille knallert) og på cykel. For personer i lastbil/bus er der tale om et højere antal end forventet. Det skyldes to alvorlige busulykker på Bornholm med flere tilskadekomne.

For de enkelte aldersgrupper er antallet af dræbte og tilskadekomne også generelt lavere end forventet, dog ikke for aldersgrupperne under 15 år og mellem 20 og 24 år. For aldersgrupperne under 15 år og mellem 20 og 24 år er tallene dog lavere end i 2009.

Se yderligere oplysninger på vejsektoren.dk : http://bit.ly/nSiIWU

Yderligere oplysninger:
Civ. ing. Stig Hemdorff, tlf: 7244 3301
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 7244 3032

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *