Screeningen af sikrede overkørsler fortsætter nu i Jylland

Banedanmark er sammen med kommuner og lokal politi i gang med at undersøge om et antal sikrede overkørsler kan sikres yderligere. Task forcen er nu færdige med at screene strækningerne på Sjælland, på Fyn og på Grenåbanen, og nu er screeningen i gang i det øvrige Jylland.

Banedanmark er sammen med kommuner og lokal politi i gang med at undersøge om et antal sikrede overkørsler kan sikres yderligere. Task forcen er nu færdige med at screene strækningerne på Sjælland, på Fyn og på Grenåbanen, og nu er screeningen i gang i det øvrige Jylland.

Der er blevet stillet skarpt på, hvad der med fordel kan gøres yderligere i en række bestemte overkørsler på de strækninger, der er screenet, og det arbejde fortsætter nu på de resterende strækninger. I anden halvdel af marts vil den landsdækkende screening være afsluttet.

Med udgangen af april vil der ligge en indstilling til, hvilke overkørsler vi mener, der skal gøres noget ved frem mod 2014. Der vil være overkørsler, hvor vi skal øge synligheden, og andre hvor det er nødvendigt med tiltag, der skærper fodgængernes opmærksomhed, siger områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Task forcen blev nedsat i december, hvor der fra politisk side blev afsat en pulje på 40 millioner kroner til at øge sikkerheden yderligere i en række sikrede overkørsler. Task forcen ledes af Banedanmark og har deltagelse af kommuner og lokalt politi. Det er Trafikstyrelsen, der er myndighed på området.

Øget opmærksomhed
Desværre oplever både Banedanmark og operatørerne i stigende grad, at mange trafikanter prøver at passere en overkørsel, når advarselssignalerne lyder, og bommene er nede. Det kan eksempelvis være fodgængere, cyklister eller knallertkørere, der tager chancen og zigzagger sig gennem en overkørsel, hvor bommene er nede eller på vej ned.

Generelt vil vi gerne understrege, hvor vigtigt det er, at den sikkerhed, der er, også respekteres. Det gør den ikke alle steder og her ser vi på, om der kan gøre yderligere for, at folk er opmærksomme på og respektere sikkerheden i overkørslen. siger Jørgen Thomsen.

Som en del af task force-arbejdet er der igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få bilister og andre vejtrafikanter til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Dette arbejde strækker sig frem til udgangen af 2013.

Oplysningskampagner
Banedanmark sætter desuden løbende ind med oplysningskampagner i samarbejde med DSB om risikoen ved at krydse sporene. Kampagnerne sættes målrettet ind på strækninger, hvor der er mange, der krydser jernbanen uden for de autoriserede overgange, og tilbagemeldingerne fra lokomotivførerne viser, at disse kampagner nedbringer antallet af sporkrydsere. Disse kampagner vil fortsætte i 2011.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på 82 34 13 13

Læs mere om screeningen af de sikrede overkørsler og se, hvornår der screenes på de forskellige strækninger på www.bane.dk

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *