Ildsprudende slibetog fjerner støj fra skinnerne

Banedanmarks slibetog er i gang med at slibe skinner i Østjylland. Fra den 24. til den 28. marts vil naboer til togstrækningen Randers-Århus-Skanderborg-Vejle kunne se det ildsprudende tog lyse op om natten.

Når Banedanmarks skinneslibetog fjerner bittesmå rifler og bølger på skinnerne, kører toget meget langsomt, så togets 32 slibesten kan ramme skinnerne helt nøjagtigt. Selvom der ikke bliver slebet ret meget metal af skinnerne, er effekten stor.

– De små rifler og bølger er typisk 0,05 – 0,10 mm dybe. Men når ujævnhederne er væk, bliver støjen fra skinnerne 10 decibel lavere. Det kan øret opfatte som en halvering af støjen. Så for de nærmeste naboer betyder det utroligt meget, at Banedanmark sliber skinnerne jævnligt, fortæller vedligeholdelsesleder Pernille Skovrup fra Banedanmark.

Hvis ikke Banedanmark fjerner ujævnhederne, kan det give uhensigtsmæssigt store vibrationer i sporene og føre til, at Banedanmark skal justere sporene hyppigere, og at både skinner, sveller og skærver skal skiftes oftere.

Dyrt slibetog sparer penge
Skinneslibetoget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International og har italiensk personale. Toget arbejder fra 21-22 tiden om aftenen til 5-6 tiden om morgenen for ikke at forstyrre passagertogene.

Skinneslibningen foregår efter en meget stram tidsplan – så toget kan udnyttes optimalt, mens det er i landet.

– Det koster Banedanmark mere end 130.000 kr. pr. nat at få slebet skinner. Men da slibningen jo forlænger skinnernes levetid, sparer Banedanmark alligevel millioner af kroner ved at slibe hvert år, fortæller Pernille Skovrup.

Fra den 24. til den 28. marts arbejder slibetoget på strækningen Randers-Århus-Skanderborg-Vejle. I den periode bor de italienske banearbejdere i beboelsesvogne på skinnerne i Vejle eller Århus. Her holder slibetoget også parkeret i dagtimerne.

Kontakt og information
For yderligere information om skinneslibningen kan vedligeholdelsesleder Pernille Skovrup kontaktes inden for normal arbejdstid på telefon 8227 2372. Byggeleder Steen-Erik Snitkjær kan – ligeledes inden for normal arbejdstid – kontaktes på telefon 8227 2371. Banedanmarks pressevagt træffes på telefon 8234 1313.

Fakta om slibetoget

Skinneslibetoget tilhører den schweiziske entreprenørvirksomhed Speno International. De otte italienere, som betjener slibetoget, bor i beboelsesvogne, som parkeres i de områder, hvor slibetoget arbejder.

Slibetoget har 32 slibesten, der hver især kan indstilles i forskellige vinkler, således at hver enkelt slibesten kan anvendes, hvor der er behov for at fjerne metal.

Slibetoget kører 3-6 gange på samme strækning for at fjerne bittesmå rifler og bølger på skinnerne. Hver aften og nat kan slibetoget i gennemsnit nå at slibe 5-6 km skinner færdigt i det tidsrum, der kører få eller ingen tog på en strækning.

Toget bruger 100-120 l diesel i timen. Det kan arbejde i ca. 40 timer på en tank diesel med 5.000 liter dieselolie.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *