Svendborgbanen tilbage til normal køreplan igen

Fra den onsdag morgen vender trafikken på Svendborgbanen tilbage til den normale køreplan, hvilket blandt andet betyder, at der er flere tog, der standser ved Svendborg Vest i forhold til den køreplan, der har været gældende siden midten af december.

Fra den onsdag morgen vender trafikken på Svendborgbanen tilbage til den normale køreplan, hvilket blandt andet betyder, at der er flere tog, der standser ved Svendborg Vest i forhold til den køreplan, der har været gældende siden midten af december.

Overgangen til normal køreplan sker efter, at Banedanmark nu har fået udbedret de forhold, der manglede at blive udført for, at Trafikstyrelsen kunne give en permanent ibrugtagningstilladelse på Svendborgbanen.

Vi har nu fået udbedret de forhold, der manglede. Det har bl.a. drejet sig om at forbedre synligheden af skiltene og beskæring af beplantning, ligesom der har været nogle skilte, der enten har skullet fornyes eller flyttes, siger områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Udbedringen er sket parallelt med, at Banedanmark har gennemført en jernbanesikkerhedsmæssig screening af alle overkørsler på Svendborgbanen i samarbejde med kommunerne, det lokale politi og Vejdirektoratet. En screening, der har vist, at overkørslerne på Svendborgbanen har samme sikkerhedsniveau som de øvrige overkørsler rundt om i landet.

I samarbejde med kommuner og det lokale politi vil Banedanmark på baggrund af screeningen arbejde videre på at lave en samlet plan for Svendborgbanen.

Vi vil se på, hvor det er hensigtsmæssigt yderligere at forbedre og opgradere sikkerhedsniveauet. Det kan være ved at etablere bomanlæg eller foretage tiltag, der øger synligheden og opmærksomheden ved udvalgte sikrede overkørsler, siger Jørgen Thomsen.

Banedanmark forventer, at den samlede plan for forbedringer på Svendborgbanen vil blive offentliggjort den 18. marts.

Yderligere informationer via Banedanmarks pressevagt på telefon 82 34 13 13

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *