Nyt kørestrømsanlæg sættes i drift ved Københavns Hovedbanegård i weekenden

Nyt anlæg er led i styrkelse af S-togstrafikken mod Valby og Køge
Udskiftningen af kørestrømmen ved Hovedbanegården udføres i forbindelse med Banedanmarks anlægsprojekt kaldet 6. hovedspor. Det er et omfattende projekt, hvor Banedanmark er i gang med at etablere et helt nyt spor til S-tog, der skal sydpå fra København H mod Valby og Køge. Det nye kørestrømsanlæg og det nye ekstraspor til S-togene vil give en mere robust togdrift, øge sporkapaciteten og afhjælpe kødannelse og trafikale flaskehalse ved Københavns Hovedbanegård i fremtiden. Det nye ekstraspor står færdigt til november næste år.

I forbindelse med etableringen af det nye kørestrømsanlæg er der opsat 122 nye
kørestrømsmaster, 300 nye køreledningsophæng og 8.500 meter nye kørestrømsledninger. En mindre del af det gamle anlæg stammer fra S-banens indvielse i 1934 og den resterende del er fra 60 erne og 70 erne.

Det er et omfattende projekt og for at opretholde togdriften og dermed genere passagererne mindst muligt, er størstedelen af det nye anlæg opført om natten parallelt med det gamle anlæg. På den måde er al forarbejdet 100 % på plads, før vi i weekenden slukker for det gamle anlæg og sætter det nye i drift , fortæller projektleder Niels Søndergaard, Banedanmark og fortsætter:

Vi har op til 40 mand, der arbejder i døgndrift fra fredag aften og i de kommende 57 timer med at sætte det helt nye kørestrømsanlæg i drift mellem Københavns Hovedbanegård og Dybbølsbro station.

Tog-busser i stedet for S-tog
DSB indsætter Togbusser i stedet for S-tog mellem Hovedbanen og Dybbølsbro hele weekenden. Læs mere på www.dsb.dk.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *