Flere tilfredse passagerer giver bonus til busselskaber

Antallet af tilfredse buspassagerer er stigende, og det udløser bonusser hos busselskaberne. Netop nu har Trafikselskabet Movia udbetalt 8 mio. kr. til syv busselskaber. Det er 3 millioner mere end sidste år. Antallet er tilfredse kunder er nemlig stigende. Det er antallet af meget tilfredse kunder også.

Hvert år spørger Trafikselskabet Movia 25.000 buspassagerer, hvor tilfredse de er med bussen, og antallet af tilfredse og meget tilfredse kunder er stigende, så der nu er 23 procent meget tilfredse kunder og 71 procent tilfredse kunder svarende til, at 94 procent af buskunderne er enten tilfredse eller meget tilfredse.
Det udløste denne uge bonusser til syv af de busskaber, der har kontrakt med Movia.
For at give busselskaberne et ekstra incitament til at gøre det godt, udbetaler vi bonus til de busselskaber, der har en højere tilfredshed blandt kunderne, end de har lovet i deres kontrakt med os. Og denne gang er den samlede bonus knap 3 mio. kroner større end sidste år, bl.a. fordi tilfredsheden hos kunderne er steget. Så det er resultatet af et rigtig flot stykke arbejde, siger Movias kvalitetsopfølgningschef John Sørensen.
Samlet set blev der udbetalt knap otte millioner kroner til syv forskellige busselskaber.

Busselskabet De blå Omnibusser har fået en check på 816.000 kroner. Det svarer til, at selskabet har fået 5,17 kroner i bonus per time, de har haft en bus på gaden. Det er den højeste bonus per køretime for 2010.
De Blå Omnibusser har tredoblet deres bonus i forhold til året før, og det sker samtidig med, at de har fordoblet antallet af køretimer, så det er meget flot, siger John Sørensen.

I kroner og øre er det Arriva, der får den højeste bonus. De har modtaget en bonus på knap 3,8 mio. kr, hvilket svarer til en check på 3,42 kr. per køretime.
Arriva har mere end fordoblet deres bonus per kørt time i forhold til året før. Det er rigtig flot og sker endda samtidig med, at de har kørt 50 procent mere end året før , siger John Sørensen.
Også City-Trafik, De hvide busser, Fjord-bus, Netbus og Nobina har modtaget bonus.

Fakta om Movias bonusudbetaling
Hvert år bliver 25.000 passagerer interviewet i bussernes om deres tilfredshed med kvaliteten. Besvarelserne danner grundlag for kvalitetsbonussen, som skal give busselskaberne et ekstra incitament til at gøre det godt.
Movia udbetaler bonus to gange årligt. Hvornår afhænger af hvornår på året kontrakten er startet op.
Fra 2009 til 2010 er antallet af meget tilfredse kunder steget, så der nu er 23 procent meget tilfredse kunder og 71 procent tilfredse kunder, svarende til at 94 procent af buskunderne er enten tilfredse eller meget tilfredse.

Kontaktinformation:
For yderligere oplysninger kontakt Movias kvalitetsopfølgningschef John Sørensen på telefon 40593644 eller Movias kommunikationsafdeling på 36132011

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *