Aalborg Havn hjælper lastbilerne hurtigere på motorvejen

En ny trafikløsning, der løbende viser den hurtigste rute væk fra havnen og ud til motorvejen, skal afhjælpe de stigende trængselsproblematikker på både Aalborg Havn og i Aalborg Øst. Med løsningen håber havnen samtidig at kunne inspirere andre virksomheder til at tænke i smarte logistiske løsninger og servicer. Tæt trafik og trafikale flaskehalsproblemer er i dag et stigende problem for mange virksomheder i den østlige del af Aalborg. Aalborg Havn, hvor flere end 10.000 personer hver dag færdes, har implementeret en ny trafikløsning, som hjælper havnens brugere med at komme hurtigere væk fra havneområdet og ud på motorvejen som muligt.

Løsningen som havnen anvender, måler ved hjælp af 31 Bluetooth sensorer, der er monteret langs vejene, køretiden for de forskellige ruter og sparer trafikanter for forsinkelser.

“Stigende aktivitet giver stigende trængsel, og det mærker vi i form af trængsel på vejene til og fra havnen. Ofte kan du spare relativt mange minutter ved at køre den rigtige vej, og ved at give trafikanterne information omkring køretiderne kan vi gøre det lettere for dem at begå sig på havneområdet og slippe for eventuelle køer og spildtid,” fortæller Mette Schmidt, teknisk chef for Aalborg Havn.

Løsningen hedder BlipTrack og er leveret af nordjyske Blip Systems, der udfører beregningerne sammen med rådgivningsvirksomheden Cowi. Trafikmålingerne skal ikke kun afhjælpe den nuværende trængselsproblematik – de er også del af en mere langsigtet plan om at lette trafikken i Aalborg Øst. Når det nye universitetshospital står færdigt i 2020, vil omkring 13.000 ekstra biler benytte nogle af de samme veje, så muligheden for at kunne vælge alternative ruter er vigtig.

“Hvis vi kan bruge teknologien til at gøre tingene lidt smartere og lidt mere intelligente, synes vi, at vi skal gøre det,” siger Mette Schmidt.

Aalborg Havn håber, at trafikinformationerne kan blive startskuddet til, at flere vælger at tilbyde lignende servicer. Mange virksomheder og trafikanter vil med fordel have glæde af disse informationer, eksempelvis ved lufthavne, indkøbscentre, stadions, hvor trafikken er tæt.

Trafikanterne kan allerede nu gå ind på Aalborg Havns hjemmeside, hvor de aktuelle køretider mellem havnen og motorvejen løbende opdateres. Aalborg Havn planlægger desuden at formidle køretiderne på fysiske tavler ved udkørselsvejene til havneområdet.

Læs mere her

Togtrafik mellem Hjørring og Frederikshavn fra torsdag morgen

På strækningen mellem Hjørring og Frederikshavn arbejdes der fortsat på højtryk med at udbedre skaderne på jernbanen efter sidste uges massive regn i Vendsyssel. Arbejdet med at genopbygge de to beskadigede jernbanedæmninger er nu så langt fremme, at Banedanmark forventer, at togtrafikken på strækningen bliver genoptaget torsdag morgen. De store vandmasser skabte tre større og tre mindre brud på to jernbanedæmninger over en strækning på ca. 700 meter vest for Sindal Station.

De store vandmasser skabte tre større og tre mindre brud på to jernbanedæmninger over en strækning på ca. 700 meter vest for Sindal Station.

”Vi har og fortsætter med at arbejde på højtryk på at udbedre skader på de to beskadigede jernbanedæmninger omkring Sindal. Der udføres en meget stor indsats fra lokale entreprenører i samarbejde med Banedanmarks egne teknikere. Desværre er skaderne så omfattende, at vi først skal have genopbygget jernbanedæmningerne og derefter skal have strækningen gennemkørt med en sporjusteringsmaskine, før vi kan melde banen mellem Hjørring og Frederikshavn klar til togtrafik,” siger Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark.

De store mængder vand ved dæmningerne var indledningsvist med til at gøre arbejdet og etableringen af arbejdsveje vanskeligt. Efter det indledende arbejde med at forhindre yderligere skader, har det været fuld gang i genopbygningen af de to beskadigede jernbanedæmninger. Den våde jord bliver fjernet og tør jord, grusfyld og stabilgrus er i fuld gang med at blive fyldt på. Når jernbanedæmningerne er genopbygget, kan arbejdet med sporjusteringen gå i gang.

”De store mængder vand har gjort dæmningerne så vandmættede, at vi af sikkerhedshensyn også skal køre strækningen igennem med en sporjusteringsmaskine, før vi kan genåbne for togtrafik. Møder vi ikke nye udfordringer, så forventer vi, at togtrafikken bliver genoptaget torsdag morgen mellem Hjørring og Frederikshavn,” siger Søren Boysen.

Jernbanen mellem Aalborg og Hjørring var også ramt af to brud på en jernbanedæmning efter den massive regn. Her blev togtrafikken genoptaget lørdag morgen.

Læs mere her

Ingen tog i Vendsyssel fredag

Banedanmark har nu fået det nødvendige overblik over skaderne efter de tre dæmningsskred på strækningen mellem Aalborg og Frederikshavn, og det står klart, at skaderne er så omfattende, at der ikke bliver kørt tog i Vendsyssel fredag. I løbet af fredagen vil Banedanmark komme med en prognose for, hvornår sporet kan være klar igen.

Det kraftige regnvejr over Vendsyssel har forhindret, at arbejdet med at stabilisere dæmningerne kunne begynde, men der er gennemført en del forberedende arbejder, så stabiliseringen kan begynde, så snart vejret tillader det.

”Det er ikke muligt at stabilisere en jernbanedæmning i det kraftige regnvejr, vi har haft i dag, og der ligger så meget vand på terrænet, at arbejdet med at genetablere dæmningen er meget vanskeligt. Men vi arbejder fokuseret på at få sporet klar til togdrift så hurtigt som muligt,” siger Klaus Frelling Andersen, sektionschef i Banedanmark.

Det er primært dæmningsskredet ved Sindal, der er en udfordring. Her er jorden skredet under sporet på en 30 meter lang strækning, og det kommer til at kræve både tørvejr og en mængde arbejde at få genoprettet dæmningen.

I alt er jorden skredet væk tre steder i Vendsyssel. To steder ved Sindal samt i udkanten af Brønderslev. Dæmningsskreddene opstod torsdag morgen og formiddag som følge af det massive regnvejr i Vendsyssel.

Læs mere her

Store skader på jernbanen efter regnvejret i Vendsyssel

Det kraftige regnvejr i Vendsyssel medførte tre dæmningsskred på jernbanen mellem Aalborg og Frederikshavn. To dæmningsskred torsdag morgen og formiddag gjorde, at al trafik af sikkerhedsmæssige årsager blev indstillet. Selv om arbejdet med at genoprette skaderne er i gang, bliver trafikken ikke genoptaget i dag, torsdag.

”Over en strækning på 200 meter mellem Hjørring og Sindal har vi haft et større og et mindre dæmningsskred. Vi har haft vores teknikere ude at besigtige skaderne og er i samarbejde med en entreprenør gået i gang med at udbedre skaderne. Samtidig skal vi udbedre et mindre dæmningsskred ved Brønderslev,” siger Klaus Frelling Andersen, sektionschef i Banedanmark.

Det største dæmningsskred er ved Sindal, hvor jorden over en strækning på 30 meter ved siden af jernbanen er skredet ned.

Ud over dæmningsskreddene har Banedanmark haft teknikere ude at undersøge enkelte broer på strækningen for eventuelle skader. Her er der dog ikke sket skader i større omfang.

Læs mere her

Jernbanen er tilbage i form

Otte års arbejde med både at afvikle et opsparet vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb på det statslige jernbanenet er nu tæt på målstregen med de sidste fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg samt en række mindre arbejder på Kystbanen. Banedanmark lægger i de kommende måneder sidste hånd på arbejdet med at indhente mange års fornyelsesefterslæb på jernbanen. Dermed afslutter Banedanmark otte års arbejde med at bringe jernbanesporet tilbage i form efter det vedligeholdelses- og fornyelsesefterslæb, der var blevet opbygget over en lang række år.

”Der har fra politisk side været investeret massivt i jernbanen, og effekten af, at jernbanen nu er tilbage i form, kan også mærkes for passagererne ved, at togene nu kører med en rekordhøj rettidighed. Vi har nået en markant milepæl, og med de kommende års udskiftning af de gamle signalanlæg vil der komme endnu færre forsinkelser,” siger Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Efterslæb på broer og spor
Tilbage i 2006 besluttede Folketinget med ”Aftale om trafik for 2007” at give en merbevilling på 4,7 mia. kr. til jernbaneområdet efter en periode i 2005-2006 med mange problemer og forsinkelser. Heraf var de 3,3 mia. kr. øremærket til at indhente efterslæb på fornyelse og vedligehold af banen. Vedligeholdelsesefterslæbet blev som planlagt indhentet i 2009.

Målet om indhentelse af fornyelsesefterslæbet med udgangen af 2014 bliver nået med sommerens fornyelsesarbejder på strækningen mellem Taulov og Padborg, der udføres samtidig med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup-Vojens, som er klar i 2015. Ligeledes udføres der i år mindre vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

I perioden fra 2007-2014 har ca. 75 procent af indsatsen været koncentreret om fornyelsesarbejde på broer og spor. Som planlagt i 2006 er der udført vedligehold og fornyelsesarbejde på 800 broer og fornyelse af ca. 1500 km spor.

Ændringer i planen giver effektivitet
Siden 2006 er der kommet en række nye store anlægsprojekter på jernbanen, og de skal gennemføres frem mod 2020. Banedanmark har derfor valgt at lægge enkelte af arbejderne med at indhente fornyelsesefterslæbet sammen med kommende anlægsarbejder, der udføres frem mod 2020.

”Ved at udføre anlægs- og fornyelsesarbejder samtidigt, opnår vi både økonomiske og planlægningsmæssige fordele. Endnu vigtigere er det dog, at vi generer passagererne mindst muligt, så vi sikrer, at vi laver mest mulig jernbane, når vi påvirker togtrafikken,” forklarer Jesper Hansen, adm. direktør i Banedanmark.

Med fornyelsesefterslæbet indhentet og infrastrukturen på plads har Banedanmark lagt hjørnestenene til at realisere de politiske beslutninger om timemodellen og muligheden for at fordoble antallet af passagerer og godstransporten.

”Vi har nu fundamentet på plads. Vi er dermed klar til at skabe fremtidens jernbane frem mod 2020 og til at realisere den politiske aftale om Togfonden DK til gavn for passagererne,” siger Jesper Hansen.

Fakta:
• Spor og broer udgør 75 pct. af Banedanmarks udgifter til fornyelse og vedligehold eksklusiv sikring.
• Banedanmark har udført fornyelse og vedligehold på 800 broer.
• Banedanmark har udført fornyelse på 1500 kilometer spor. I fagsprog taler man om vægtede kilometer, fordi der ved sporombygninger vægtes forskelligt på baggrund af den mængde skinner, sveller og ballast, som Banedanmark har fornyet. En kilometer spor, hvor der kun skiftes skinner, vægter således ikke så højt som en kilometer spor, hvor der også skal skiftes sveller og ballast.

Banedanmark har fornyet spor på disse strækninger:
Årstal:
– Strækning

2007:
– Kystbanen
Køge Bugt – banen

2008:
– Fredericia – Aarhus
– Farumbanen
– Klampenborg banen
– Holbæk – Kalundborg

2009:
– Odense – Svendborg
– Ringsted – Nykøbing Falster

2010:
– Svanemøllen – Hillerød
– Roskilde – Holbæk
– Sønderborg – Tinglev
– Herning – Holstebro

2011:
– Bramming – Tønder
– Esbjerg – Lundeskov
Valby – Svanemøllen

2012:
– Skanderborg – Herning
– Aalborg – Frederikshavn
– Langå – Struer

2013:
– Lille Syd (Roskilde – Køge – Næstved)
– Esbjerg – Skjern – Herning

2014:
– Kystbanen (arbejde imens togtrafik er indstillet pga. Nordhavnsvejprojektet)
– Taulov – Padborg

Læs mere her

Transport af VM fodboldspillernes i alt 224 ton bagage

Logistik– og transportudbyderen Schenker er officiel logistikudbyder til FIFA world Cup Germany 2006, og har ansvaret for 90 procent af logistikken bag verdensmesterskabet.

Organization Committee (OC) har overdraget ansvaret for 90 procent af al logistikken bag VM til Schenker, som med 300 professionelle medarbejdere og 474 specialtrænede frivillige, der er rekrutteret af OC, sørger for at al logistik klapper under mesterskabet og derfor står for alt hvad angår løbende leverancer til/fra de 12 stadioner, hvor kampene spilles, til transporten af spillernes personlige ejendele.

De 32 hold udgør 736 fodboldspillere og 704 assistenter, som i gennemsnit har medbragt 155 kg bagage. Dvs. intet mindre end 224 ton bagage skal transporteres til og fra Tyskland. Men logistikopgaven stopper ikke her. Bagagen skal derefter transporteres til og fra de forskellige træningslejre, som spillerne benytter, samt til og fra VMs 12 forskellige spillesteder transport som finder sted i Schenkers lastbiler og koordineres af et par dedikerede medarbejdere fra Schenker Global Sports Events, hvis speciale er logistik til større sportsevents.

Schenker A/S i Danmark har en årlig omsætning på Euro 158 millioner og 280 medarbejdere fordelt på vore kontorer og terminaler i København, Aalborg, Århus, Kolding, Odense og Padborg.

Med en årlig omsætning på Euro 8,9 milliarder, 42.000 ansatte og over 1.100 kontorer i hele verden er Schenker én af verdens førende udbydere af integrerede logistikydelser. I eget regi tilbyder vi landtransport, luft– og søfragt samt omfattende logistikløsninger og global styring af vore kunders logistikflow. Schenker er en del af Deutsche Bahn AGs transport– og logistikdivision.
 

Læs mere her

Software revolutionerer told- og logistikbehandlingen

Scan Soft, Aalborg, har som den første i Nordeuropa udviklet en softwareløsning, der opfylder de nye EU regler, som Danmark netop har tiltrådt pr. 1. juli, for styring af ikke fortoldede varer. Systemet hedder NCTS (New Computerized Transit System), hvor virksomheder kan anvende internettet til indberetning af NCTS samt fortoldning af forsendelser og de mange nationale specialregler, der findes.

For virksomhederne betyder det, at alle virksomheder, der i dag er godkendt af Told & Skat, kan registrere deres forsendelser i NCTS–sytemet. Det betyder, at forsendelsesdata sørger for registrering af de nødvendige kautioner, fortoldningsdataer, køretøjets transportdata samt logistikmønstret for forsendelsen.

Scan Soft præsenterer på web–adressen www.ncts.dk en demomodel, hvor virksomheder kan indlægge deres dataer, men naturligvis ikke overføre disse dataer til Told & Skat eller andre. Men det vil være muligt, at vurdere og forstå systemets administrative lettelser. Systemet er det første af sin art i Nordeuropa.

"Vi har valgt, at introducere systemet samtidig med, at EU og Told & Skat lancerer NCTS–systemet, fordi det giver en naturlig mulighed for, at virksomhederne hurtigt kan komme i gang", udtaler direktør Per Holm Pedersen, Scan Soft ApS, Aalborg, og fortsætter: "Vi har derfor også haft såvel EU som Told & Skat med til, at "kikke os over skulderen" i hele udviklingsfasen af systemet. Derfor er vi også meget glade for, at begge myndigheder har givet os det "blå stempel" ved at give os lov at vise deres logo på vores webside."

Udviklingen af websiden er en målrettet strategisk satsning for det lille nordjyske IT firma Scan Soft ApS, hvis kerneområde, er at udvikle og leverer fortoldnings– og logistikløsninger til virksomheder. "Vore systemer er meget stærke til fortoldningsopgaver, hvor logistikmønstret er varer ind eller ud af EU. Derved også håndtering af de mange specialregler der er i den forbindelse eksempelvis toldoplag, aktiv forædling, emballageafgifter m.v.", udtaler direktør Per Holm Pedersen Scan Soft ApS.

Alle løsninger sælges under navnet Impex og da disse i vid udtrækning "skræddersys" efter den enkelte virksomheds behov, er der ikke to systemer der er ens.

Introduceringen af web–løsningen på www.ncts.dk giver den enkelte virksomhed mulighed for, efter registrering i systemet, at klare ncts opgaver, hvis man er godkendt afsender eller modtager. I løbet af sommeren vil fortoldningsmodulerne ligeledes blive gjort tilgængelige. Det betyder at man på web–stedet har alle nødvendige moduler til sin rådighed, således at alle fortoldningsopgaver klares, og virksomhederne betaler efter forbrug. Yderligere vil der være genbrug af data, hvilket sikrer høj datasikkerhed men også besparelser for den enkelte virksomhed.

Det er også muligt at integrere systemet til de administrativ løsninger hos virksomhederne. Ligesom man kan vælge, at anvende en web–løsning til bogføring eller lagerstyring. Yderligere vil opgaver som toldoplag, aktivforædling, emballageafgifter m.v. kunne klares ved installering af specialemodulerne i virksomheden og derefter integration til selve web–stedet. Impex løsningen er en løsning, der er meget fremadrettet, og vil kunne dække behovet for elektronisk registrering adskillige år frem i tiden.
 

Læs mere her

Tre år med elektroniske transportnyheder

transportnyhederne.dk er det nye navn på Danmarks første fuldt internetbaserede transportavis, www.trafik–transport.dk, der runder tre år i denne uge

Danmarks eneste transportavis, www.trafik–transport.dk, med redaktioner i Aarhus og København, fejrer i denne uge sin tre–års fødselsdag. Bladet, der betragtes som én af pionererne inden for elektronisk formidling af transportnyheder, udgives udelukkende på internettet og àjourføres op til flere gange dagligt.
Foreløbig er bladet udkommet 259 gange i de tre år, der er gået, siden transportjournalisterne Jesper Christensen (Aarhus) og Per Grau (København) satte stikket i.
www.trafik–transport.dk, der nu skifter navn til (www) transportnyhederne.dk, er en uafhængig Internetavis, der i allerbredeste forstand fokuserer på nyhedsformidling indenfor transporterhvervet med nyhedsstof fra ind– og udland. Og vi dækker alle grene – også persontransport, siger Jesper Christensen og peger på, at der i dag er så mange transportnyheder at berette om, at det vil være formålsløst at tælle udgaver.
– Selv om vi nu skifter navn til transportnyhederne.dk og tager en nydesignet og dynamisk baseret platform i brug, kommer det ikke til at ændre på det redaktionelle indhold. Men det bliver nemmere for vore læsere at finde rundt i avisen, der er blevet mere overskuelig – og samtidig får vore mange abonnenter blandt andet mulig for fritekstsøgning i vort efterhånden ganske omfattende arkiv, siger Per Grau og fremhæver en anden nyskabelse: transportdebatten.

–Transportdebatten er åben for alle transportinteresserede, der har lyst til at læse, hvad andre mener om transportforhold og give deres eget besyv med. Men transportdebatten er også en integreret del af vores nye design, siger Per Grau og forklarer, at der er mulighed for at sende et indlæg med udgangspunkt i den enkelte artikel.
– Hvad angår www.trafik–transport.dk, så forsvinder den ikke. Men denne platform skal fremover fungere som et kommercielt serviceforum for transporterhvervet, der på denne hjemmeside vil få adgang til en lang række brancherelaterede ydelser.
– For at læse samtlige artikler og telegrammer i transportnyhederne.dk er det nødvendigt at tegne et abonnement. I almindelighed er 20 procent af nyhederne tilgængelige for ikke–abonnenter, oplyser Per Grau.

*********
Til redaktionens orientering

Per Grau, som har arbejdet i dansk fagpresse siden 1974, har blandt andet været redaktionssekretær på Danmarks Transport Tidende. Han har senest været ansat på Odsgards Forlag, hvor han var journalist på en række blade til byggebranchen – blandt andet BygTek og Mester & Svend. Per Grau er medlem af Dansk Journalistforbund og Trafikjournalisternes Klub.

Jesper Christensen har været journalist ved JydskeVestkysten og redaktionssekretær på Aalborg Stiftstidende, hvor specielt transportområdet havde hans store bevågenhed. Jesper Christensen blev selvstændig i 1996 og var i nogle år knyttet Danmarks Transport Tidende og TransInform som freelancejournalist. Som freelancer har han tidligere leveret stof til Transport Magasinet, Lastbilmagasinet og leverer i dag stof til DTLs blad og LastbilAvisen.
Jesper Christensen er medlem af Dansk Journalistforbund og Trafikjournalisternes Klub.

 

Læs mere her

Nyt kurer- og transportfirma Åbner i København og Nord jylland og trodser krisen i branchen.

Kurer– og transportfirmaet Easy Kurér åbnede 2. Januar med afdelinger i København og Aalborg og hub i Trekantsområdet . Dermed bliver det både hurtigere og billigere for virksomheder at få transporteret pakker ikke bare på Sjælland og Nordjylland men også på kryds og tværs af landet.

Easy Kurér har nu et af Danmarks største, uafhængige fragtnetværk, og det kommer kunderne til gode. Med lanceringen af pakkehubben i Trekantsområdet vil alle lokale virksomheder blive tilbudt en kontant besparelse på minimum 10 pct. af deres samlede fragtforbrug.

Sikker og hurtigt levering af alle typer gods
Åbningen sker både ud fra et ønske om generelt at tilgodese områdernes fragtbehov bedre, men også at et samarbejde med Quicktrans og Pakkebussen er blevet udbygget.

Easy Kurér har en række specielydelser, heriblandt ambulant kurerkørsel for sygehuse i forbindelse med transport af eksempelvis organer og operationsudstyr" fortæller salgschef i Easy Kurér, Jesper Laugesen. Easy Kurér har udover Health & Medical specialiseret sig indenfor brancherne: IT, & Security, Entertainment & Media, Automotive & Aviation, Design & Jewelry, spareparts & tools.

Gennemskuelige priser

Vi har valgt ikke at benytte os af dieseltillæg, taxametre og andet, der kan gøre prisen uigennemskuelig for kunden. I stedet har vi faste priser, som gælder for alle," siger Salgschef Jesper Laugesen.

Styrket netværk

Med opstart af de to afdelinger samt hubben i Trekantsområdet vil Easy Kurér dække hele landet, til fordel for kunderne. Fleksibilitet og pris er kendt for at være kerneord når transportøren skal fastholde kunden og imødekomme daglige krav og forventninger. Omvendt er omstillingsevne og responstid kodeord når tampen brænder og varerne skulle være leveret senest dagen før, og det er præcis hvad Easy Kurér kan.

Easy Kurér tilbyder en vifte af services koncentreret om tre hovedprodukter: Kurér og ekspres–levering, distribution samt konceptet "På kryds og tværs af landet". På kryds og tværs af landet kan sammenlignes med en bus. Den ankommer til de største byer i Danmark 1 gang dagligt og kører dit gods sammen med andre kunders gods. Ekspres–levering er løsningen, når varen skal frem øjeblikkeligt, mens på kryds og tværs af landet konceptet leverer samme dag eller dagen efter.

Hurtigst i Danmark og udlandet
Ud over disse fokusområder er der indgået nære samarbejdsaftaler med et flyselskab og et internationalt fragtfirma i tilfælde af internationale hastesager.
"Vores primære force er ekspres–levering i Danmark for brancher, der arbejder med skarpe deadline. Det er typisk IT–virksomheder, trykkerivirksomheder og lignende.
 

Læs mere her

Luftbro mellem Aalborg og København

Den stadigt stigende vækst på Cimber Sterlings rute mellem København og den Nordjyske hovedstad, får nu flyselskabet til at sætte ekstra fly ind på ruten.

Fra den 22. august 2009 kan Cimber Sterlings kunder nu se frem til endnu en afgang at vælge i mellem, når de skal rejse mellem København og Aalborg. De nye afgange ligger i weekenden og giver derved især privatrejsende mere at vælge imellem.

“Jeg har ikke overdrevet, hvis jeg siger, at ruten har overgået alle vores forventninger. Så vidt vi kan se, bunder væksten i et øget antal af både forretningsrejser og privatrejser. Hidtil har vi sat ekstra frekvenser ind i hverdagene til glæde for de forretningsrejsende og nu kommer turen altså til de privatrejsende, der får en ekstra rundtur både lørdag og søndag, siger salgs- og marketingsdirektør, Bjarne Rasmussen og fortsætter – “Nordjydernes rejselyst fejler absolut intet, så det kan jo sagtens være, at de i nær fremtid får endnu flere destinationer at vælge imellem”.

De ekstra afgange om søndagen ligger om eftermiddagen. Det er netop på disse tidspunkter, at de privatrejsende især har ønsket flere afgange at vælge i mellem. “Det passer de fleste ret godt at komme hjem igen søndag eftermiddag efter et weekendophold, og det har vi naturligvis taget højde for i vores ruteplanlægning”, siger Bjarne Rasmussen.

Ny flyvning:
Lørdag
QI139 CPH-AAL 10:30-11:15
QI140 AAL-CPH 11:40-12:25

Søndag
QI143 CPH-AAL 16:30-17:20
QI144 AAL-CPH 17:45-18:35

Læs mere her