Brug de lovlige overgange, når du skal krydse banen

Antallet af folk, der krydser eller på anden vis befinder sig ulovligt på jernbanen er desværre stigende.Lokomotivførerne oplever dagligt, at der opstår farlige situationer, fordi folk krydser jernbanesporene, hvor det er ulovligt, og dermed bringer sig selv i fare. Fra 1. januar 2014 til 17. marts 2015 blev der indberettet 557 tilfælde til Banedanmark, hvor lokomotivføreren observerede en eller flere personer i sporet.

Det sker både på stationer, hvor folk krydser sporene for at nå et tog, og i det åbne landskab, hvor mange skyder genvej over sporet. Eller det kan være i en overkørsel, hvor man ikke respekterer, når bommene er nede, og advarselsklokkerne kimer.

”Det er ulovligt og forbundet med livsfare at krydse sporet uden for de autoriserede overgangssteder. Togene kommer ofte med høj fart, de er stort set lydløse, og de kan ikke dreje uden om en forhindring,” siger Thomas Gram Rasmussen, Sektionschef for jernbanesikkerhed i Banedanmark.

Blandt dem, der krydser sporene ulovligt, er der mange unge og yngre mennesker. Og her efter sommerferien, hvor mange har skiftet uddannelsesinstitution og skal ud på stationerne og op i togene, er det vigtigt, at man kender reglerne for, hvordan man færdes ved jernbanen.

”Ved jernbanen skal man benytte de autoriserede overgange og vente til bommene er oppe, når man kommer til en overkørsel. Det tager kun ganske få minutter, men man undgår at sætte sit liv på spil,” siger Thomas Gram Rasmussen.

Ud over at sætte sit eget liv på spil, så er de mange nærvedpåkørsler en psykisk belastning for lokomotivførerne.

FAKTA:

Fra 2013 til 2014 steg antallet af indberetninger om nærvedpåkørsler fra 373 til 496.
557 indberetninger i perioden fra 1. januar 2014 til 17. marts 2015 er blevet gennemgået.

Fordelingen målt på landsdele er:
Hovedstaden: 348 – heraf 322 på S-banen
Øvrige Sjælland: 52
Fyn: 47
Jylland: 110

Læs mere her

Så kører der tog i dobbeltsporet

Sommerens arbejder på dobbeltsporsprojektet mellem Vamdrup og Vojens er ved at være ovre, og togtrafikken er nu genoptaget mellem Lunderskov og Padborg, der har været spærret for passagertrafik i fire uger hen over sommeren. Og dobbeltsporet er nu taget i brug.”Togene kører nu i såvel det nye som det gamle spor. Der er stadig enkelte opgaver tilbage, inden vi er helt færdige med projektet, men en god del af dem kan heldigvis klares, uden at vi skal spærre sporet,” siger projektchef Tom Serup Andersen.

Sommerens største arbejde på dobbeltsporsprojektet har ikke været så synligt udefra, da det har drejet sig om at gøre sikringsanlægget klar til brug. Ugerne er desuden blevet brugt på at udskifte sporskifter, lægge de sidste skinner, gøre køreledningsanlægget klar og tilslutte det nye dobbeltspor til sporene ud fra Vojens Station.

Herudover har der været jord- og afvandingsarbejder samt sporjustering, inden den sidste udfordring i spærringen gik i gang i weekenden med de afsluttende kørestrømsarbejder.

Sidste spærringer
De sidste spærringer ligger til og med den 31. august, hvor sporet hver mandag i tidsrummet mellem klokken 9 og klokken 17.40 vil være spærret mellem Vamdrup og Vojens, og der vil blive indsat togbusser.

”Såvel passagerer som naboer har også i år vist stor tålmodighed, og vi er glade for at kunne sige, at nu er det slut med de lange spærringer af sporet, ligesom der kun er få dage med togbusser tilbage,” siger Tom Serup Andersen.

Med dobbeltsporet kan passagererne se frem til en forbedret rettidighed, samtidig med at det forbedrer kapaciteten for godstransporten.

Stationsarbejder i Sønderjylland
Sideløbende med anlæggelsen af dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens har Banedanmark fornyet sporene på en række stationer i Sønderjylland.

Denne sommer har arbejdet været koncentreret omkring stationerne i Padborg og Tinglev samt på en del af strækningen mellem Vejbæk og Tinglev.

De sikringstekniske arbejder på Tinglev Station er endnu ikke afsluttede, og det påvirker trafikken i form af ændringer i trafikken i sydgående retning. Der forventes normal trafik fra uge 41. Aktuel trafikinformation kan fås på rejseplanen.dk eller www.dsb.dk

Læs mere her

Sidste etape af dobbeltsporet mellem Vamdrup og Vojens

Når sporet mellem Vamdrup og Vojens bliver spærret den 13. juli og tre uger frem, så er det startskuddet til sidste etape af det 20 kilometer lange dobbeltspor mellem de to byer.Sporet ser langs store dele af strækningen flot og køreklart ud, og langt de fleste af depotpladserne er ryddet, men der er stadig arbejde, der skal udføres.

I Vojens skal der lægges et nyt sporskifte og laves afsluttende sporarbejder i forbindelse med tilslutningen mellem dobbeltsporet og den nordlige del af Vojens Station. Der skal desuden foretages afsluttende sporarbejder omkring Farris og Sommersted samt forskellige broarbejder.

Herudover resterer der en række jord- og afvandingsarbejder, der skal sporjusteres, og køreledningsanlægget, ATC-anlægget og sikringsanlægget skal gøres klar til drift.

”Selv om vi nu kan se målet, får vi stadig travlt i de tre uger, sporet er spærret. Både i selve sporet, men i lige så høj ved siden af, hvor vi blandt andet kommer til at bruge en del tid på at gøre sikringsanlægget klar til dobbeltsporet,” siger projektleder Tom Serup Andersen.

Forbedret rettidighed
Når dobbeltsporet mellem Vojens og Vamdrup planmæssigt er klar i sensommeren 2015, kan passagererne se frem til en forbedret rettidighed, samtidig med at det forbedrer kapaciteten for godstransporten.

Ud over anlæggelsen af et nyt dobbeltspor så opgraderes hastigheden på strækningen til 160 km/t.

”Vi glæder os rigtig meget til at aflevere dobbeltsporet og håber, at passagererne og naboerne også i den sidste af de store sporspærringer vil have tålmodighed med os. For det er nødvendigt at spærre sporet for at få udført de sidste arbejder, og vi kommer også til at støje,” siger Tom Serup Andersen.

Togbusser
Ud over at anlægge dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens benytter Banedanmark lejligheden til at ombygge sporene på en række stationer i Sønderjylland.

Derfor vil sporet være spærret for passagertrafik på hele strækningen mellem Lunderskov og Padborg fra den 13. juli kl. 5.15 til 10. august kl. 17.40. Der vil i stedet blive indsat togbusser.

Frem til den 31. august er der desuden spærret for togtrafik mellem Vamdrup og Vojens hver lørdag aften fra kl. 21 til søndag kl. 6.00 samt hver mandag fra kl. 9 – 17.40.

FAKTA:
Strækningen mellem Vamdrup og Vojens bliver udbygget med et elektrificeret dobbeltspor. Samtidig moderniseres banen, så hastigheden for passagertog kan hæves til 160 km/t. Anlægsarbejdet begyndte i marts 2014, og banen er klar til drift i sensommeren 2015.

Læs mere her

Pendlerlyntog til Langeskov Station

Langeskov Station vil få regionaltogsdriften suppleret med lyntog i de travle myldretider, når næste års køreplan træder i kraft den 13. december 2015. Det betyder, at der på hverdage vil være to lyntog mod København fra Langeskov om morgenen og tre retur om eftermiddagen:”DSB’s ledelse har holdt møde med Transportministeren, og vi har noteret os et bredere ønske om at anvende Langeskov Station mere aktivt til aflastning for Odense Banegård, når det gælder pendlere. Et ønske, der hurtigst kan tilgodeses ved at supplere den planlagte regionaltogsdrift i Langeskov med disse fem daglige lyntog,” siger Anders Egehus, direktør for DSB’s togdrift.

Rejsetiden mellem Langeskov og København på de nævnte afgange forventes at blive 1 time og 18 minutter.

Banedanmark forventer, at stationen er færdigbygget i slutningen af september, og planen er at åbne officielt umiddelbart herefter – formentlig først i oktober. Fra Langeskov Stations åbning til køreplansskiftet i december vil der udelukkende standse regionaltog i dagtimerne.

Læs mere her

Banedanmark lægger ekstra lyslederkabel mellem Odense og Middelfart

Fredag den 1. maj startede Banedanmark sommerens fornyelse af den 62 km lange jernbanestrækning mellem Odense og Fredericia. Mens arbejdet står på frem til 9.august, kan der kun køre tog i ét af de to spor på strækningen.Togtrafikken har siden opstarten været ramt af både signalfejl på Vestfyn samt forsinkelser og aflysninger grundet overgravning af de lyslederkabler, der transmitterer alle signaler videre ud til de enkelte signaler og sporskifter på strækningen.

Søren Boysen, teknisk direktør Banedanmark:

”Vi påvirker desværre rigtig mange passagerer, når vi arbejder på hovedstrækningen mellem landsdelene. Derfor er arbejdet på Vestfyn også planlagt sådan, at der fortsat kan køre trafik i et af de to spor. Det er derfor også meget beklageligt, at togtrafikken i det farbare spor er blevet påvirket af generne i forbindelse med overgravning af kabler under selve sporfornyelsen.”

”Det er store kræfter, der er på spil, når den 800 meter lange ballastrensermaskine arbejder med at forny underlaget under sporet. For at forebygge risikoen for flere overgravninger af lyslederkablet over de kommende måneders sporarbejde, starter vi nu udrulning og tilslutning af et ekstra lyslederkabel hele vejen fra Middelfart til Odense, så kablet ligger helt forskudt af sporet.”

Arbejde med at rulle det ekstra lyslederkabel ud på de første kilometer går i gang i aften og nat. Over de kommende dage bliver det ekstra lyslederkabel rullet ud på resten af strækningen mod Odense og tilsluttet infrastrukturen om natten.

Arbejdet med at udbedre det lyslederkabel, der blev gravet over på en 200 meter lang strækning tidligere på eftermiddagen, er i fuld gang og forventes klar kl. 19.00. Indtil da kører der kun InterCityLyntog hen over hele Fyn, der bliver suppleret af togbusser mellem Odense og Fredericia.

Læs mere her

Bro over Kystbanen ved Trørød fornyes

Broen, som fører Trørødvej over jernbanen, er slidt. Derfor fornyer Banedanmark den nu, så den kan holde de næste 25 år. Arbejdet går ud på at renovere betonen på undersiden af broen. Samtidig fornyer vi den ”regnfrakke”, som beskytter betonen mod nedsivende fugt, ligesom vi lægger ny vejbelægning på og udskifter det gamle rækværk med et nyt.Sådan gør vi
Vi begynder med at reparere betonen under broen. Af hensyn til togtrafikken på Kystbanen er vi nødt til at udføre dette arbejde om natten, når der ikke kører tog. Desuden skal vi arbejde under broen i weekenderne 1.-3. maj og 8.-10. maj, fra fredag kl. 22.00 til søndag kl. 23.59.

I slutningen af maj går vi i gang med arbejdet oven på broen. Mens vi arbejder dér, vil Trørødvej være indsnævret, og trafikken blive reguleret.

Hvornår arbejder vi
Arbejdet går i gang i næste uge, og vi regner med at være færdige i september. Vi arbejder primært om dagen, men vi er dog nødt til også at arbejde nogle nætter, og vi kan desværre ikke helt undgå at støje, når vi hugger den gamle beton ned.

Ændret køreplan på Kystbanen 2.-3. maj og 9.-10. maj
På grund af arbejdet med broen vil Kystbanen køre efter en ændret køreplan i weekenderne 2.-3. maj og 9.-10. maj. Se mere på www.rejseplanen.dk og www.dsb.dk

Læs mere her

Togbusser i Kr. Himmelfart på Østfyn ved anlæggelsen af stitunnel ved Langeskov

I forbindelse med den kommende station ved Langeskov skal der blandt andet laves en stitunnel under jernbanen. Det arbejde fortsætter Banedanmark med i Kr. Himmelfart samtidig med, at der er lukket for togtrafik i forbindelse med sporrenoveringen på Vestfyn. Der vil derfor være togbusser mellem Nyborg og Fredericia fra 14. maj kl. 21:00 til 17. maj kl. 5:00. Hen over påsken arbejdede Banedanmark i døgndrift med etableringen af den kommende station ved Langeskov. Arbejdet med at etablere en ny stitunnel, der går ind under selve jernbanen, kunne desværre ikke færdiggøres i påskens sporspærring. Den del af arbejdet, som kræver, at der ikke kører tog imens, bliver nu udført i Kr. Himmelfart samtidigt med, at sporene er spærret på Vestfyn.

Steen Neuchs Vedel, direktør Anlæg & Fornyelse, Banedanmark:

”Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kunne færdiggøre stitunnellen ved Langeskov i påsken. Jeg skal meget beklage de ekstra gener, som passagererne nu får, ved at sporet også spærres over Østfyn fra den 14. maj til den 17. maj.”

”Hen over Kr. Himmelfart skal vi først og fremmest have færdiggjort væggene til tunnellen og betondækket til at bære jernbanesporene, og disse arbejder kan desværre ikke udføres, imens der kører togtrafik.”

”Vi udfører derfor det arbejde, der kræver spærring af sporet i Kr. Himmelfart samtidig med, at der er spærret for togtrafik på Vestfyn som del af sommerens sporrenovering.”

Tjek rejseplanen og www.dsb.dk
Passagererne opfordres til at holde sig løbende orienteret på www.dsb.dk og på www.rejseplanen.dk, der inden for de nærmeste dage vil være fuldt opdateret også med ændringer ved Østfyn.

Banedanmark arbejder fortsat frem mod, at den nye station ved Langeskov er færdig i løbet af september 2015.

Læs mere her

Færre tog over Fyn fra 1. maj

Fra den 1. maj til den 9. august fortsætter Banedanmark det omfattende arbejde med at renovere den 62 km lange jernbanestrækning mellem Odense og Fredericia. Mens arbejdet står på, vil der køre tog i ét af de to spor på strækningen. Der vil være færre, men længere tog over Fyn, og rejsetiden mellem landsdelene vil være længere. Også regionaltrafikken mellem Odense og Fredericia bliver berørt. Her bliver der indsat togbusser, mens arbejdet står på. ”Sommerens fornyelse af jernbanen mellem Odense og Fredericia er nødvendig for fortsat at sikre en velfungerende jernbane,” fortæller trafikdirektør Peter Svendsen, Banedanmark:

“Det påvirker desværre mange passagerer, når vi arbejder på hovedstrækningen mellem landsdelene, og derfor er arbejdet på Vestfyn også planlagt sådan, at der fortsat kan køre trafik i et af de to spor. I Banedanmark har vi i tæt samarbejde med DSB og de øvrige jernbanevirksomheder planlagt den reducerede togtrafik for at sikre, at passagererne også får en køreplan, de kan regne med, mens der kører færre, men længere tog over Fyn fra 1. maj til 9. august.”

Stort og omfattende puslespil
Der ligger en omhyggelig planlægning bag årets sporfornyelse på Vestfyn for at gøre det muligt at arbejde i et spor og samtidig holde det andet spor åbent for togtrafik.

Arbejdet indebærer en gennemgribende renovering af hele sporets underlag mellem Odense og Fredericia samt udskiftning af sporskifter og sidespor, rensning af skærverne, afvanding og renovering af seks broer.

“Udskiftningen af hele sporets underlag betyder, at sporet bliver rettet op og kommer til at ligge mere stabilt. Den bedre bane betyder også mindre risiko for forsinkelser,” siger projektleder for Vestfyn, Christian Landsberger, Banedanmark.

Togbusser over Fyn i Kr. Himmelfart
I Kristi Himmelfart vil der fra den 14. maj kl. 21:00 til den 17. maj kl. 05:00 være helt lukket for togtrafik i forbindelse med arbejdet på Vestfyn. Der vil i stedet blive indsat togbusser.

Tjek rejseplanen og www.dsb.dk
Passagererne opfordres til at holde sig løbende orienteret på www.dsb.dk og www.rejseplanen.dk.

Det laver vi på Vestfyn i 2015:
20 km nyt sporunderlag, ballastrenser 54 km på strækningen, renoverer seks broer, udskifter 30 sporskifter og nedlægger 13 sporskifter, etablerer 15 km nyt dræn, etablerer 5 km grøfter og renser 7,5 km grøfter, laver kørestrøms- og sikringsarbejder.

Østfyn i 2016
Til næste år fortsætter arbejdet med at renovere jernbanen på Fyn på strækningen mellem Odense og Nyborg. Givet omfanget af det store fornyelsesarbejde over Fyn – samtidig med at der fortsat skal kunne køre tog i ét spor imens – blev den bedst mulige løsning at dele arbejdet i to – med henholdsvis Vestfyn i 2015 og Østfyn i 2016 og dermed bruge Odense st. som knudepunkt.

Læs mere her

Fortsat togbusser mellem Køge og Solrød Strand frem til tirsdag morgen

Mandag morgen den 13. april skulle arbejdet med at etablere en bro under S-banen ved Klematisvej i Køge være afsluttet. Broen er et led i tilslutningen af Lille Syd-banen til den kommende nye bane mellem København og Ringsted. Dette arbejde er forsinket, og der vil derfor køre togbusser mellem Køge og Solrød Strand frem til tirsdag morgen den 14. april. Banedanmark arbejder fortsat i døgndrift frem mod åbningen af S-togtrafikken på strækningen tirsdag morgen. Projektchef Kasper Ulslev, Banedanmark:

”Vi har siden den 27. marts arbejdet i døgndrift med at etablere den nye bro. Vi har desværre mødt flere udfordringer i arbejdet med hensyn til spuns, jordarbejder og svejsearbejder – specielt i forbindelse med blæsevejret op til påskedagene. Det betyder desværre, at arbejdet er forsinket i forhold til tidsplanen.”

”Vi har skullet vibrere to spunsvægge ned; grave banedæmningen væk, så der bliver plads til den nye bro, hejse broens betonelementer på plads og endelig fylde op jord, hvilket svarer til ca. 250 lastbiler. Det er et stort arbejde med en meget komprimeret tidsplan, hvor ikke meget må gå galt, før planen skrider.”

For at sikre en robust trafikafvikling har Banedanmark aftalt med DSB, at der fortsat kører togbusser på strækningen mellem Køge og Solrød Strand frem til tirsdag morgen, hvor der igen kan åbnes til fuld normal S-togsdrift. Vi beklager de gener forsinkelsen medfører for passagererne.

Læs mere her

Periodisk beredskabsøvelse på Nørreport

Natten mellem den 13. og den 14. januar holdes der beredskabsøvelse på og omkring Nørreport Station og nedgangen til Metroen i Frederiksborggade. Under øvelsen vil en række beredskaber og samarbejdet mellem de forskellige deltagere i øvelsen blive testet. Det gælder blandt andet alarmering, evakuering, kommunikation og afprøvning af de brandtekniske installationer.

I alt vil der deltage omkring 400 mennesker i øvelsen, herunder godt 100 figuranter, der agerer passagerer og tilskadekomne. Der er tale om en periodisk fuldskalaøvelse for at teste de forskellige beredskaber i stil med de øvelser, der gennemføres ved Storebæltsforbindelsen.

Deltagere i beredskabsøvelsen er Politiet, Københavns Brandvæsen, Region Hovedstadens akutberedskab, Frederiksberg Brandvæsen, Hjemmeværnet, Metroselskabet, Metro Service, DSB, Livgarden og Banedanmark.

Trafikken under øvelsen
Selve øvelsen begynder klokken 23.30, hvor togtrafikken mellem København H og Østerport også vil blive indstillet. Togene begynder at køre igen klokken 4.30, når øvelsen er afsluttet. Metroen kører, men under øvelsen vil af- og påstigning på Nørreport ikke være muligt.

Man kan holde sig orienteret om trafikken på rejseplanen eller via hjemmesiderne hos DSB, Movia og Metroen.

Læs mere her