Sønderjyderne kan se frem til en ny og bedre jernbane

Lige efter påske går Banedanmark i gang med en omfattende fornyelse af banen mellem Tinglev og Sønderborg. Sporarbejdet skal sikre en nutidig og mere driftsikker jernbane mange år frem i tiden.

Det indledende sporarbejde er allerede i fuld gang, og der er tale om et tiltrængt løft til den nedslidte bane. I øjeblikket arbejder man på at kortlægge placeringen af kablerne langs sporene, og samtidig beskæres beplantningen på hele strækningen. Dette arbejde foregår om natten, så togtrafikken ikke generes i dagtimerne.

Lige efter påske, natten til den 6. april og frem til den 9. august, går selve sporarbejdet i gang. Her er det nødvendigt at lukke hele strækningen for al togtrafik, og i den periode vil passagererne blive transporteret i busser.

Et tiltrængt løft
“Flere steder er både skinner og sveller mere end 50 år gamle. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med fornyelsen nu, så vi også i fremtiden kan sikre den daglige togtrafik på strækningen,” fortæller Jørgen B. Jørgensen som er projektleder hos Banedanmark.

Skinnernes dårlige tilstand har bl.a. betydet, at togene igennem længere tid har været tvunget til at køre med nedsat fart. Men det er snart fortid, for når sporarbejdet er færdigt, kan passagererne glæde sig til en fartforøgelse på 20 km/t, så togene igen kan køre 100 km/t.

På den 42 km lange strækning skal Banedanmark udskifte store dele af de gamle skinner og sveller. De møre træsveller erstattes med nye betonsveller, og der skal laves en række nye sporskifter og sporstoppere.

De gamle skærver skal renses for skidt og der suppleres med nye efter behov. Desuden skal flere køreledninger justeres og hele afvandingssystemet skal genetableres, så vandet ledes væk fra sporene.

På strækningen er der 32 jernbaneoverkørsler, hvoraf de 27 skal ombygges og tre nedlægges for at øge sikkerheden.

Parallelt med sporarbejdet skal en række broer på strækningen også fornyes. Her er der tale om forskellige mindre renoveringsopgaver, som at udbedre betonskader, fugt-isolere, forlænge rækværket på flere af broerne og etablere dræn.

“Vi kan ikke undgå, at naboer og passagerer vil blive berørt af både støj og trafikale gener, mens sporarbejdet står på. Men vi håber, at udsigten til en ny og bedre bane skaber forståelse for vores arbejde,” siger projektleder Jørgen B. Jørgensen.

Øget komfort og mindre støj
Og der er da også noget at se frem til. For med de nye skinner øges komforten for passagererne væsentligt, da togene kører mere jævnt – og det giver færre rystelser. Som nabo til banen vil man også opleve forbedringer i form af færre støjgener, da togene larmer mindre, når de fremover passerer forbi på de nye skinner.

Når togene igen begynder at køre den 9. august, vil Banedanmark fortsat arbejde på strækningen frem til den 18. september. I den periode skal de nye skinner efterjusteres og der ryddes op efter sporarbejdet. Arbejdet i den afsluttende fase udføres primært om natten, og vil derfor ikke have betydning for togdriften i dagtimerne.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *