Når AMU-uddannelsen sikrer dig jobbet

Hos Transport UddannelsesCenteret A/S, som udbyder AMU-transportuddannelsesforløb, bliver kursisterne ikke overladt til sig selv, når uddannelsen er gennemført. Arbejdsledige får tilbudt hjælp til jobsøgning, så de hurtigst muligt kommer i gang med at anvende de nye færdigheder i praksis. Der er nemlig arbejde til chaufførerne men jobbet kan være svært at finde på egen hånd.

En af landets største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, Transport UddannelsesCenteret A/S
(Tidligere Dansk UddannelsesCenter A/S), tilbyder nu sine kursister gratis rådgivning om jobsøgning umiddelbart efter den seks uger lange uddannelse til chauffør.
Vi vil gerne sikre, at vi ikke blot uddanner folk, men også opfylder det egentlige mål med uddannelsen, nemlig at chaufførerne får et arbejde. Det er vores erfaring, at der er job til vores kursister, men også at der er nogle barrierer i forbindelse med jobsøgning. Derfor har vi valgt at gå nye veje for at hjælpe vores nyuddannede chauffører over tærsklen til et nyt job, siger Morten Mathiesen, bestyrelsesformand for TUC DK.
Typiske udfordringer er eksempelvis at skrive ansøgninger og opstille et CV eller der kan være spørgsmål til, hvordan man bedst takler en jobsamtale.

Stillinger slås ikke op

Det er ikke kun hos Transport UddannelsesCenteret A/S at kursisterne tilbydes noget ekstraordinært, men også hos 3 andre AMU-centre, som er med i fællesskabet TUC DK. TUC DK s kursister kan finde inspiration i den jobsøgningsbog, de får udleveret, eller de kan benytte sig af den gratis, telefoniske hotline og få individuel professionel vejledning. Det kan fx handle om, hvilke typer job de nye kompetencer kan anvendes i, eller hvor man kan finde de ledige stillinger eller hvordan man udarbejder/præsenterer sit CV. Netop det at finde frem til stillingerne kan være vanskeligt, da mange ledige chaufførjob ikke bliver slået op. I stedet formidles arbejdet ofte gennem chauffører, der allerede er ansat i en virksomhed.
Det betyder, at jobcentrene og de ledige chauffører ikke ser noget jobopslag, selv om der er et job. Eksempelvis har TUC DK i et fælles projekt med DTL og Foreningen for Nydanskere fundet 150 nye chaufførstillinger til personer med anden etnisk baggrund på blot få uger og her var størstedelen af stillingerne ikke opslåede , fortæller Morten Mathiesen.

Stor udskiftning i branchen

Dertil kommer, at jobmarkedet for chauffører i det hele taget kan være svært at gennemskue, fordi der blandt andet er store, sæsonmæssige udsving og der derfor opstår flaskehalse i skiftende brancher. I en periode kan der være mangel på taxachauffører, men ikke ret mange job på busområdet og omvendt. Generelt er der dog stor udskiftning inden for transportbranchen, og derfor er der løbende nye job at finde, understreger Morten Mathiesen:
Taxabranchen i København udskifter op imod en tredjedel af sin chaufførstand hvert år, fordi mange bruger branchen som springbræt til andre typer job. Et andet eksempel er busbranchen, hvor gennemsnitsalderen er så høj, at op imod hver tredje buschauffør i Danmark skal udskiftes inden for få år.

Om TUC DK

Foreløbig er fire skoler med i projektet, som er initieret af TUC DK-samarbejdet (som er et samarbejde mellem AMU-centre rundt omkring i Danmark) om at tilbyde ledige kursister hjælp til jobsøgning. De fire skoler, som tilsammen har en årlig gennemstrømning på flere end 25.000 kursister, er:

Transport UddannelsesCenteret A/S
Strandens UddannelsesCenter ApS
TUC Syd A/S
Vestjysk Storvognskole ApS

Her ud over, så er yderligere 2 offentlige skoler med i TUC DK som for indeværende afventer resultater fra de 4 skoler før end de træffer beslutning om tilslutning til konceptet.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *