Software revolutionerer told- og logistikbehandlingen

Scan Soft, Aalborg, har som den første i Nordeuropa udviklet en softwareløsning, der opfylder de nye EU regler, som Danmark netop har tiltrådt pr. 1. juli, for styring af ikke fortoldede varer. Systemet hedder NCTS (New Computerized Transit System), hvor virksomheder kan anvende internettet til indberetning af NCTS samt fortoldning af forsendelser og de mange nationale specialregler, der findes.

For virksomhederne betyder det, at alle virksomheder, der i dag er godkendt af Told & Skat, kan registrere deres forsendelser i NCTS–sytemet. Det betyder, at forsendelsesdata sørger for registrering af de nødvendige kautioner, fortoldningsdataer, køretøjets transportdata samt logistikmønstret for forsendelsen.

Scan Soft præsenterer på web–adressen www.ncts.dk en demomodel, hvor virksomheder kan indlægge deres dataer, men naturligvis ikke overføre disse dataer til Told & Skat eller andre. Men det vil være muligt, at vurdere og forstå systemets administrative lettelser. Systemet er det første af sin art i Nordeuropa.

"Vi har valgt, at introducere systemet samtidig med, at EU og Told & Skat lancerer NCTS–systemet, fordi det giver en naturlig mulighed for, at virksomhederne hurtigt kan komme i gang", udtaler direktør Per Holm Pedersen, Scan Soft ApS, Aalborg, og fortsætter: "Vi har derfor også haft såvel EU som Told & Skat med til, at "kikke os over skulderen" i hele udviklingsfasen af systemet. Derfor er vi også meget glade for, at begge myndigheder har givet os det "blå stempel" ved at give os lov at vise deres logo på vores webside."

Udviklingen af websiden er en målrettet strategisk satsning for det lille nordjyske IT firma Scan Soft ApS, hvis kerneområde, er at udvikle og leverer fortoldnings– og logistikløsninger til virksomheder. "Vore systemer er meget stærke til fortoldningsopgaver, hvor logistikmønstret er varer ind eller ud af EU. Derved også håndtering af de mange specialregler der er i den forbindelse eksempelvis toldoplag, aktiv forædling, emballageafgifter m.v.", udtaler direktør Per Holm Pedersen Scan Soft ApS.

Alle løsninger sælges under navnet Impex og da disse i vid udtrækning "skræddersys" efter den enkelte virksomheds behov, er der ikke to systemer der er ens.

Introduceringen af web–løsningen på www.ncts.dk giver den enkelte virksomhed mulighed for, efter registrering i systemet, at klare ncts opgaver, hvis man er godkendt afsender eller modtager. I løbet af sommeren vil fortoldningsmodulerne ligeledes blive gjort tilgængelige. Det betyder at man på web–stedet har alle nødvendige moduler til sin rådighed, således at alle fortoldningsopgaver klares, og virksomhederne betaler efter forbrug. Yderligere vil der være genbrug af data, hvilket sikrer høj datasikkerhed men også besparelser for den enkelte virksomhed.

Det er også muligt at integrere systemet til de administrativ løsninger hos virksomhederne. Ligesom man kan vælge, at anvende en web–løsning til bogføring eller lagerstyring. Yderligere vil opgaver som toldoplag, aktivforædling, emballageafgifter m.v. kunne klares ved installering af specialemodulerne i virksomheden og derefter integration til selve web–stedet. Impex løsningen er en løsning, der er meget fremadrettet, og vil kunne dække behovet for elektronisk registrering adskillige år frem i tiden.
 

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *