Internationalt konsortium vinder kontrakt for København-Ringsted

Banedanmark skrev fredag kontrakt med et dansk-tysk-svensk rådgiverkonsortium og tog dermed et væsentligt skridt i forberedelserne til den nye jernbane mellem København og Ringsted over Køge.

Kontrakten omfatter først og fremmest fastlæggelse af den endelige linjeføring. Dertil kommer udarbejdelse af rammer for permanente og midlertidige flytninger af veje og stier, principper for afvanding af banearealer, omfang og placering af broer, tunneler og støttemure, kravspecifikation for Køge Nord Station samt program for logistik for byggepladser og adgangsveje. Desuden omfatter kontrakten udbudsgrundlag for spor, køreledning og stærkstrøm entreprenørarbejderne.

Kontrakten blev indgået med et internationalt konsortium bestående af danske Atkins Danmark A/S og EKJ Consulting Engineers A/S, tyske Ingenieurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH samt svenske Sweco Infrastructure AB.

Det er vigtigt for Banedanmark at være medvirkende til at åbne markedet og skærpe konkurrencen om at levere ydelser til jernbanesektoren både på entreprenørsiden og på rådgivningsarbejdet, siger Banedanmarks direktør Jesper Hansen.

Jeg er derfor også godt tilfreds med, at der i udbudsrunden er dannet internationale rådgiversamarbejder, som har været villige til at påtage sig en nøgleopgave med at detailprojektere den nye bane.

Kontrakten blev vundet i konkurrence med fire andre internationale konsortier.

Billede fra kontraktunderskrivelsen. Foto: Peter Thornvig.
http://hentmedie.asp/ filID=8535

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *