Toppolitikeres trafikdiskussion ryger live på nettet

Rundbordsdiskussion mellem folketingets trafikordførere vil for første gang blive udsendt live via internettet, når der mandag og tirsdag i den kommende uge for 17. gang afholdes Trafikdage på Aalborg Universitet.

Konferencen indledes med den traditionelle rundbordsdiskussion mellem folketingets trafikordførere den 23. august kl. 9.30. Adgang til at følge live-streamingen af åbningssessionen sker fra Trafikdagenes hjemmeside på www.trafikdage.dk.

De fire deltagende folketingspolitikere er formanden for folketingets trafikudvalg Flemming Damgaard Larsen (V) og Kim Christiansen (DF), som vil repræsentere blå stue, samt Magnus Heunicke (S) og Anne Baastrup (SF), som vil repræsentere rød stue. Emnerne, som de fire politikere skal diskutere, er udvalgt blandt forslag indsendt af Trafikdagenes deltagere, og de bliver præsenteret for politikerne af indsenderne. Følgende emner skal diskuteres:

Visionen om et sammenhængende Danmark en fast Kattegatforbindelse, v/Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen.
Indikatorer som politisk styringsværktøj: – Vil I Kan I Tør I v/Henrik Gudmundsson, DTU Transport.
Hvor stor en hammer vil politikerne tage i anvendelse for at få Danmark tilbage i trafiksikkerhedens europæiske 1. division v/Sven Krarup Nielsen, Formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.
I trafikforliget er det aftalt, at vi skal have GPS baserede kørselsafgifter, men hvordan skal taksstrukturen se ud, hvem fastsætter den og hvem skal have provenuet v/Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, AAU.
Hvad er bussernes rolle i opfyldelsen af ambitionen om, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken v/Christian Roslev, direktør Nordjyllands Trafikselskab.

Rundbordsdiskussionen vil blive styret af direktør Susanne Krawack, Trekantområdet Danmark.

De spændende og udfordrende oplæg garanterer en levende debat, som lægger op til de mange faglige indlæg, der præsenteres mandag eftermiddag og hele tirsdagen. Der vil blive præsenteret i alt ca. 75 papers og afholdt 13 Workshops/Special Sessions, og der bliver rig lejlighed til også at høre om andre trafik- og transportemner. Eksempler herpå er:

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker vil forelægge resultaterne af deres dybdeanalyse af 41 alvorlige motorcykelulykker.
Movia vil fortælle om, hvordan højklassede bussystemer kan bidrage til den positive spiral indenfor den kollektive trafik.
Odense kommune vil præsentere deres El-cykel kampagne.
DTU Transport vil diskutere, hvad vi kan lære af Sverige og Norge indenfor området målstyret transportplanlægning.
Mobilitetsgruppen på AAU vil fortælle om vidensfiltrering og magt i beslutningsprocessen omkring den 3. Limfjordsforbindelse med udgangspunkt i anvendelse af trafikmodeller.
Region Nordjylland vil fortælle om jernbaneinfrastrukturen nord for Århus.
En workshop vil diskutere forsøget med modulvogntog.
En anden workshop vil diskutere om busbetjeningen er blevet forringet efter strukturreformen.
På en special session vil de nuværende barrierer for udbredelse af elbiler blive præsenteret.

http://www.trafikdage.dk/program/Program_netudgave_2010.pdf kan et samlet program for trafikdagene ses, og i programmet er der link til artikler om de enkelte indlæg.

Praktisk information
Arrangørerne bag Trafikdage er Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet.

Konferencen starter mandag d. 23. august kl. 9.30 i Auditorium B, Bertil Ohlins Vej. Pressen er naturligvis velkommen og deltager gratis. Vi kan varmt anbefale, at pressen deltager i hele konferencen, snuser rundt blandt de mange foredrag, får en snak med fagfolkene eller trafikordførerne og andre medlemmer af folketingets trafikudvalg, hvoraf en del deltager i hele konferencen der er her, de gode historier dukker op. Ønsker pressen at deltage ud over indledningssessionen, ser vi gerne, at man tilmelder sig konferencen

Læs mere her

Ny handlingsplan for trafiksikkerhed præsenteres på Vejforum 2012

Vejforum 2012 afholdes i dagene 5. og 6. december med over 1000 deltagere. Færdselssikkerheds­kommissionen præsenterer ny handlingsplan på Vejforum, hvor også trængsel er eet af emnerne på de mange konferencer og workshops.

I 2007 fastlagde Trafiksikkerhedskommissionen et mål om, at antallet af trafikdræbte skulle reduceres til under 200 i 2012. Dengang blev det anset for et meget ambitiøst mål, for udgangspunktet i de år var omkring 300 trafikdræbte. Siden 2007 er antallet af trafikdræbte faldet betydeligt år for år og formentligt er det realistisk, at målet for 2012 nås. Antallet af trafikdræbte er under alle omstændigheder på det laveste niveau siden 1933 og meget langt fra rekordåret 1970, hvor 1208 mennesker blev dræbt i trafikken.
På Vejforum 2012 præsenteres nye målsætninger for trafiksikkerheden for de kommende år. Det sker, når formanden for Færdselssikkerheds­kommissionen, folketingsmedlem Karsten Nonbo, præsenterer kommissionens nye handlingsplan.

TRÆNGSEL – MELLEM NYE TRANSPORTFORMER OG MERE ASFALT
Og så er trængsel med næsten selvfølgelighed helt centralt placeret, når 1000 fagfolk, eksperter og beslutningstagere fra vejsektoren mødes i denne tid, således også på Vejforum 2012. Kan man bygge sig ud af trængslen med flere motorveje og smarte måder at regulere trafikken på eller skal vi alle sammen ændre adfærd, tage toget, cykle og fylde bilen op, når vi skal af sted på jobbet
Vejforum forsøger ved åbningsseancen at kigge ind i den trafikale fremtid med et bud fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen. Et andet bud på fremtiden kommer fra formanden for Trængselskommissionen, Leo Larsen. I dette tilfælde er fremtiden 2013, hvor Trængselskommissionen skal komme med sine anbefalinger.
Mens vi venter på trængselskommissionen holder vi debatten om trængsel i gang. Jeg synes særligt det er spændende, hvad vi kan gøre på kort sigt og hvordan vi kan få en effekt uden de store anlægsomkostninger. Der har jo været mange forslag fremme som handler om at udnytte de eksisterende vejanlæg bedre, koordinere lyskryds bedre, give plads til busser i eget spor og kørsel i nødsporene på motorvejene. Det bliver en spændende debat, siger formanden for Vejforum, Roland Rasmussen.
Formanden for Trængselskommission, Leo Larsen, møder de mange vejfolk ved Vejforums afslutningsdebat, der styres af journalist Søren Carlsen, kendt fra DR P1 Morgen.

FAKTA OM VEJFORUM
Vejforum 2012 afholdes i dagene 5. og 6. december på Hotel Nyborg Strand med over 1000 deltagere og et stort og varieret udbud af konferenceindlæg, udstillinger og workshops. Bag Vejforum står disse organisationer:
Asfaltindustrien
Byplan, Vej og Trafik, IDA
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunal Vejteknisk Forening
Teknik & Miljø (fagblad)
Trafik & Veje (fagblad)
Trafikgruppen på Aalborg Universitet
Vejdirektoratet
VEJ-EU

Læs mere her

find nye løsninger til transport på landet

Hvis vi ikke gør noget, hvem gør så noget for at sikre transporten på landet spurgte lokal aktiv.

At finde bedre løsninger til transport på landet er svært, og mange synes ikke, at de har nok forstand til at kunne bidrage. Men deltagere fra Lolland, Syd- og Vestsjælland kom mange gode forslag til ideer på konferencen: Transport på landet i Sandved.

Trafikforsker Niels Agerholm, Aalborg Universitet konstaterede, at det næsten er hver 4, der bor på landet og i de små landsbyer, så der er mange, der har udfordringen med transport i en verden, hvor mobilitet bliver mere og mere vigtig.

Et moderne liv på landet, hvor alle fordele indhøstes kræver fuld mobilitet ift. arbejde, indkøb, kultur, idræt, kommunal service fortalte Niels Agerholm, der har deltaget i et forskningsprojekt: Landdistrikternes Transportbehov.

Tendensen: endnu større mobilitet, endnu mere personbiltrafik og endnu større befordringsbehov!

Den kollektive bustrafik, som vi kender den i dag, spiller en aftagende rolle Den er ikke fladedækkende, kører ikke på de relevante tidspunkter, den er ufleksibel fortsatte Niels Agerholm Folk indretter sig, og kører selv i bil for det meste men kan der komme flere med i bilerne, der kører alligevel Og kan man tænke i ordninger, hvor man kan kombinere offentlig kollektiv trafik med samkørsel

Der blev drøftet mange emner og der kom mange ideer på bordet bl.a. et projekt fra Svinø, der har ligget og ventet på at komme i gang: SKS Svinø Kørsels Service, hvor borgerne via en hjemmeside kan tilmelde sig ift. om de kan køre, eller vil køre med. Chauffører og biler får logo på, og passagerer bærer en vest med logo, så det er tydeligt, at man er med i ordningen der mangler blot en lille startkapital for at få trykt logoer og købt veste.

5 grupper går i gang med det videre arbejde og andre er velkomne til at deltage i arbejdet.
De virtuelle medier anvendes til meget af gruppernes arbejde, så tiden ikke går med lang transport fra den ene ende af regionen til den anden. Men alle har sat hinanden stævne igen i slutningen af februar for at blive inspireret / udfordret til det videre arbejde. Man kan komme med kommentarer, ideer eller tilslutte sig gruppernes arbejde via hjemmesiden www.transportpaalandet.dk.

De 5 arbejdsgrupper:
– Dialog med kommune og trafikselskaber om den kollektive trafik
– Hvordan skabes dialog mellem de, der har ansvar for den kollektive trafik og lokalområderne, så virkelighed og trafikplaner passer endnu bedre sammen

– Transport på tværs af kommuner
– Der sker sjove ting ved kommunegrænserne, fordi hver kommune sit trafiksystem, der ikke kan arbejde sammen. Desuden er der behov for transport på tværs i regionen.

– Netværk kan vi etablere (intelligent) samkørsel
– Mange kører den samme strækning i hver sin bil nærmest samtidigt. Kan vi finde metoder, så der kan laves samkørsel Gruppen vil se på løsninger, der blev præsenteret på den store verdenskonference om trafik i Orlando tidligere på måneden, og andre forsøg på samme og se om man kan lave samkørsel i langt højere udstrækning end der sker i dag

– Pedelordninger
– En gruppe vil se, hvorvidt og hvordan man kan bruge de offentlige ressourcer, der er i lokalområdet bedre ved at nedbryde kasser og silotænkning her vil en nytænkning kunne løse nogle af transportudfordringerne

– Bruge de lokale ressourcer
– Kan vi blive bedre til at hjælpe hinanden lokalt Hvordan gør vi det legalt at bede om hjælp / bede om et lift Og gøre det legalt at få en mindre betaling for at køre med

Det var ikke nogen nem opgave at styre konferencen, for der er så mange ideer og vinkler på, hvordan vi kan gøre noget transport på landet anderledes og bedre. Og nu ser vi frem til, at ideerne videreudvikles konstaterede Mona Hvid, Landliv efter en intens dag.

Projektet har fået støtte fra Landdistriktspuljen, og afvikles i samarbejde med Landliv.
Yderligere oplysninger: Mona Hvid, Landliv, mona@landliv.dk tlf.: 2126 6566

Læs mere her