RFID i forsyningskæden – konference 28-02-2006

Benyt lejligheden til at blive opdateret fra en af Europas førende kæder på RFID–området:

Metro Group´s RFID Innovation Center, Manager Philip Blome, vil på konferencen den 28–02–2006 på Teknologisk Institut give en indføring i
The Metro (DE) – RFID experience:

Metro Germany is one of the major actors in RFID in Europe. The upstart from November 2004 and present status per February 2006, including the further rollout plans for suppliers to Metro Germany

– Lessons learned from the start up till now, pallet tagging now leading to case tagging
– EPCglobal GEN1 and GEN2
– Demands to suppliers (also Danish).
– Experiences learned in the testing lab: typical failures, useful tricks to overcome difficulties etc.

Det vil blive en spændende og erfaringsmættet dag, hvor også en række interessante danske og svenske RFID cases og erfaringer vil blive gennemgået f.eks.,

Arla Foods´ logistikdirektør Aksel Poulstrup vil gennemgå deres erfaringer fra pilotprojektet LOGG
– Forsvarets Materieltjeneste v/major Jens–Jørgen Mølvig vil belyse hvorledes data fra RFID skal læses ind i ERP systemer, tale om de specielle sikkerhedsforhold, som er unikke for Forsvaret, samt fortælle om eksperimenterne med AKTIV RFID.
– Fra IKEA rapporteres om et pilotprojekt, som Lunds Tekniska Högskola har medvirket til samt deres erfaringer med RFID på centrallageret i Helsingborg.

RFID er et stykke fra at være en problemfri teknik, der kan købes hyldefærdig, og det er en kendt sag, at RFID–signaler kan være vanskeligt læsbare i forbindelse med især væsker og metaller. De fysiske forhold som lagerindretning, emballagens udformning, placering af RFID–tags og læseudstyr påvirker læsbarheden, og der er derfor stort behov for at fastlægge metoder og fysiske omstændigheder, som sikrer 100 % læsbarhed.

På temadagen vil der endvidere blive givet et overblik over den internationale udvikling inden for RFID teknologien og EPCglobal standarden.

Teknologisk Institut, Emballage og Transport åbnede i 2005 et EPCglobal test–center, hvor virksomheder kan få afprøvet egne produkter, for at sikre sig at de valgte løsninger virker. Der vil blive lejlighed til at besøge det nye RFID test–center og se en demonstration af teknologien.

Besøg hjemmesiden http://www.teknologisk.dk/konferencer/17811, hvor tilmelding kan foretages og det samlede program kan ses.

Konferencen afholdes den 28–02–2006 på Teknologisk Institut, Indgang 8, lokale 80 – kl. 9 – 17.
 

Læs mere her

Arla Foods vælger Bridgestone

Skandinaviens største mejeriselskab, Arla Foods, har indgået en ny dæk- og servicekontrakt med Bridgestone, for sine flåder i Danmark og Sverige, og for første gang er aftalen udvidet til også at omfatte England.

Den 3-årige kontrakt træder i kraft fra den 1. april 2011 og er baseret på en “omkostning per kilometer”-løsning for cirka 2.000 Arla mælketankbiler og distributions lastbiler i de 3 lande.

Bridgestone leverer sin service gennem dets Total Fleet Management system, der hjælper flåder med at øge køretøjers produktivitet ved at optimere dækkenes ydelse hen over hele dækkets livscyklus.

Bridgestone dæk og service har hjulpet ARLA med at holde styr på transport omkostningerne siden vi startede vores samarbejde i Danmark og Sverige i 2006 siger Torben Hansen, Category Manager Logistics & Transport Equipment, Arla Foods. Denne effektivitet er en væsentlig årsag til, at vi har forlænget vores kontrakt med Bridgestone og udvidet den til at omfatte England.

Ved brug af “real-time” overvågning og analyse af flådernes præstationer i de enkelt markeder, leverer Bridgestone den mest omkostningseffektive sammensætning af nye og regummierede dæk til Arla. Produkter og services leveres af Bridgestone’s Truck Point netværk Europas største professionelle og uafhængige service netværk, kombineret med Bandag’s netværk af regummierings specialister.

Bridgestone er begejstrede for den tillid ARLA viser ved at udvide aftalen til også at omfatte det store marked i England” siger Akihito Ishii, Director Truck and Bus and Retread, Bridgestone
Europe. Når det handler om at levere service, har vi en særdeles effektiv kommunikation mellem hovedkvarter og lokale repræsentanter, der gør os i stand til at løse eventuelle problemer på stedet.

Arla Foods er et globalt mejeriselskab, der sælger sine produkter i mere end 100 lande. Selskabet har en kooperativ struktur og er ejet af mere end 7.000 landmænd, og driver en stor flåde af mælketankbiler på sine kernemarkeder.

Læs mere her