Ny rapport om udvidelser af den østjyske motorvej (E45)

Som led i aftalerne om En grøn transportpolitik i 2009 blev det besluttet at gennemføre strategiske analyser om den langsigtede indretning af vej- og baneinfrastrukturen. Et hovedtema i analyserne er kapacitetsbehovet for den nord-/sydgående vejtrafik i Jylland.

Der arbejdes i den forbindelse med to overordnede strategier: En videre udbygning af kapaciteten i den østjyske motorvejskorridor (E45) eller etablering af en ny midtjysk motorvejskorridor, som også kan aflaste E45. Vejdirektoratet har nu afsluttet en screening, der belyser de langsigtede anlægsmuligheder i E45-korridoren.

Screeningen omfatter desuden foreløbige beregninger af muligheden for at aflaste E45 ved andre strategier, herunder ved anlæg af en midtjysk motorvejskorridor eller en ny Lillebæltsforbindelse. Screeningen udgør ikke et egentligt beslutningsgrundlag, men vil være grundlaget for at debattere perspektiverne for det videre analysearbejde.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Udviklingen af det overordnede vejsystem i Jylland er et af de store spørgsmål for Danmarks infrastruktur for de kommende år. Det står klart, at vi står over for store udfordringer for vejkapaciteten på lang sigt.

– Jeg er glad for, at vi nu får lavet disse strategiske analyser, så vi kan få et godt grundlag for at træffe en strategisk beslutning om, hvordan vi skal indrette det jyske vejsystem i fremtiden.

Rapporten kan findes her.
Yderligere information om de strategiske analyser kan findes her.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *