Nye aftaler skal skabe større fleksibilitet og bedre økonomi i DSB

DSB s ledelse har siden efteråret arbejdet intensivt på at finde løsninger, der skal forbedre DSB s økonomi med en milliard kroner på årsplan inden 2015.

Det er nu lykkedes DSB’s ledelse at indgå aftale med flere af de faglige organisationer om en række tiltag, der samlet skal resultere i en markant forbedring af DSB s økonomi for perioden 2012-2014. Samlet set har DSB planer, der skal forbedre økonomien med 440 millioner kroner på årsplan i løbet af de næste tre år og nedlægge omkring 1.000 stillinger, hvoraf hovedparten vil ske via naturlig afgang, frivillig fratrædelse eller omplacering i DSB. Herudover vil der løbende skulle drøftes yderligere besparelser og effektiviseringer.

Før jul blev der desuden indført en ny indkøbspolitik samt besluttet et salg af DSB s hovedsæde i København, og med de nye aftaler er der taget et stort skridt i retning mod at skabe en mere robust og bæredygtig økonomi i DSB, vurderer Jacob Kjær, økonomidirektør og konstitueret administrerende direktør i DSB:

DSB har en presset økonomi, hvilket blandt andet skyldes et for højt omkostningsniveau. Med de nye aftaler har vi rammerne til at kunne reducere omkostningerne og skabe bedre balance i DSBs økonomi, siger han og fortsætter: Det har været vigtigt for DSB s ledelse og faglige organisationer at finde løsninger, der ikke går ud over kunderne og togdriften, og det mener vi i store træk er lykkes, siger han. Allerede i tirsdags blev der indgået en aftale mellem DSB og FO Jernbanedrift om effektiviseringer og besparelser for i alt 75 millioner kroner over de næste tre år, hvilket omfatter en nedlæggelse af i alt 166 stillinger.

Nu er der blevet underskrevet en 1-årig aftale med den største fagforening i DSB, Dansk
Jernbaneforbund (DJ), der repræsenterer cirka 4.400 af DSB s godt 10.000  edarbejdere,
heriblandt lokomotivførere, stationsbetjente og togpersonale. Ifølge aftalen skal der reduceres for 167 millioner kroner i 2012, hvilket omfatter 368 stillinger. Dette vil ske gennem naturlig afgang, frivillig fratrædelse og omplacering, hvor medarbejdere tilbydes job andre steder i DSB. Samtidig skal der forhandles om en ny aftale med DJ for 2013-2014.

Aftalen med Dansk Jernbaneforbund omfatter en række nye og fleksible arbejds- og
produktionsgange i den daglige togdrift. Det betyder blandt andet, at samme person i fremtiden skal billettere og sælge varer fra en ny og moderniseret salgsvogn i toget. I forhandlingerne har det været vigtigt at skabe nye og fleksible arbejdsgange, fortæller DSB s direktør for HR og Organisation, Lone Lindsby:

“Den nye aftale giver DSB en mere fleksibel og effektiv brug af personale og betyder, så vi kan arbejde enklere og smartere. På den måde kan vi være med til at udvikle DSB i en positiv og moderne retning, siger hun.

Der skal også nedlægges stillinger og skabes bedre økonomi inden for det administrative område i DSB, hvor det samlede mål for de næste tre år er en forbedring af økonomien for cirka 200 millioner kroner, svarende til cirka 500 stillinger. Det vil ske ved en række tiltag, der skal skabe mere effektive processer og samlet set opnå en slankere administration. Samtidig er det blevet besluttet at reducere antallet af betjente salgssteder, da flere og flere kunder køber billet via DSB s hjemmeside eller bruger mobilbilletter.

På det administrative område har DSB indgået en aftale med AC DSB (Akademikernes
Centralorganisation), der repræsenterer 475 medarbejdere i DSB. Ifølge aftalen skal der redueres med 38 millioner kroner, hvilket omfatter nedlæggelse af 62 stillinger.

Det er ikke lykkes at få en aftale med HK Trafik & Jernbane. Det ændrer dog ikke ved, at der over de næste tre år forventeligt skal nedlægges 400-430 HK-stillinger og opnås besparelser for 157 millioner kroner. Vi beklager, at det ikke er lykkedes at få en aftale med HK. Med DSB’s økonomiske situation skal vi finde løsninger, der giver de nødvendige besparelser også på det administrative område,  siger Lone Lindsby.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *