Nye og bedre rammer for grænseoverskridende infrastruktur i Europa

EU s transportministre var i dag samlet til rådsmøde i Bruxelles for at drøfte, hvordan bl.a. grænseoverskridende transport og infrastruktur kan skabe vækst i EU.

Ved rådsmødet var der blandt ministrene bred enighed om forslaget til de nye retningslinjer for EU s transportnet (TEN-T). Det transeuropæiske transportnet TEN-T har til formål, via tildeling af EU-midler, at støtte bedre transportforbindelser og infrastruktur på tværs af EU s grænser.

Endvidere vedtog ministrene en samlet holdning til forslaget om groundhandling i de europæiske lufthavne. Formålet med forslaget er at øge effektiviteten og kvaliteten i groundhandling-ydelserne til gavn for både luftfartsselskaber og passagerer.

Ministrene drøftede derudover ved frokosten sikkerhedsprocedurerne i de europæiske lufthavne og flyve- og hviletidsregler for piloter.

I den forbindelse udtaler transportminister Henrik Dam Kristensen:

– Jeg er glad for de konkrete resultater, som Rådet opnåede på rådsmødet i dag. Jeg synes, at vi helt oprigtigt kan sige, at Rådet i dag tog nogle store skridt mod bedre bindekraft i den europæiske transportsektor. Det gælder både for den grænseoverskridende infrastruktur og for vigtige rammer for luftfarten.

– Rådet udtrykte i dag bred enighed om nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnetværk, TEN-T. Vi europæere rejser mere og mere på tværs af EU’s grænser, og dagligt skal varer transporteres fra A til B over hele Europa. Derfor er vi alle dybt afhængige af et velfungerende europæisk transportsystem. Med de nye retningslinjer for TEN-T skaber vi rammerne for, at EU-midler kan styrke den grænseoverskridende infrastruktur og på den måde give reel merværdi for hele Europa.

– Der var også et flertal i Rådet vedrørende forslaget om groundhandling i de europæiske lufthavne. Kvaliteten og effektiviteten i groundhandling-ydelserne skal øges. Særligt med tanke på de kommende års stigning i antallet af passagerer er det vigtigt, at vi allerede nu indstiller os på, at der er behov for større konkurrence på området for at kunne levere bedre og mere effektive ydelser.

– Ministrene drøftede desuden sikkerhedsprocedurerne i de europæiske lufthavne og flyve-hviletidsregler for piloter. Rådet fik indledt en vigtig debat om, hvordan vi måske kan effektivisere sikkerhedsprocedurerne, samtidig med at vi bevarer et højt sikkerhedsniveau.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *