Støtte til transportbranchen

Som et led i støtteprogrammet "De–Minimis" kan virksomheder i transportbranchen i Tyskland få tilskud til nedenstående forehavender, hvis de opfylder bestemte forudsætninger:

For hvert initiativ per køretøj et beløb på indtil 2.000,00 EUR (f.eks. køb af systemer til kørselsassistance eller til partikelforringelse).

For hvert initiativ per person et beløb på indtil 800,00 EUR (f.eks. omkostninger til sikkerhedsudstyr/arbejdstøj til chauffør).

For hvert initiativ som øger effektiviteten et beløb på indtil 1.400,00 EUR (f.eks. køb af telematiksystemer).

Støttebidraget for hver virksomhed er begrænset til højst 33.000,00 EUR årligt og beregnes efter støtten per tungt erhvervskøretøj (op til 600,00 EUR) multipliceret med antallet af de køretøjer, der er indregistreret for firmaet den 31. oktober året før.

Erhvervskøretøjerne må udelukkende bruges til godstransport og totalvægten skal være mindst 12 t tilladt vægt).

Ansøgning om støtte skal sendes til Bundesamt für Güterverkehr i Køln inden den 31. marts i det år, hvor initiativerne påbegyndes. For 2009 er fristen undtagelsesvis forlænget til den 15. maj.

Ansøgningen skal principielt indsendes inden forehavendet bliver gennemført. Datoen i kontrakten betragtes som gennemførelsesdato.

Støtten skal anvendes indenfor fristen for den lovbestemte anvendelse. Fristen begynder med køb/oprettelse og ender et år efter afslutning af forehavendet. Der ydes ingen støtte til køb af nye køretøjer.
 

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *