H. Folmer & Co renset i arbejdsmiljø-sag om dødfald på Danica Red

Rederiet H. Folmer & Co har fået besked fra Københavns Politi om, at det har besluttet at indstille efterforskningen af sagen om en 22–årig ubefaren skibsassistent, der døde ombord på coasteren Danica Red den 23. august 2005. Begrundelsen er, at der ikke er rimelig grund til at antage, at et strafbart forhold er begået.

Efterforskningen blev indledt, efter at Søfartsstyrelsen anmeldte det bestyrende rederi H. Folmer & Co., skibets kaptajn samt skibets ejere Partrederiet INVEST III for at have overtrådt arbejdsmiljøreglerne i forbindelse med dødsfaldet.

"Det er naturligvis utroligt trist, at en sømand dør i en ung alder, og vi har den dybeste medfølelse for hans efterladte. Men det er en stor lettelse, at det nu efter så lang tid står klart, at rederiet ikke var ansvarligt for hans død," siger skibsreder Jørgen J. Folmer.

Rederiet overvejer nu, om det vil søge erstatning fra Søfartsstyrelsen for uberettiget anmeldelse, da denne sag var et af kammeradvokatens væsentligste punkter i den nylige ankesag, hvor rederiet blev frakendt retten til at have et "Document Of Compliance" (DOC).

Dette dokument udstedes af Søfartsstyrelsen til rederier, der påtager sig ansvaret for, at skibene drives efter den internationale ISM–kode (International Safe Management), som er et lovpligtigt kvalitetsstyringssystem.

For H. Folmer & Co. er konsekvensen af det manglende DOC, at vi har været nødt til at overdrage arbejdet med sikkerhedsgodkendelsen til rederiet Erria a/s, mens rederiaktiviteterne dvs. befragtning, administration samt reparation og vedligeholdelse af skibene fortsat varetages af os.

Med venlig hilsen

H. Folmer & Co.
Bestyrende reder
 

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *