Den tyske mindsteløn og indvirkningen på tyske minijobbere

Langsomt er det rygtedes. Fra den 01.01.2015 gælder der en mindsteløn på 8,50 EUR i Tyskland. At dette får graverende indvirkning på økonomien for de typiske „drikkepengebeskæftigelser“ såsom frisører, taxiforetagender, gastronomi osv. er oplagt; men er dog ikke emnet i denne pressemeddelelse.

Snarere vil vi i denne sammenhæng se på de tyske minijobbere. I Tyskland arbejder for tiden ca. 7,5 mio. mennesker som minijobbere, det er godt 9 % af den samlede tyske befolkning – hvilket gør det til et emne der bør tages relativt alvorligt.

En tysk minijobber er en person, som enten bliver aflønnet med en månedsløn på op til 450 EUR eller kun har en midlertidig ansættelse.

Mange læner sig afslappet tilbage og tænker: ”jeg betaler alligevel mere end 8,50 EUR, så det vedrører slet ikke mig”. Langt fra. Dokumentationspligt er nøgleordet. Mange af disse midlertidigt ansatte har enten ingen eller kun meget mangelfulde kontrakter. Ofte står der noget såsom „arbejdsindsats efter behov“ eller også er arbejdstiden ikke nøjagtigt defineret. De midlertidigt ansatte afleverer blot deres timeseddel og så bliver der afregnet. Færdig.

I sådanne tilfælde antager lovgiveren, at der er tale om en ugentlig arbejdstid på 10 timer om ugen, månedligt 40 timer. Så kan det selv ved en højere timeløn rent matematisk føre til, at mindstelønnen bliver underskredet.

Også selvom den ansatte får andre goder (billigere måltider, bil stillet til rådighed, logi osv.), må de faktiske timelønninger ikke underskride 8,50 EUR. Efter nuværende opfattelse må goderne ikke tages med i beregningen. En nøjagtig dokumentation skal finde sted. Ansættelsesforholdets start og slut skal i løbet af en uge dagligt registreres og dokumenteres, og denne dokumentation skal derefter opbevares i 2 år. At dette i praksis medfører mange udfordringer, giver sig selv.

Toldmyndighederne vil kontrollere overholdelsen af grænsen for mindsteløn, hvilket også har vist sig meget nyttigt ved emner såsom kontrol af sort arbejde mv. Derudover vil sociale myndigheder ( herunder pensionsforsikring ) foretage undersøgelser og det ny indførte lønskatteeftersyn vil resultere i omfangrige kontroller.

Til trods for, at man mener at have overholdt de 8,50 EUR, kan det grundet den fiktive estimering af timer ske, at man får helt andre beløb. Muligvis ryger man endda grundet denne form for beregning „fiktivt“ over grænsen for en minijobber på 450 EUR og hele anliggendet bliver fuldt socialforsikringspligtigt.

Ifølge Thorsten Manewald vil vi også i fremtiden opleve denne problematik hos private arbejdsgivere ved beskæftigelsen af gartnere, rengøringsassistenter og hjemmehjælpere. Også her kan det ske, at toldmyndighederne muligvis ringer på døren. Der hjælper kun en ting: kontrol af kontrakterne, tilpasning af de ugentlige timer, regelmæssig opfølgning på dokumentation og regne efter igen og igen.

Altså, selvom man har besluttet sig for at gøre alt på ærlig vis og tilmelde den midlertidige hjælp hos den tyske Bundesknappschaft (Sygekassen for medhjælpere), gør det ikke livet lettere.

Læs mere her

Logitrans henter ny Salgs- og Marketingdirektør fra rejsebranchen!

Logitrans A/S kunne den 3. marts 2008 præsentere Per Karlsmose som firmaets nye salgs– og marketingdirektør.

"Med ansættelsen af Per Karlsmose ønsker vi at styrke og fremtidssikre vores salgs– og marketingaktiviteter i Danmark og i udlandet, og glæder os meget til at drage nytte af Per Karlsmoses indsigt i salg og marketing!", siger Erling Pedersen, adm. direktør hos Logitrans. "Per Karlsmose vil uden tvivl kunne tilføre Logitrans noget nyt og salgsfremmende, så vi bedre kan leve op til markedets krav om konkurrencedygtige produkter og korte leveringstider".

Efter et job hos LEGO har Per Karlsmose fået sin salgsmæssige opdragelse i Mærsk–koncernen. Han startede som marketingkoordinator hos Dansk Supermarked og sluttede sin 10–årige karriere i Mærsk som direktør i Mærsk Air. Indtil tiltrædelsen hos Logitrans var han ansvarlig for internationale markeder i Air Greenland.

Per Karlsmose vil få det fulde ansvar for salget i Logitrans–Gruppen samt ledelsen af hele salgs– og marketingorganisationen. "Min tilgang til arbejdet er baseret på nøgleordene samarbejde og fælles indsats. En anden vigtig faktor er fokus på kunden. Jeg glæder mig meget til at være med til at sikre, at Logitrans til enhver tid imødekommer kundens behov og ønsker til en fornuftig pris og kvalitet og dette selvfølgelig bedre end konkurrenterne!", siger Per Karlsmose.

Logitrans, der producerer pallevogne, højtløftere, stablere og en lang række af specialprodukter, er en gammel kending i det sydvestjyske lokalsamfund og efterhånden også på det udenlandske marked. Siden grundlæggelsen i 1940 har virksomheden udviklet sig til en international koncern med afdelinger i Frankrig, Tyskland, Belgien, England, Norge, Sverige, New Zealand og USA samt direkte eksport til mere end 50 lande. På det danske marked sælges produkterne gennem NP Trucks med afdelinger i Horsens og Roskilde.

Logitrans–produkterne forhandles i Danmark af NP Trucks med afdelinger i Horsens (75 64 75 00) og Roskilde (46 75 76 00).
 

Læs mere her

VBG vil møde kunderne i marken

Efter en tid med rationalisering er VBG klar til atter at øge aktivitetsniveauet i Danmark. Med udvidet produktprogram og ny salgsstrategi bliver der nu sat ekstra fokus på den personlige kundekontakt.

VBG Group Sales A/S i Ejby, som indgår i den børsnoterede svenske VBG-koncern, afsætter bl.a. sammenkoblings- og sikkerhedsudstyr til last- og påhængsvogne på det danske marked. Det drejer sig hovedsagelig om gruppens egne mærker VBG, OnSpot, Armaton, Edscha og Sesam. Sortimentet er netop blevet udvidet med de to sidstnævnte varemærker inden for forskydelige tag til forvogne og påhængskøretøjer, og man er tæt på at være klar med næste generation af nøgleproduktet MFC en effektivitetsfremmende koblingsanordning, som muliggør tilkobling af påhængsvogne, uden at chaufføren forlader lastbilens førerhus.

Den ny version muliggør samtidig tilslutning af hydraulik. Således kan det komplette påhængskøretøj med både elektricitet, pneumatik og hydraulik tilkobles hurtigt, enkelt og sikkert fra førerhuset, lyder det fra Per Mikkelsen, adm. direktør for VBG Group Sales A/S, som lige nu tæt følger den afsluttende feltprøvning af produktet.

Ifølge direktøren har hele VBG gennemgået en rationaliseringsproces, som både har indebåret sammenlægninger og personalereduktioner. På koncernniveau er fire produktionssteder slået sammen til to, og i de enkelte salgsselskaber har vi gennemført omkostningsreduktioner, fortæller han.

Ekstra rådgivning nødvendig
Per Mikkelsen vurderer, at det udvidede produktprogram samt EU s harmoniseringskrav til lastvognsopbygning, som mange medlemslande allerede har implementeret, vil nødvendiggøre en ekstra rådgivningsindsats samt en mere udadvendt kommerciel strategi i Danmark. I den forbindelse har man konkluderet, at især den direkte kundekontakt skal vægtes højere.
Det er væsentligt at være opmærksom på, hvilke retningslinjer der skal overholdes ved opbygning, hvis en lastvogn senere problemfrit skal kunne eksporteres til andre EU-lande. Samtidig har vi et mere omfattende og avanceret sortiment end hidtil, og med en forstærket produktvifte vil vi være en attraktiv partner for endnu flere, forklarer VBG-direktøren, som derfor i det nye år vil bruge ekstra ressourcer på at vedligeholde og udbygge relationerne til opbyggere og forhandlere af last- og varevogne samt til VBG s servicepartnere. Det bliver simpelthen nødvendigt at bruge mere tid på flere kunder, fortsætter han.

Organisationen styrkes
Direktøren vurderer, at de nye opgaver vil kræve en styrket organisation. Vi skal, både i vores nuværende kultur og gennem kommende nyansættelser, yderligere forankre værdier som proaktivitet, optimisme og empati, så vi sætter kunderne i centrum og giver dem markedets bedste service og support, siger Per Mikkelsen, der igennem nogen tid har bearbejdet virksomhedens rolle som rendyrket afsætnings-, og kundeserviceorganisation. I 2010 vil vi arbejde videre med at frigøre tid til kunderettede aktiviteter, slutter han.

Billedtekster:

VBGMKM1.JPG: Salgskonsulent Uffe Klinkby er sammen med resten af VBG’s organisation trukket i arbejdstøjet for at imødekomme de nye markedsforhold.

VBGMKM2.JPG: Det udvidede produktprogram og EU s harmoniseringskrav nødvendiggør en ekstra rådgivningsindsats. Derfor er VBG klar til at styrke organisationen.

Læs mere her

Med 75 nye medarbejdere kan TimoCom notere sig en personaletilvækst på ca. 37% i 2009

For TimoCom Soft- und Hardware GmbH begynder det nye år på samme måde, som sidste år sluttede: med nyansættelser! Den europæiske markedsleder blandt fragt- og laderumsbørser har sat sig som mål fortsat at give sin støt stigende brugerskare den bedste service på det pågældende modersmål.
Det er i sig selv usædvanligt, at ordene nedskæringer eller nedsat arbejdstid er fremmedord for en mellemstor virksomhed i en tid, som byder på en masse økonomiske udfordringer. Jo mere bemærkelsesværdig må medarbejderudviklingen i den tyske virksomhed TimoCom virke for udenforstående: Alene sidste år blev der ansat i alt 75 nye, flersprogede medarbejdere på hovedkontoret i Düsseldorf i Tyskland og i afdelingerne i Polen, Tjekkiet og Ungarn i januar i år er der kommet fire nye teammedlemmer til. Antallet af medarbejdere i 2009 steg således med 37 % i forhold til året før. Udover nyansættelser uddanner denne mellemstore virksomhed også sine egne unge medarbejdere og blev sidste år præmieret med den tyske arbejdsformidlings pris Zertifikat für Nachwuchsförderung for virksomhedens ungeindsats.

I midten af 90 erne startede TimoCom som en beskeden firemands-virksomhed, men som til gengæld var udstyret med den fornødne portion lidenskab, knowhow og mod. Efterhånden har IT-leverandøren indtaget positionen som markedsleder blandt de europæiske fragt- og laderumsbørser. Succesproduktet TC Truck&Cargo® blev i oktober 2009 udvidet med TC eBid® – licitationsplatformen for hele Europa.

Succesen kan føres tilbage til et dynamisk, motiveret og frem for alt internationalt team. Alene i 2009 formåede TimoCom at skabe et sikkert perspektiv for 75 nye teammedlemmer og deres familier. Og mens politikerne bryder deres hjerner med, hvordan Europa kan vokse tættere sammen, har TimoCom for længst omsat ideen om den europæiske forening til praksis. Vores programmer fås i 44 europæiske lande og på 24 sprog. Dermed er vores virksomhed en ægte kulturel smeltedigel. Denne efterlevede internationalisme bruger vi som den afgørende succesfaktor for TimoCom , siger Ralf Breuer, direktør for Human Resources hos TimoCom.

Virksomhedens syn på fremtiden er ligeledes optimistisk: I 2010 er der planlagt en yderligere forøgelse af omsætningen og antallet af kunder og medarbejdere.

Læs mere her

Vækstvirksomhed vil overtager efter Scania-lukning

Truckcenter i Hjøllund overtager frustrerede kunder og mekanikere fra Scanias værksteder i Silkeborg og Viborg, som har henvendt sig, efter afdelingerne for nylig blev bebudet lukket.

Det kom som noget af et chok for medarbejdere og kunder, da Scania Biler for nylig annoncerede lukningen af sine lastvogns- og busværksteder i Silkeborg, Viborg og Grindsted. I forbindelse med lukningen, der totalt berører omkring 80 medarbejdere, henvises de midt- og østjyske Scania-ejere fremover til virksomhedens værksteder i Herning og Aarhus. Vognmænd i Silkeborg- og Viborg-områderne skal dermed ud på en lang køretur for at nå nærmeste autoriserede Scania-værksted. Det har fået Truckcenter Midtjylland i Hjøllund til at øjne en forretningsmulighed.

Vi servicerer alle bilmærker og arbejder i forvejen en del med Scania. Siden lukningerne i Silkeborg og Viborg blev bebudet, er vi derfor blevet kontaktet af en række frustrerede forhenværende kunder fra værkstederne, der ønsker et samarbejde. Samtidig har en række nu fritstillede Scania-medarbejdere forhørt sig om jobmuligheder. Vi har valgt at gribe muligheden for at udvide kundekredsen og tilføre flere erfarne Scania-mekanikere til vores medarbejderstab, siger Kjeld Clausen, adm. direktør for Truckcenter A/S, som efter millioninvesteringer i udbygning af sine faciliteter har oplevet betydelig vækst. Han finder det naturligt at udvide aktiviteterne i en tid, hvor lastvogns- og trailerværkstederne bliver færre og større. Vejen fra tanke til handling kan være lang i store organisationer, hvor det ikke altid kan lade sig gøre at imødekomme individuelle kundebehov. Her vil vi gerne udgøre et alternativ til de største spillere og kombinere det bedste fra de store koncerner og de små, lokale værksteder.

Klar til flere Scaniaer

På værkstedet i Hjøllund står værkfører Michael Kurek klar til at tage imod nye medarbejdere og kunder. Vi råder over testudstyr til alle bilmærker, og vores medarbejdere har en alsidig baggrund og erfaring, der gør os i stand til at løse langt de fleste problemer, uden at man er henvist til at tage den lange vej til nærmeste autoriserede værksted. Desuden begynder vi nu at lagerføre en række gængse Scania-reservedele. Dele, som vi ikke ligger inde med, kan vi typisk have hjemme i løbet af et par timer, siger værkføreren, der mener at kunne tilbyde midt- og østjyske Scania-ejere en række fordele i forhold til deres hidtidige værksteder.

Vores timepriser ligger et pænt stykke under de autoriserede værksteders, og samtidig har vi en meget bred palet af faciliteter. Bl.a. kan jeg nævne Euromaster dækcenter, cafeteria, vaske- og synshaller, hydraulikværksted, opbygningscenter samt badefaciliteter og opholdsrum for chauffører med Internet, kaffe, pc og tv til fri afbenyttelse. Desuden tilbyder vi døgnet rundt udkald med servicevogn og afhentning af havarerede køretøjer samt udfører reparationer til sædvanlig timepris helt frem til kl. 18. Det bidrager alt sammen til at tiltrække kunder, fortæller Michael Kurek, der er i dialog med flere opsagte Scania-mekanikere om ansættelse hos Truckcenter Midtjylland.

Vil afhente og returnere kundebiler

Som led i Scania-satsningen tilbyder Truckcenter Midtjylland efter nærmere aftale at afhente kundernes lastvogne og køre dem retur igen efter endt reparation. For kunder i nærområdet tilbydes denne service endda uden beregning.

Satsningen kommer til at betyde, at vi tiltrækker kunder fra et større geografisk område. Selvom vores beliggenhed lige ud til hovedvej 13 er tættere på de fleste midt- og østjyske kunder end nærmeste autoriserede Scania-værksteder, har mange stadig et pænt stykke vej hertil. Det problem vil vi gerne løse med vores fleksible hente- og bringeservice, slutter Michael Kurek, som allerede har kunnet byde velkommen til flere nye Scania-kunder.

Læs mere her

En stærk forbindelse igennem 25 år

Direktør Per Mikkelsen kan fejre 25 års jubilæum hos VBG i Ejby samtidig med sin 50 års fødselsdag.

Vi kender ham som direktør for VBG Group Sales A/S, som formand for opbyggergruppen hos Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD) samt som manden bag Vestfyn Trækker, der er blandt Skandinaviens største udendørs transportudstillinger. A Strong Connection en stærk forbindelse er VBG s slogan, og sådan er der givetvis også mange kunder og samarbejdspartnere, der ser Per Mikkelsen, et af transportbranchens kendte ansigter. Nu fejrer han 25 års jubilæum og 50 års fødselsdag.

Per Mikkelsen trives godt med sine mange roller som bl.a. virksomhedsleder, branchetalsmand, salgs- og markedsføringsspecialist og messearrangør. Det er sjovere at gå på arbejde, når der ikke er gråzoner. Hos VBG sætter vi som markedsleder sikkerhed og kvalitet i højsædet. Vi vil hellere sige nej til en ordre end gå på kompromis med vores værdier. Det har jeg det fint med, siger direktøren, der hos VBG har fundet sin rette hylde. VBG er konstant i front med nyskabende produkter, der bidrager til øget produktivitet og sikkerhed. Samtidig har vi et ansvarligt samfundssyn, som bl.a. kommer til udtryk ved et større fokus på trafiksikkerhed end på indtjening. Ikke ét af vores produkter kan sælges alene med prisen som argument.

Opflasket med transportbranchen

Som søn af en vestjysk vognmand er Per Mikkelsen i høj grad opflasket med transportbranchen. Selvom transporterhvervet de seneste år har haft store udfordringer, har han overordnet et positivt billede af udviklingen i branchen, siden han blev ansat hos VBG. Vognmændene er blevet større og mere effektive, og der er blevet truffet gode politiske beslutninger til gavn og glæde for branchen og samfundet, fx om modulvogntog og større tonnage. Samtidig oplever jeg et rigtig godt sammenhold og samarbejde, hvilket bl.a. kommer til udtryk igennem det kontinuerlige fokus på at højne standarderne på fx sikkerhedsområdet.

Den affolkning af transportbranchen, der er sket under de seneste års stormvejr, oplever Per Mikkelsen som en af sektorens største udfordringer lige nu. Mange personligheder med stor erfaring og kompetence har forladt branchen. Derfor skal vi gøre vores yderste for at tiltrække unge med holdning og engagement, siger Per Mikkelsen. Han lægger ikke skjul på, at arbejdet for ham er en livsstil.

Jeg synes stadig efter 25 år, at det er sjovt at være hos VBG. Ikke to dage er ens. Særlig spændende er det at følge innovation og udvikling. At se, hvordan nye produkter hjælper vognmænd og chauffører til en sikrere og mere effektiv arbejdsdag.

Derudover handler det ifølge Per Mikkelsen om at være åben og turde tænke i nye baner. Det er vigtigt for resultater og jobtilfredsstillelse. Vanedyr bliver jeg aldrig. Det kommer fx til udtryk, når jeg altid prøver at finde en ny, alternativ rute i bilen på vej til at besøge en kunde.

Fra lagermand til direktør

Per Mikkelsen er uddannet elektriker og flyttede efter en tid i familievirksomheden til Aarhus, hvor han studerede økonomi og markedsføring. Siden ansættelsen i 1986 har han haft fire forskellige jobfunktioner hos VBG: lagermand, salgskonsulent, salgschef og adm. direktør. Sidstnævnte post overtog han i 2008 fra Freddy Elbæk. Per Mikkelsen bor i Åbjerg ved Brenderup Fyn sammen med fru Susanne, som han har børnene Anne og Alexander med. Fritiden går ud over med familien bl.a. med foreningsarbejde, løb og cykling.

VBG markerer Per Mikkelsens jubilæum med en reception for kunder, samarbejdspartnere og venner af huset, der afholdes fredag den 2. september 2011 fra kl. 13 til 16 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Forudgående tilmelding kan ske til preben.bogh@vbggroup.com.

###

Billedtekster

Foto 1: Per Mikkelsen kan fejre 25 års jubilæum hos VBG i Ejby samtidig med sin 50 års fødselsdag.

Foto 2: Med sine roller som direktør for VBG i Danmark, formand for SKAD s opbyggergruppe og messearrangør er Mikkelsen et af transportbranchens mest kendte ansigter.

Foto 3: Direktøren er ikke bleg for at trække i arbejdstøjet. Til højre i billedet ses han i aktion på VBG s værksted i Ejby.

Foto 4: Mikkelsen har udviklet Vestfyn Trækker fra et regionalt arrangement til en af Skandinaviens største transportudstillinger. Her ses han med Bendt Bendtsen på årets messe.

Billederne kan hentes i højopløselige versioner fra www.epicent.dk/vbg.html

Læs mere her

Erfaren branchemand bliver værkfører hos Truckcenter Padborg

Meget er sket, siden Kjeld Clausen den 1. februar overtog Truckcenter Padborg og søsterværkstedet i Midtjylland. Posten som værkfører overgår nu til 44-årige Allan Roth fra Kværs, der igennem godt 30 år har arbejdet i branchen.

En erfaren fagmand er netop tiltrådt som værkfører på Truckcenter Padborg, der er grænseområdets eneste autoriserede DAF Service Dealer . Allan Roth har arbejdet med lastbiler, lige siden han snart 30 år tilbage startede i lære hos Iveco. Efterfølgende har den 44-årige sønderjyde arbejdet på Padborgs skiftende Iveco-værksteder igennem næsten hele sin karriere de seneste mange år som værkfører hos Noer-koncernen. Nu har han søgt nye udfordringer.

Efter næsten 30 gode år hos Noer var det naturligt at prøve noget nyt. Senest har jeg ledet en afdeling med fire medarbejdere og syntes, det kunne være spændende at få ansvaret for et værksted med et højere aktivitetsniveau, siger Allan Roth, der med interesse har fulgt Truckcenter Padborgs udvikling.

Da jeg blev klar over, at firmaet søgte en værkfører, var det oplagt at tage udfordringen op. Det er spændende at være med til at videreudvikle en virksomhed i vækst; at videreføre fokusset på viden, kvalitet og service samt fortsætte tilgangen af nye kunder.

Mest mulig tid på værkstedsgulvet

I sin nye stilling vil Allan Roth referere til Kjeld Clausen, som er direktør for Truckcenter A/S. Ideen er, at Roth skal være befriet for en stor del af det administrative arbejde, der normalt pålægges en værkstedsleder, så han får frigjort mest mulig tid til kundekontakt, driftsoptimering og teknisk problemløsning.

I alle årene som værkfører har jeg prioriteret at være på værkstedsgulvet frem for på kontoret. Jeg ser mig selv som mekaniker i lige så høj grad som værkfører, og vi har heldigvis en velfungerende administration, der kan varetage en stor del af papirarbejdet, siger han.

Kjeld Clausen ser den nye værkfører som det perfekte match. Det ville være svært at finde en bedre mand til jobbet, for Allans baggrund er helt ideel. Vi reparerer og servicerer alle slags lastvogne og trailere samt udfører opbygningsopgaver, og i den forbindelse er Allans alsidige kompetencer en kæmpe fordel herunder hans særlig store erfaring med DAF, Iveco og Renault. Samtidig er han et kendt ansigt blandt kunder og andre branchefolk i det sønderjyske og besidder en solid ledererfaring, siger direktøren.

Vil fortsætte væksten

Meget nyt er sket på truckcentret på Transitvej i Padborg, siden Kjeld Clausen i 1985 blev ansat til at starte værkstedet op ikke mindst siden 1. februar i år, hvor centret sammen med søsterværkstedet i midtjyske Hjøllund overgik til Truckcenter A/S med Clausen som direktør.

Løbende investeringer i vores faciliteter har bidraget til en positiv udvikling med mange nye kunder, og ansættelsen af Allan er en klar oprustning på kompetenceområdet, som vil bidrage til fortsat vækst. Samtidig får jeg selv frigjort tid til kunderettede opgaver og nye udviklingstiltag, vurderer Kjeld Clausen.

Truckcentrene i Padborg og Hjøllund dækker et samlet areal på godt 50.000 m² på to centrale beliggenheder. Afdelingen i Padborg har netop gennemgået en større ombygning og udvidelse.

Både lageret og kontoret er blevet udvidet for at give plads til flere reservedele og nye kolleger. Desuden har vi etableret badefaciliteter og opholdsrum for chauffører med Internet, kaffe, pc og tv til fri afbenyttelse ligesom på Truckcenter Midtjylland, fortæller Kjeld Clausen, der finder det naturligt at forstærke truckcentrets ledelse, kompetencer og faciliteter i en tid, hvor markedet for lastvogns- og trailerservice i stigende grad domineres af få, store spillere.

Vejen fra tanke til handling kan være lang i store organisationer, hvor det ikke altid kan lade sig gøre at imødekomme individuelle kundebehov. Her vil vi gerne udgøre et alternativ til de største spillere, slutter direktøren, der i sin virksomhed ønsker at kombinere det bedste fra de store koncerner og de små, lokale værksteder.

Billedmateriale

Foto 1: I sin nye stilling som værkfører vil Allan Roth (tv.) referere til Kjeld Clausen, som siden 1. februar har været direktør for Truckcenter A/S. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/TCA/TCA-VAR1.jpg

Foto 2: 44-årige Allan Roth, der bor i Kværs, har arbejdet på Padborgs skiftende Iveco-værksteder igennem næsten hele sin karriere de seneste mange år som værkfører hos Noer-koncernen. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/TCA/TCA-VAR2.jpg

Billederne kan downloades i højopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Advokatundersøgelse om DSBFirst

DSB s bestyrelse iværksatte straks efter afskedigelsen af administrerende direktør Søren Eriksen den 17. marts 2011 en uvildig advokatundersøgelse for at komme til bunds i sagen om DSBFirst.

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har den 29. marts 2012 afgivet en redegørelse om advokatundersøgelsen. Advokatundersøgelsen bygger på en omfattende gennemgang af bestyrelsesmateriale fra DSB SOV, DSBFirst, interne DSB-dokumenter og møder med bestyrelsesmedlemmer samt andre centrale personer i forhold til DSBFirst. Redegørelsen kan læses på DSB s hjemmeside.

I redegørelsen anbefaler advokaterne følgende:

At DSB ikke tager yderligere ansættelsesretlige eller erstatningsretlige skridt over for tidligere administrerende direktør Søren Eriksen ud over den allerede gennemførte afskedigelse.
At bestyrelsen overvejer tiltag, der er egnede til at sikre et øget fokus i DSB s organisation på efterlevelse af gældende regnskabsregler, herunder transaktioner mellem koncernforbundne virksomheder.

Bruun & Hjejles redegørelse konkluderer følgende om direktionens rapportering til bestyrelsen:

DSB s bestyrelse blev ikke før april 2011 orienteret om en betydelig og vedvarende mellemregning mellem DSB og DSBFirst. Direktionen burde tidligere have oplyst bestyrelsen om mellemregningen og udviklingen heri.
Direktionen burde tillige have oplyst bestyrelsen om risikoen for, at rentesatsen for mellemregningen kunne være i strid med gældende regler.
Bestyrelsen i DSB havde fået et mere retvisende billede af den økonomiske situation i DSBFirst, hvis DSB s direktion ikke blot havde informeret om, at udviklingen i DSBFirsts økonomi i det væsentlige fulgte budgettet, men også havde suppleret med oplysninger om de betydelige afvigelser på væsentlige underliggende poster.

Redegørelsen kritiserer også på andre punkter direktionens dispositioner i forhold til DSBFirst.

Redegørelsen klarlægger, at Søren Eriksens adfærd trods den ovennævnte kritik ikke har en sådan alvorlig karakter, at DSB kan undlade at udbetale hans fratrædelsesgodtgørelse på 3,9 mio. kr.

Advokatundersøgelsen har efter aftale med Transportministeriet været forelagt Kammeradvokaten, der var enig i, at der var saglig grund til at afskedige Søren Eriksen, men at der ikke er grundlag for at fratage Søren Eriksen hans fratrædelsesgodtgørelse.

Bestyrelsen må på grundlag af redegørelsens resultater konkludere, at til trods for, at bestyrelsen løbende har haft særlig fokus på samhandelsforhold og transfer pricing mellem DSB og DSBFirst har den tidligere direktion ikke levet op til sin informationspligt og sædvanlige principper for god governance.

Dette bekræfter, at det var korrekt at opsige samarbejdet med den tidligere administrerende direktør for DSB, Søren Eriksen, og at det var velbegrundet, at bestyrelsen i efteråret 2010 tog initiativ til at styrke DSB s økonomifunktion ved at ansætte en ny økonomidirektør og senere en ny regnskabschef for DSB.

Bestyrelsen har i samarbejde med DSB s daglige ledelse taget initiativer, som vil styrke selskabets økonomistyring, interne kontroller og økonomirapportering. I den forbindelse nedsætter bestyrelsen et revisionsudvalg med særlig fokus på dette område.

DSB s bestyrelse, København, april 2012.

Læs mere her