GSM-R-radioer i brug på danske jernbaner

Det første synlige skridt i retning af fremtidens signalsystem langs jernbanen blev taget i brug mandag den 11. februar, da Banedanmark åbnede det landsdækkende GSM-R-net, som giver en væsentligt bedre lydforbindelse mellem lokoførerne og Banedanmarks trafikledere.

Mandag den 11. februar gik den første synlige del af det 18 mia. kr. store signalprogram i drift. Det skete, da Banedanmark åbnede for GSM-R-radiokommunikationen mellem tog og kommandopost via i alt 313 master, som dækker hele den statslige landets jernbane.

Dermed kan de lokoførere, der kører i tog med det fælleseuropæiske GSM-R-system i første omgang godstogene fra Sverige og Tyskland samt øresundstogene kommunikere tydeligt og i længere tid med Banedanmarks trafikledere uden risiko for afbrydelser.

Som at tale i en moderne mobil
GSM-R-systemet udgør de europæiske jernbaners del af mobiltelefoniens GSM-system og kommunikerer på de særlige togfrekvenser mellem togradioen og trafiklederens betjeningsplads.

Det giver en talekvalitet som i en moderne mobiltelefon, og forbindelsen falder ikke så let ud længere. Desuden kan man holde gang i flere samtaler samtidig uden at skulle afbryde og ringe op igen, forklarer Morten Søndergaard, der er programdirektør i Banedanmark.

Første land med fuld GSM-R-dækning
S-togene vil få monteret de nye GSM-R-radioer i løbet af 2013, mens DSB vil montere de nye radioer i fjerntogene i løbet af de næste to år. Dermed bliver Danmark det første land i Europa, der vil være fuldt dækket af GSM-R-systemet. Indtil GSM-R er fuldt indført, vil kommandoposterne betjene togene fra både det gamle radiosystem og det nye GSM-R-system.

Vi forventer, at GSM-R s forbedrede kommunikation mellem lokofører og trafikleder vil medvirke til at forbedre rettidigheden, ikke mindst fordi det er et meget stabilt system med meget få nedbrud. Samtidig er det med til at sikre hurtige informationer fra trafikcentrene til lokoførerne og videre til passagerne om eventuelle forsinkelser eller andet, siger Morten Søndergaard.

Signalprogram vil give færre forsinkelser
Signalprogrammet i Banedanmark, som GSM-R-systemet er første synlige del af, vil blive løbende indført frem til 2021.

Programmet vil strækning for strækning erstatte de nuværende forældede signaler med moderne og digitalt styrede signaler, der gør det lettere at afvikle togtrafikken gnidningsfrit og med væsentligt færre forsinkelser. Således forventes fremtidens signalsystem at fjerne fire ud af fem forsinkelser, der skyldes signalfejl. Det svarer til, at passagererne på fjernbanen i 2022 samlet set sparer ca. 790.000 timers forsinkelser i forhold til i dag.

Yderligere oplysninger hos Banedanmarks pressevagt 8234 1313.

Læs mere her

Banedanmark i slutforhandlinger med Thales-Balfour Beatty Rail og Alstom om nye signaler i hele Danmark

Banedanmark går nu i slutforhandlinger med Thales-BBR og Alstom om at levere fremtidens signaler til hele fjernbanen i henholdsvis Vest- og Østdanmark.

Efter en hård konkurrence mellem seks prækvalificerede bydere har Banedanmark valgt at gå i slutforhandlinger med Thales-BBR (et konsortium bestående af Thales Group og Balfour Beatty Rail) og Alstom om at levere fremtidens signaler til fjernbanen – i alt næsten 3000 km. spor. En opgave, der er budgetteret til samlet set godt 15 mia. kr. De to tilbud ligger inden for budgettet med en pæn margin. De endelige priser kendes, når kontrakterne er færdigforhandlet og underskrevet.

Thales-BBR skal stå for etablering af nye signaler til de jyske jernbanestrækninger, mens Alstom skal levere signaler til jernbanestrækningerne i Østdanmark og frem til Lillebælt. Samtidig vil begge selskaber, såfremt Banedanmark skriver endelig kontrakt med dem, forpligte sig til at træde ind og levere signaler, hvis den anden leverandør mod forventning ikke kan løse sin del af opgaven.

Meget stærke bud
Vi fik i alt tolv meget stærke bud på at løse opgaven – seks i henholdsvis vest og øst. I sidste ende har vi valgt at gå i slutforhandlinger med de to leverandører, der har afgivet de samlede set økonomisk mest fordelagtige bud, siger adm. direktør i Banedanmark Jesper Hansen og fortsætter:

Thales-BBR og Alstom har solide erfaringer med at levere ERTMS-systemer, der allerede er i brug i dag rundt om i Europa, og som fra 2021 vil styre hele det danske jernbanenet.”

Det har været afgørende for Banedanmark at vælge leverandører, der er i stand til at levere en teknisk moderne løsning med afprøvet teknologi, og som samtidig med stor sikkerhed vil kunne udrulle løsningen i en hel landsdel. Derfor har leverandørernes erfaring med at levere tilsvarende systemer i drift betydet meget. Tildelingskriterierne er vægtede således, at prisen er afbalanceret over for den tekniske løsning og evnen til at gennemføre projektet til tiden og med så få gener for passagererne som muligt.

Jesper Hansen takker alle seks prækvalificerede bydere for den seriøsitet og høje kvalitet, som de har lagt for dagen i deres bud på det danske signalprogram.

Færre forsinkelser
Signalerne på fjernbanen vil følge den fælleseuropæiske signalstandard ERTMS og forventes at betyde en klar forbedring af rejseoplevelsen for togpassagererne.

Det nye system forventes at fjerne fire ud af fem forsinkelser fra signalsystemerne, som forstyrrer passagererne, og det vil betyde, at passagererne på fjernbanen i 2022 samlet set sparer ca. 790.000 timers forsinkelser.

Jesper Hansen forventer, at de endelige kontrakter for signaler langs fjernbanen underskrives senest til februar. Tidligere på året vandt Siemens opgaven med at opstille nye signaler for hele S-banen.

Læs mere her

Kontrakter om fremtidens jernbanesignaler på plads

Banedanmark har i dag underskrevet kontrakter med Thales-BBR og Alstom om at levere fremtidens signaler til hele det statslige fjernbane-net i henholdsvis Vest- og Østdanmark til en samlet pris af 5,8 mia. kr. Banedanmark bliver det første land i verden, der får et samlet nationalt signalsystem efter den fælles europæiske ERTMS standard.

Det bliver det fransk-britiske konsortium Thales-BBR (Thales Group og Balfour Beatty Rail), der skal stå for at levere nye signaler i Jylland, mens franske Alstom leverer signalerne til Sjælland, Fyn og Lolland-Falster. Ydermere har begge selskaber med aftalerne forpligtet sig til at træde ind og overtage opgaven for den anden part, hvis en af leverandørerne mod forventning ikke kan løse opgaven.

Banedanmarks valg af leverandører af signaler på fjernbanen markerer et vigtigt skridt i retning af en moderne jernbane i Danmark. Udskiftningen af de forældede signaler vil medføre færre forsinkede tog, en højere hastighed og en kortere rejsetid for passagererne. Samtidig baner det
vejen for en elektrificering af jernbanen, der har høj prioritet de kommende år,” siger transportminister Henrik Dam Kristensen.

Erfarne vindere
Vi er glade for at indgå aftaler med to så kompetente samarbejdspartnere. Thales-BBR og Alstom står bag adskillige ERTMS-systemer, der allerede er i drift rundt om i Europa, og vi ser meget frem til samarbejdet, siger adm. direktør i Banedanmark, Jesper Hansen.

Han understreger, at det netop har været vigtigt for Banedanmark at vælge leverandører med modne løsninger og med erfaringer fra at udrulle løsninger, der allerede fungerer i daglig drift. Samtidig har prisen naturligvis også haft stor betydning.

Vi har lagt stor vægt på at få de samlede set økonomisk mest fordelagtige bud – eller med andre ord den bedst mulige løsning til den rette pris. Det er klart, vi har et ansvar for at bruge skatteborgernes penge med stor omtanke, siger Jesper Hansen.

De rigtige løsninger
Jesper Hansen er meget tilfreds med, at det lykkedes at få seks prækvalificerede bydere og dermed en god konkurrence om de to kontrakter til nye signaler på den danske fjernbane.

Vi har undervejs haft mange møder og en usædvanlig tæt dialog med alle de selskaber, der bød på opgaven. Sammen med dem har vi justeret på vores specifikke krav, så selskaberne har kunnet levere den afprøvede løsning, der bedst opfyldte vores krav, også i forhold til udrulningen af de nye signaler. De løsninger, vi i dag har skrevet under på, er ikke kun teknisk rigtige, de vil også i udrulningsperioden betyde færrest mulige gener for passagerne, siger Banedanmarks administrerende direktør.

Færre forsinkelser for passagererne
De nye signaler til fjernbanen forventes at betyde en klar forbedring af rejseoplevelsen for togpassagererne.

I forhold til i dag, vil ERTMS-systemet fjerne omkring fire ud af fem
forsinkelser, der skyldes signalfejl. Det svarer til, at passagererne på fjernbanen i 2022 samlet set sparer ca. 790.000 timers forsinkelser i forhold til i dag.

Tidligere på året vandt Siemens opgaven med nye signaler til hele S-banen. Og Banedanmark er netop gået i slutforhandlinger med Alstom om at levere det udstyr, der skal monteres i fjerntogene for at kunne tale med det nye sikkerhedssystem.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på 8234 1313

Fakta Banedanmarks signalprogram:
– Signalprogrammet vil frem til 2021 udskifte de forældende danske signaler på både S- og fjernbanen.
– ERMTS (European Rail Traffic Management System) er betegnelsen for EU-standarden for togkontrol, der kan fungere over grænserne.
– De to kontrakter omfatter alle faste signalanlæg på fjernbanen. De første strækninger – Frederikshavn-Langå samt Roskilde- Næstved over Køge – forventes klar med nye signaler i 2017, mens alle øvrige strækninger vil stå færdig i 2021.
– For S-banen forventes alle nye signaler etableret med udgangen af 2018.
– Det samlet budget for nye signaler til såvel fjern- som S-banen samt nye sikkerhedssystemer i alle tog er 18 mia. kr.

Læs mere her