Klimatilpasning: Ny strategi på Transportministeriets område

Transportminister Hans Christian Schmidt offentliggør i dag en ny strategi for klimatilpasning inden for Transportministeriets område.

Strategien skal danne rammen om Transportministeriets fremtidige arbejde med klimatilpasning af infrastrukturanlæg og kyststrækninger.

– Man skal sørge for at inddrage flere elementer, når man overvejer klimatilpasning både økonomi, infrastrukturanlæggets levetid, fleksibilitet i anlæggene, og den usikkerhed der er om klimaændringerne på lang sigt, siger transportminister Hans Christian Schmidt
Omdrejningspunktet i klimatilpasningsstrategien er en differentieret tilgang til klimatilpasning, hvor der tages højde for en lang række faktorer. Det drejer sig blandt andet om, hvilke klimaændringer, der ventes inden for infrastrukturanlæggets levetid, hvilken effekt klimaændringerne vil have på anlægget, og om prisen for at klimatilpasse står mål med konsekvenserne ved at fravælge klimatilpasning.

Den differentierede tilgang er central, fordi der er stor forskel på klimatilpasning af en kyststrækning og en kommende fast forbindelse over Femern Bælt. Med kort varsel kan man med kort varsel etablere kystbeskyttelse, hvilket betyder, at man i dag ikke behøver tage stilling til de klimaændringer, der forventes om 50-100 år, mens der for en Femern-forbindelse er tale om en meget længere planlægningshorisont.

Målet for strategien er at give mulighed for rettidig omhu og fornuftig klimatilpasning uanset, hvilket anlæg eller hvilke scenarier for klimaændringer man taler om.

Transportminister Hans Christian Schmidt fortsætter:

– Klimaændringer og tilpasning er et vigtigt emne, hvor det er vigtigt at inddrage flere elementer både økonomi, infrastrukturanlæggets levetid, fleksibilitet i anlæggene, og den usikkerhed der er om klimaændringerne på lang sigt.

– Det er vigtigt at understrege, at man skal tage højde for det enkelte anlæg, når man skal planlægge sin klimatilpasning. På Transportministeriets område er der eksempelvis meget stor forskel på de forskellige anlægs levetid. Det giver meget forskellige vilkår for klimatilpasning.
– Transportministeriets nye strategi afspejler, at der allerede i dag foregår en masse arbejde med klimatilpasning inden for Transportministeriets område.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *