26 nye el-lokomotiver skal styrke togdriften

DSB’s bestyrelse har godkendt et beslutningsoplæg om indkøb af 26 nye el-lokomotiver. Lokomotivernes hovedopgave bliver at trække dobbeltdækkervognene og køre regionaltrafik på Sjælland. Dermed afløser de ME diesellokomotiverne, hvilket både vil gavne miljøet og driftspålideligheden. De nye lokomotiver skal være standardmateriel og dermed velafprøvede i drift.”Med indkøbet af el-lokomotiver tages det første skridt til at udfase de aldrende ME-diesellokomotiver samt at reducere afhængigheden af IC2 og IC4-togsættene i fremtiden. Sammen med de langsigtede planer om indkøb af nye el-togsæt er det nu muligt at planlægge en kontrolleret udfasning af IC2- og IC4-togene. Ud fra vores driftserfaringer må vi konkludere, at IC4 ikke bliver grundstammen i den danske togtrafik, men vil være en del af løsningen, frem til elektrificering af skinnerne er gennemført”, siger bestyrelsesformand i DSB Peter Schütze.

”Det er et vigtigt oplæg bestyrelsen har godkendt. Indkøbet af el-lokomotiver er første skridt i en proces, der skal sikre DSB moderne el-drevet materiel til at løfte fremtidens trafikale udfordringer”, siger Flemming Jensen, adm. direktør i DSB.

DSB vurderer, at virksomheden med den tilfredsstillende likviditetsmæssige situation og baseret på den indgåede trafikkontrakt med staten kan finansiere de nye el-lokomotiver uden statslig finansiering. Herudover er DSB godt rustet til indkøb af de fremtidige el-togsæt.

Transport og Bygningsminister Hans Christian Schmidt bakker om den planlagte investering: ”Nye el-lokomotiver vil komme kunderne til gavn og styrke driften og rettidigheden på skinnerne. Samtidig vil jeg understrege, at det er glædeligt, at DSB er kommet så godt økonomisk på fode igen, at selskabet kan gennemføre sådanne investeringer uden særlige tilskud fra staten”.

Udbuddet af de nye el-lokomotiver forventes gennemført i efteråret 2016 med henblik på at kunne sætte de første lokomotiver i drift fra starten af 2020.

Læs mere her

Stefan Pichler går om bord i airberlin group som ny CEO

Tillid, samarbejde og mod til at træffe hurtige beslutninger. Stefan Pichler (57) har i dag sin første arbejdsdag som Chief Executive Officer (CEO) i airberlin. Han blev udnævnt af Board of Directors den 3. november 2014. “Jeg har med glæde påtaget mig den udfordring, der ligger i at gøre airberlin til et overskudsgivende og inspirerende flyselskab igen. Jeg vil lægge alle kræfter i opgaven og glæder mig til mit nye liv i Berlin. Vi har hvert år mere end 31 millioner tilfredse kunder, vi har et konkurrencedygtigt produkt, og vi er godt repræsenteret på de vigtigste europæiske markeder. Vores innovative medarbejdere har stor erfaring, og det vil jeg bygge på,” siger Stefan Pichler på sit første medarbejdermøde i Berlin.

Den første arbejdsuge vil være præget af mange møder med medarbejderne i Berlin, som er selskabets traditionelle hovedsæde. Desuden er der planlagt indledende politiske samtaler og møder med repræsentanter fra branchen. Allerede mandag i næste uge skal den nye CEO besøge selskabets andet hovedsæde i Düsseldorf, hvor det første punkt på dagsordenen vil være at hilse på medarbejderne.

Stefan Pichler overtager de nye opgaver med det primære mål at omstrukturere selskabet for at sikre airberlins økonomiske bæredygtighed, også på lang sigt. Ud over den økonomiske udfordring kommer medarbejderinnovation og talentudvikling til at stå i centrum for hans aktiviteter.

“Vi har brug for gensidig tillid, samarbejde, beslutsomhed, ansvarsbevidsthed og energi i hele virksomheden. Vi skal styrke kompetencer på tværs af alle niveauer. Vi skal være bevidste om vores aktuelle situation og alligevel have mod til at træffe hurtige beslutninger. Sidst, men ikke mindst, ønsker jeg en åben og ærlig kommunikation,” siger Stefan Pichler.

Stefan Pichler har været i flybranchen i 25 år og har stor erfaring i ledelsen af lavpris-, charter- og ruteflyselskaber med overskudsgivende rutenet. Indtil slutningen af januar var han ansat hos Fiji Airways, hvor han implementerede et omstruktureringsprogram, der skulle føre selskabet tilbage til positive driftsresultater.

I tiden inden Fiji Airways var han Managing Director & Chief Executive hos Jazeera Airways, hvor han havde succes med sit restruktureringsprogram og gav flyselskabet et overskud på mere end 30 procent. Som Chief Commercial Officer & Deputy CEO gjorde han i 2006 og 2007 Virgin Blue Airlines til et af verdens mest overskudsgivende flyselskaber. Samtidig grundlagde han V Australia og var virksomhedens bestyrelsesformand indtil 2009. Inden da var Stefan Pichler bestyrelsesformand i Thomas Cook AG. Desuden har han haft flere ledende stillinger hos Lufthansa, sidst som Chief Commercial Officer og bestyrelsesmedlem.

Stefen Pichler er passioneret maratonløber og har valgt Berlin som sin nye bopæl. Han overtager stillingen fra Wolfgang Prock-Schauer, der genoptager sin oprindelige funktion fra 2012 som Chief Strategy & Planning Officer.

Læs mere her

Når AMU-uddannelsen sikrer dig jobbet

Hos Transport UddannelsesCenteret A/S, som udbyder AMU-transportuddannelsesforløb, bliver kursisterne ikke overladt til sig selv, når uddannelsen er gennemført. Arbejdsledige får tilbudt hjælp til jobsøgning, så de hurtigst muligt kommer i gang med at anvende de nye færdigheder i praksis. Der er nemlig arbejde til chaufførerne men jobbet kan være svært at finde på egen hånd.

En af landets største udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser, Transport UddannelsesCenteret A/S
(Tidligere Dansk UddannelsesCenter A/S), tilbyder nu sine kursister gratis rådgivning om jobsøgning umiddelbart efter den seks uger lange uddannelse til chauffør.
Vi vil gerne sikre, at vi ikke blot uddanner folk, men også opfylder det egentlige mål med uddannelsen, nemlig at chaufførerne får et arbejde. Det er vores erfaring, at der er job til vores kursister, men også at der er nogle barrierer i forbindelse med jobsøgning. Derfor har vi valgt at gå nye veje for at hjælpe vores nyuddannede chauffører over tærsklen til et nyt job, siger Morten Mathiesen, bestyrelsesformand for TUC DK.
Typiske udfordringer er eksempelvis at skrive ansøgninger og opstille et CV eller der kan være spørgsmål til, hvordan man bedst takler en jobsamtale.

Stillinger slås ikke op

Det er ikke kun hos Transport UddannelsesCenteret A/S at kursisterne tilbydes noget ekstraordinært, men også hos 3 andre AMU-centre, som er med i fællesskabet TUC DK. TUC DK s kursister kan finde inspiration i den jobsøgningsbog, de får udleveret, eller de kan benytte sig af den gratis, telefoniske hotline og få individuel professionel vejledning. Det kan fx handle om, hvilke typer job de nye kompetencer kan anvendes i, eller hvor man kan finde de ledige stillinger eller hvordan man udarbejder/præsenterer sit CV. Netop det at finde frem til stillingerne kan være vanskeligt, da mange ledige chaufførjob ikke bliver slået op. I stedet formidles arbejdet ofte gennem chauffører, der allerede er ansat i en virksomhed.
Det betyder, at jobcentrene og de ledige chauffører ikke ser noget jobopslag, selv om der er et job. Eksempelvis har TUC DK i et fælles projekt med DTL og Foreningen for Nydanskere fundet 150 nye chaufførstillinger til personer med anden etnisk baggrund på blot få uger og her var størstedelen af stillingerne ikke opslåede , fortæller Morten Mathiesen.

Stor udskiftning i branchen

Dertil kommer, at jobmarkedet for chauffører i det hele taget kan være svært at gennemskue, fordi der blandt andet er store, sæsonmæssige udsving og der derfor opstår flaskehalse i skiftende brancher. I en periode kan der være mangel på taxachauffører, men ikke ret mange job på busområdet og omvendt. Generelt er der dog stor udskiftning inden for transportbranchen, og derfor er der løbende nye job at finde, understreger Morten Mathiesen:
Taxabranchen i København udskifter op imod en tredjedel af sin chaufførstand hvert år, fordi mange bruger branchen som springbræt til andre typer job. Et andet eksempel er busbranchen, hvor gennemsnitsalderen er så høj, at op imod hver tredje buschauffør i Danmark skal udskiftes inden for få år.

Om TUC DK

Foreløbig er fire skoler med i projektet, som er initieret af TUC DK-samarbejdet (som er et samarbejde mellem AMU-centre rundt omkring i Danmark) om at tilbyde ledige kursister hjælp til jobsøgning. De fire skoler, som tilsammen har en årlig gennemstrømning på flere end 25.000 kursister, er:

Transport UddannelsesCenteret A/S
Strandens UddannelsesCenter ApS
TUC Syd A/S
Vestjysk Storvognskole ApS

Her ud over, så er yderligere 2 offentlige skoler med i TUC DK som for indeværende afventer resultater fra de 4 skoler før end de træffer beslutning om tilslutning til konceptet.

Læs mere her

Indbydelse til fokus- og pressemøde i Fredericia 19. april 2010

Efter et udfordrende 2009 øjner danske rederier igen muligheder i det globale marked. Den spirende optimisme i søfarten ses også i nærtrafikken, og for at sætte fokus på dette har vi valgt et godt eksempel på fortsat maritim dynamik Fredericia!

Dansk skibsfart er landets største eksporterhverv og på trods af store vanskeligheder har danske rederier som følge af den globale finanskrise forstået at omstille sig og tilpasset sig markedsvilkårene også i nærsøfarten.

Danmarks Rederiforening har derfor fornøjelsen af at invitere til et fokus-/pressemøde

mandag den 19. april 2010 klokken 11.00 ca. 14.00

hos ADP Fredericia Havn
Vesthavnsvej 33
7000 Fredericia

Det skulle glæde os, om du kunne afsætte tid til at deltage sammen med en række repræsentanter for blandt andet de maritime erhverv i Fredericia, herunder næstformand i bestyrelsen for ADP Associated Danish Ports Fredericia Havn og formand for Danske Havne, Uffe Steiner Jensen, Vice President i DFDS Group med ansvar for Baltikum trafikken, Anders Refsgaard, bestyrelsesformand i Danish Pilot Service, Jan Bonfils, og skandinavisk regionschef i SVITZER, Torsten Holst Pedersen, Göteborg. For hver og en er Fredericia Havn et omdrejningspunkt i hverdagen, og de vil stille skarpt på de udfordringer, de ser for Det Blå Danmark.

Efterfølgende vil der være et lettere traktement og rundvisning på Fredericia Havn fra søsiden.

Der vedhæftes et program, og af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding til sekretær Karin M. Christensen, Danmarks Rederiforening, senest onsdag den 14. april 2010 på telefon 33 48 92 73.

For tilrejsende fra København vil der blive arrangeret bustransport med afgang fra København Fredericia t/r. Du bedes derfor venligst meddele, om du vil være med i fælles transporten. Vi forventer afgang fra Rederiforeningens adresse på Amaliegade 33 i København klokken 08.00 og retur i København igen klokken ca. 17.00.

For tilrejsende fra København vil der blive arrangeret bustransport med afgang fra København Fredericia t/r. Du bedes derfor venligst meddele, om du vil være med i fælles transporten. Vi forventer afgang fra Rederiforeningens adresse på Amaliegade 33 i København klokken 08.00 og retur i København igen klokken ca. 17.00.

Program :
http://www.shipowners.dk/public/dokumenter/2010/Program_Frdcia_190410.pdf

Læs mere her

Minister lancerer ny strategi for DSB

Udvikling af DSB er en afgørende faktor for at nå regeringens målsætning om at gøre den kollektive trafik så attraktiv, at langt flere vælger at benytte den.

– Jeg har i dag diskuteret mine overordnede målsætninger med DSB s bestyrelsesformand Mogens Granborg, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

– Vi er enige om de nye tiltag, som tilsammen skal nå målet om at fordoble antallet af togpassagerer frem mod 2030. Det er et ambitiøst, men også realistisk mål, når vi arbejder sammen om det. Jeg har på mødet udtrykt fuld tillid til min bestyrelse og samtidig meddelt, at jeg af princip aldrig deltager i spekulationer om bestyrelsen i medierne jævnfør artiklen i Børsen i dag. Jeg er overbevist om, at DSB s bestyrelse sammen med ledelse og medarbejdere i DSB vil kunne løfte opgaven endnu bedre i fremtiden.

Vi er enige om de overordnede målsætninger:

Fjerntrafikken skal om få år kunne drives som en forretning uden kontraktbetaling fra staten
DSB vil allerede på kort sigt køre flere lyntog i takt med indsættelse af IC4.
Der skal opstilles klare krav for rettidighed, trafikinformation og god koordinering på tværs af bil, bus og tog.
Forsinkelserne skal halveres frem til 2020, sådan at antallet af sekunder, som passagerer i gennemsnit er forsinkede, reduceres fra de nuværende 200 sekunder i 2010 til højst 100 sekunder i 2020.
DSB skal fortsat have transport af passagerer i Danmark som sit primære formål.
Kontrakten med DSB skal fra 2012 deles op i flere delkontrakter, så det bliver mere gennemskueligt, hvad det koster at drive de enkelte dele af togtrafikken.
For at opnå øget fokus på bedre tilgængelighed udskilles stationer snarest muligt som et separat selskab indtil videre inden for rammerne af DSB.

Den samlede strategi for en jernbane i vækst fremlægges i løbet af efteråret.

Mogens Granborg udtaler i den forbindelse:

– Jeg er helt enig med ministeren i de overordnede sigtelinier, som vi har diskuteret på mødet i dag. Jeg ser det som en naturlig forlængelse af bestyrelsens strategi om øget gennemsigtighed. Vi har taget de første skridt ved for eksempel at udskille vedligeholdelse af materiel og kommercielle ejendomme i selskaber for sig. DSB har høstet positive erfaringer med investeringer i udlandet, og jeg er enig i, at man skal gøre sig fortjent til udenlandske aktiviteter ved at vise, at den primære togdrift i Danmark fungerer optimalt.

På mødet drøftedes også de nærmere rammer for DSB’s kommercielle forretninger.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Jeg vil ikke lægge bånd på DSB, men lægge rammer for DSB. Der skal være gode muligheder for nytænkning og udvikling inden for togdrift, men det skal ske inden for rammerne af en statsejet virksomhed med milliardtilskud.

Det er ingen hemmelighed, at jeg for nylig satte en stopper for DSB’s teleselskab “DSB talk”, som jeg af principielle grunde var imod, men frem for at vurdere fra sag til sag ønsker jeg at løse problemstillingen generelt. Jeg har derfor bedt DSB om en redegørelse for deres kommercielle aktiviteter, som kan danne grundlag for et samlet oplæg. Med fælles forståelse af rammerne kan DSB løbende udvikle sig til gavn for de togrejsende.

For yderligere kommentarer:

Hans Christian Schmidt via særlig rådgiver Søren Lauridsen, 3063 7723

DSB-bestyrelsesformand Mogens Granborg, 4055 4074

Læs mere her

DSV Transport kræver lønsomhed i alle led – DSVM Group vælger Visma Transportløsning

Ny IT-transportløsning fra Visma reducerer både papir, gule sedler og fejlmuligheder samtidig med, at det skaber transparens og sikrer mere effektiv fakturering. Resultat: Løsningen skaber en mere transparent oplevelse for kunden,og investeringen sikrer bedre indtjening til DSV Transport fra dag ét!

De fleste ved, at transport- og fragtbranchen er presset på indtjeningen. Det er de små marginer, der gør forskellen mellem succes og fiasko i branchen. DSV Transport er en af de større transportvirksomheder, hvor volumen er en af parametrene for virksomhedens økonomiske succes, men ekstrem omkostningsbevidsthed og fokus på detaljen er to andre.

– Ret beset er transport en enkel ydelse. En vare skal fragtes fra A til B, og den transport skaber i sig selv ikke værdi til varen eller for kunden. Derfor skal transportøren være præcis og pålidelig med leverancen og med en hurtig, effektiv og overskuelig fakturering til kunden, siger IT-projektleder Johannes Pedersen hos DSVM Group, som DSV Transport er en del af.

IT-systemet skal understøtte forretningen

En af forudsætningerne for en præcis fakturering er blandt andet et stærkt booking- og ordresystem, der er gennemskueligt for både kunderne og for transportøren selv. Og så skal transportøren kunne optimere logistikken ved konstant at have et overblik over, hvilke biler, der risikerer at køre med tomt lad, så de kan blive fyldt op.

– De dyreste kilometer er dem, hvor bilerne kører med uudnyttede kvadratmeter eller kubikmeter rundt på vejene, så vi er afhængige af et system, der giver os et real time-overblik over vognparken, så vi kan optimere bilerne. Bilerne skal bookes, så de konstant er fyldte og det skal vores IT-systemer hjælpe os med. Det er et ekstremt vigtigt element, for at vi kan fastholde vores konkurrencedygtighed i markedet, understreger Johannes Pedersen.

Lotus Notes på pension

Efter 20 år med samme grundsystem var DSV Transports Lotus Notes-baserede system ved at være udtjent og krævede uforholdsmæssig meget vedligeholdelse og support. En support, der blev sværere og sværere at få i takt med, at kompetencerne i markedet begyndte at svinde.

Derfor afsøgte DSV Transport markedet og fandt en leverandør, der angiveligt skulle kunne løfte opgaven. Det viste sig imidlertid, at systemet ikke kunne opfylde kravene, og så måtte en ny proces i gang. Den endte med Visma, der tilbød en transportbrancheløsning baseret på Visma Business ERP og SuperOffice CRM, der nu er blevet integreret med DSV Transports økonomisystem, som i første omgang blev bibeholdt.

Alle forandringer er svære

– Alle forandringer er svære, og vores medarbejdere har arbejdet i det gode, gamle Lotus Notes-baserede system i mere end 20 år, så jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at det nye system vakte jubel, da vi præsenterede det. Uanset, hvor mange klager, jeg efterhånden fik over det gamle.

– Men der gik kun et par dage, så var skepsis vendt til smil, og i dag har medarbejderne virkelig taget det nye system til sig, fastslår Johannes Pedersen, der som ansvarlig projektleder står direkte i skudlinien, når kollegerne giver såvel positiv som negativ feedback.

– Som så mange andre IT-systemer fra midten af 1990erne var vores gamle system noget, vi havde udviklet selv sammen med nogle eksterne konsulenter, siger Johannes Pedersen.

Fremtidssikret løsning og samarbejdspartner

Udover fordelene ved den nye løsning, har valget af Visma som leverandør også været en positiv oplevelse.

– Vi kan ikke være afhængige af en enkelt eller ganske få personer. Dertil er vores IT-system ganske enkelt for kritisk for vores forretning, fastslår Johannes Pedersen og uddyber:

– For at blive leverandør til DSVM Group er det en forudsætning, at vi også kan se en fremtid med den pågældende og at vedkommende er mere en samarbejdspartner end en leverandør. Det kriterium lever Visma som nordisk spiller op til og vi ved, at vi altid kan få kompetent support, når vi har behov.

– Derudover ved vi, at vores system nu er fremtidssikret til næste fase med mobile løsninger, der er lige om hjørnet, siger Johannes Pedersen, der også fremhæver fleksibiliteten i opbygningen som en væsentlig årsag til, at valget faldt på Vismas Transportløsning, der som udgangspunkt er en standardløsning, men som let kan tilpasses den enkelte transportvirksomheds behov.

Således er der til DSV Transport udviklet løsninger til de forskellige afdelingstyper i virksomheden, såsom entreprenør, kran, blok, korn/foder og specialtransport.

Kort proces

Johannes Pedersen kan endnu ikke kan sige, hvor meget den nye Transportløsning fra Visma konkret bidrager med på bundlinien.

– Vi har knap nok fået systemet implementeret i alle kroge af koncernen endnu, men indtil videre kan jeg konstatere, at de daglige bruger melder tilbage, at det er meget brugervenligt og at vi har reduceret mængden af papir og gule sedler, hvilket betyder færre fejlmuligheder. Hele klargøringen af afregningen til vognmænd og leverandører foretages i en og samme arbejdsgang, ligesom afregninger og fakturering udskrives i én arbejdsgang. Det er utrolig effektivt, så dét alene er en indikation af, at vi har fået et system, der understøtter forretningen og gør vores processer mere effektive og fastholder vores konkurrencefordel i markedet, mener Johannes Pedersen.

Bedre kundeoplevelse

– Dertil kommer en forbedret kundeoplevelse, for nu kan en kollega, der sidder bag skærmen på et af vores kontorer med det samme se tilbuddet fra en sælger til en kunde. Derfor bliver samtalen mere nærværende og muligheden for misforståelser reduceres. Så selvom et IT-system egentlig har med tal og data at gøre, så er det faktisk også et værktøj til at opnå bedre kommunikation med vores kunder, konstaterer Johannes Pedersen.

Fakta om DSVM Group:
DSVM Group AB er en af de førende nordiske leverandører af jordrens, genbrug og råstoffer, med tilhørende transportydelser/totalleverancer.
Aktiviteten blev grundlagt i 1976 af ti selvstændige vognmænd og den tidligere bestyrelsesformand Leif Tullberg.
Senere blev aktiviteterne samlet i en selvstændig division og i 2004 solgt til Private Equity fonden Triton.
Koncernen beskæftiger ca. 900 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 3,8 mia. kr.

Fakta om Visma
Visma er Nordens førende leverandør inden for outsourcing af HR-, løn-, økonomifunktionen samt inkasso og forretningskritiske it-løsninger.
Virksomhedens kunder er såvel små enkeltmandsvirksomheder som mellemstore og helt store virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.
Vismas løsninger effektiviserer arbejdsprocesserne, og gør virksomhederne mere konkurrencedygtige.
I Danmark har Visma flere end 400 medarbejdere fordelt på kontorer i Hellerup, Herlev, Kolding og Odense.
På nordisk plan beskæftiger Visma flere end 5.000 ansatte og omsætter for godt 5 mia. NOK.

Billedtekst:
Vismas Transportløsning reducerer både papir, gule sedler og fejlmuligheder samtidig med, at det skaber transparens for kunderne og sikrer mere effektiv fakturering, fortæller projektleder Johannes Pedersen fra DSVM Group.

Læs mere her

Beretning om DSB og Waterfront offentliggjort

Advokatfirmaet Bruhn & Hjejle har afsluttet deres uvildige advokatundersøgelse, som DSB sammen med transportministeren iværksatte i januar 2013. Der er som led i undersøgelsen fremkommet forhold, som har givet anledning til kritik en kritik DSB tager alvorligt:

Den uvildige undersøgelse peger på arbejdsmetoder, som er helt uacceptable og som DSB på det kraftigste tager afstand fra. Undersøgelsen bygger på frivillighed, og der kan være forhold, som ikke er belyst, men beretningen giver rigelig med information til at drage de nødvendige konsekvenser og iværksætte de nødvendige forbedringstiltag i DSB, udtaler Peter Schütze, bestyrelsesformand i DSB.

DSB s bestyrelse har tilsluttet sig de anbefalinger, den administrerende direktør har fremlagt som følge af den uvildige advokatundersøgelse. Det betyder blandt andet at:

DSB igangsætter en revurdering af selskabets etiske regler
DSB igangsætter et arbejde for at forbedre de interne processer herunder i forhold til offentlighedsloven
DSB etablerer en whistleblower -ordning
Der må ikke herske tvivl om, at DSB ønsker at have en åben, ærlig og direkte dialog med alle interessenter. Vi vil ligesom andre virksomheder benytte os af ekstern rådgivning, men det skal stå klart, at kun DSB repræsenterer DSB og at vi forventer, at regler om god adfærd overholdes af enhver medarbejder, leverandør eller rådgiver. , udtaler administrerende direktør Jesper Lok og fortsætter:

Sammen med ministeriet vil vi udarbejde klare retningslinjer og spilleregler, der sikrer det .
Som følge af undersøgelsens konklusioner er der nu taget skridt til at gennemføre en opsigelse af underdirektør Peder Nedergaard Nielsen. Peder Nedergaard Nielsen har været suspenderet, siden undersøgelsen blev indledt i januar.

Læs mere her

Kør gratis med bus til/fra Karup Lufthavn i 5 uge

I ugerne 26 til 30 koster det ikke noget at køre med busrute 29 fra Holstebro og busrute/teletaxa 716 fra Viborg, når du skal til lufthavnen.

26. juni 2011 får Holstebro en busrute direkte til Karup Lufthavn. Rute 29 (Holstebro – Feldborg – Karup) er justeret, så den fremover også kører til lufthavnen.

For at markere forbedringen er det gratis at køre med bussen i ugerne 26, 27, 28, 29 og 30 i 2011. Det gælder uanset hvor på ruten, du står på og af.

Nye busafgange til og fra Viborg
I det samme tidsrum er det også gratis at køre med teletaxa 716, som kører mellem Viborg Rutebilstation, Karup og Karup Lufthavn.
Den opgraderes fra 26. juni til også at være en busrute, som på hverdage kører fire faste ture mellem Viborg og lufthavnen.

Udenfor de faste bustider skal du blot ringe efter din teletaxa senest en time før afgang.

Kom nemt fra Midt- og Vestjylland videre ud i verden
Så hvad enten det gælder storbyferie, mødeaktivitet på Sjælland eller første stop mod fjerne himmelstrøg, sørger bussen og den billige flybillet til København for at rejsen får både hjul og vinger.

– Vi er meget glade for at kunne tilbyde de nye busforbindelser til borgerne i Holstebro og Viborg, som nu nemmere kan komme til København og videre ud i verden, siger Midttrafiks bestyrelsesformand Arne Lægaard.

Yderligere oplysninger
Arne Lægaard, bestyrelsesformand for Midttrafik, tlf. 20 16 63 92, arl(at)midttrafik.dk
Rikke Østergaard, gruppeleder, Kommunikation, Midttrafik, 87 40 82 75, rmo(at)midttrafik.dk

Læs mere her

DSB indgår vigtig aftale med FO

FO Jernbanedrift har nu sammen med ledelsen i DSB Vedligehold A/S sat deres underskrifter på en aftale, der dels skal afslutte det aftaleforløb og de uenigheder, der i december førte til arbejdsnedlæggelserne blandt DSB’s håndværkere og dels skal medvirke til at forbedre virksomhedens økonomi og fremtidssikre udviklingen af DSB Vedligehold A/S.

Måneders grundigt forarbejde og tætte drøftelser med FO Jernbanedrift er nu mundet ud i en aftale, der indebærer en række tiltag, og ifølge konstitueret administrerende direktør i DSB og bestyrelsesformand i DSB Vedligehold A/S Jacob Kjær er det positivt, at drøftelser af lokalaftaler såvel som effektiviseringsaftaler nu kan afsluttes med en samlet aftale mellem DSB Vedligehold A/S og FO Jernbanedrift. En del af aftalen omfatter en frivillig fratrædelsesordning. Sammen med naturlig afgang forventes således, at 166 håndværkere stopper over en 3 årig periode. Endvidere undgås afskedigelser med aftalen.

»Efter omstændighederne står vi nu med en balanceret, fleksibel og socialt ansvarlig aftale med FO Jernbanedrift,« siger Jacob Kjær, og fortsætter
»Vi har haft en fornuftig dialog med FO Jernbanedrift om de forskellige løsningsmodeller, og det vigtige ansvar har FO Jernbanedrift løftet,« siger han.

Landsformand for FO Jernbanedrift Flemming Rasmussen vurderer den nye aftale således:
»Vi vil gerne være med til forbedre DSB Vedligehold A/S’s konkurrencedygtighed og positive udvikling, og med denne aftale kan vi være med til at sikre dette,« siger Flemming Rasmussen.

Administrerende direktør i Vedligehold A/S Frank Olesen konstaterer, at der nu er indgået en vigtig aftale med FO Jernbanedrift:

»Aftalen er en vigtig hjørnesten i vores arbejde for at skabe balance og robusthed i DSB Vedligehold A/S s økonomi og arbejde frem mod at gøre DSB Vedligehold A/S mere konkurrencedygtigt« siger han, og ser frem til, at blikket kan vendes mod den fremtidige udvikling af virksomheden.

Læs mere her

Store økonomiske problemer i DSB Väst

Der er store økonomiske problemer i DSB s svenske datterselskab DSB Väst, der står for regionalstogstrafikken i og omkring Göteborg.

DSB Väst taber i øjeblikket penge hver måned i et omfang, der svarer til op mod 100 millioner svenske kroner om året. Det er uholdbart både forretningsmæssigt og politisk, mener Jacob Kjær, konstitueret administrerende direktør i DSB og bestyrelsesformand for DSB Väst.

Derfor arbejder bestyrelsen i DSB Väst og trafikudbudsmyndigheden Västtrafik i Göteborg på en løsning, hvor DSB Väst overdrager regionaltogstrafikken til en anden operatør tidligere end den eksisterende kontrakt til 2018. DSB Väst lægger op til en betragtelig afkortning af kontraktperioden, der på økonomisk ansvarlige vilkår, tilgodeser kunderne i Göteborg med stabil togdrift.

“DSB Väst præsterer en stabil togdrift med høj rettidighed, men er samtidig ude af stand til at skabe overskud fra driften. Det er uacceptabelt og uholdbart og det er derfor nødvendigt at ændre de nuværende forhold betragteligt. Vi sigter mod en løsning, der giver Västtrafik tid til at finde en ny operatør,” siger bestyrelsesformand i DSB Väst og konstitueret administrerende direktør i DSB Jacob Kjær.

DSB Väst har gennem længere tid haft store økonomiske udfordringer. I DSB-koncernens regnskab for 3. kvartal 2011 meddelte DSB, at driften i DSB Väst var markant underskudsgivende, og at fokus var på indtægtsforbedringer og omkostningsreduktioner. Til trods for at DSB Väst har arbejdet hårdt på at rette op på økonomien siden efteråret, er det er ikke lykkedes at vende udviklingen i tilstrækkelig grad.

“Det er fuldstændig afgørende for DSB at finde en løsning, der er i overensstemmelse med reglerne om statsstøtte. Forklaringen på underskuddet er primært, at vi har haft for høje omkostninger – især lønomkostninger. Vi må i dag erkende, at den tidligere ledelse i DSB Sverige traf nogle forkerte beslutninger, og det afspejler sig i drifts- og personaleomkostningerne, der er alt for høje,” siger han.

I den årsregnskabsmeddelelse, som DSB koncernen offentliggør senere i dag, er der hensat et trecifret millionbeløb for at imødegå tab på aktiviteterne i Sverige.

Læs mere her