Kæmpe boremaskine forbereder hullet til Nørreports nye metrotrappe

En 28 meter høj boremaskine skal frem til starten af november bore og støbe de 180 betonpæle, der skal danne sidevæggene til den kommende metrotrappe på Frederiksborggade ved Nørreport.

28 meter direkte op i luften og en pæn del over tagryggen på naboejendommene. Den boremaskine, som Banedanmark har lejet i forbindelse med etableringen af den kommende metrotrappe ved Nørreport Station, vil uundgåeligt komme til at fylde meget i gadebilledet de næste måneder.

Men faktisk er dens størrelse nærmest omvendt proportional med de lydgener, som arbejdet fører med sig. Det forklarer projektchef i Banedanmark, Niels H. Andersen:

Metoden med at bore ud til de 180 såkaldte sekantpæle er betydeligt mere skånsomt over for miljø og naboer end at banke spunspæle ned med en vedvarende rytmisk dunken. Og mens den valgte maskine mest larmer fra kølesystemets dybe brummen, skal andre boremaskiner på markedet også jævnligt banke jord af borene, hvilket giver en høj metallisk lyd.

Skånsom metode
Boremaskinen vil skulle arbejde fra kl. 7 til 18 på alle hverdage fra 12. august og frem til begyndelsen af november. Den lange arbejdsperiode har betydet, at det har været ekstra vigtigt for Banedanmark at forsøge at finde den mest skånsomme metode.

Men selv om det er lykkedes, undgår man desværre ikke at fylde i landskabet

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre så lempelige forhold for folk på gaden og naboerne især. Men det er et omfattende stykke anlægsarbejde på meget lidt plads, vi har gang i, så man vil desværre komme til at mærke, at vi er her, siger Niels H. Andersen.

Støj og vibrationer overvåges
De i alt 180 sekantpæle skal sikre, at jorden ikke skrider sammen, når der senere graves ud til selve metrotrappen. Grundvandet i området står op til 6,5 meter under gadeplan, så det er vigtigt, at området bliver vandtæt og holdes tørt. Samtidig vil Banedanmark sætte store afskærmninger op for at sikre mod byggestøv og opgravet jord fra boringen, ligesom jorden på pladsen vil blive vandet, hvis vejret bliver alt for tørt.

Derudover overvåger vi konstant, at lydniveauet ikke overskrider støjgrænserne, og vi overvåger påvirkningen på nabobygningerne ved at måle vibrationer og eventuelle sætninger. Og vi vil skride ind, hvis vi opdager den mindste risiko, siger Niels H. Andersen, der forudser, at det mest forstyrrende kan blive de 25-35 lastbiler, der dagligt vil køre blandt andet beton og armering til byggepladsen og jord væk via Rosenborgsgade.

Fakta:

Boremaskinens data: SM 18/22 HD
– Lejet hos CVR i Belgien
– 28 meter høj og kan bore ned i en dybde af 20 meter
– 84 tons
– Betjenes af et specialuddannet sjak på tre mand.
Antal sekantpæle, der skal bores ned: 180
Dybeste hul: 14,5 meter
Overvågning af lydniveau: Gennemsnitligt vil støjen ligge under 70 dB over en hel arbejdsdag, men der vil være perioder med støj over 70 dB. Banedanmark måler kontant lyden og fører logbog over niveauet.
Overvågning af bygninger: Vibrationer bliver overvåget konstant, ligesom eventuelle sætninger vil blive registreret. I tilfælde af mistanke om sætningsskader standses arbejdet.
Antal forventede lastbiler i daglig kørsel ad Rosenborggade: 25-35
Daglig arbejdstid: 7-18 i hverdagene
Arbejdsperiode: 12. august til primo november

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *