Løvfaldstroljerne på sporet

Når efterårsbladene samler sig i bunker på skinnerne, og togene kører over dem, så bliver de til en klæbrig masse, som gør, at lokomotivførerne skal bruge mere tid til at sætte i gang og komme ned i fart. Og derfor får de strækninger, der er hårdest plaget af løvfaldet, besøg af Banedanmarks løvfaldstroljer.”For at sikre, at vi også i løvfaldsperioden kan køre med høj rettidighed, så spuler vi skinnerne med vand på de strækninger, hvor løvfaldet giver udfordringer. Vi kører både dag og nat, og der bliver spulet med et tryk på 500 bar, så skinnerne kan blive rene igen,” siger Jens Jørgen Hansen, trafikchef i Banedanmark.

Samarbejde
Lokomotivførerne og trafikstyringspersonalet i Banedanmarks fjernstyringscentraler og kommandoposter informerer hinanden om løvfald på strækningerne, så kørslen kan tilpasses forholdene. Og hos DSB har togene fået slebet hjul og kører med fyldte sandkasser.

”Vi kører efter faste planer, men er samtidig fleksible. Hvis vi får meldinger ind om meget løvfald på en strækning, så er der mulighed for at køre ekstra ture,” siger Jens Jørgen Hansen.

En anden medspiller er vejret, der dog også kan ende som en modspiller. Frost og kraftig blæst giver en kort løvfaldsperiode, imens et stille og lunt efterår gør løvfaldsperioden længere.

I oktober 2014 blev 1,1 procent af togene på fjernbanen forsinket som følge af løvfaldet, og i november var tallet 0,5 procent. På S-banen var der stort set ingen forsinkelser på grund af løvfald.

Her kører troljerne
I år vil der være tre løvfaldstroljer, som er placeret i henholdsvis Aarhus, Fredericia og Hellerup. Der er beredskab i Jylland i denne uge, i uge 42 er de første natkørsler planlagt, og fra uge 44 er det planen også at køre i dagtimerne.

Der køres på følgende strækninger:

– Aarhus-Hobro
– Fredericia-Vejle-Jelling-Aarhus
– Fredericia-Bramming
– Fredericia-Odense
– Kystbanen
– Roskilde-Køge-Næstved

På S-banen køres der efter behov

Læs mere her

Banedanmark tager kampen op med løvfaldet

Efteråret har smukke farver, men når de røde og gule blade falder af træerne og ned på skinnerne, giver det udfordringer på jernbanen. Ved at spule løvfaldet af skinnerne er Banedanmark med til at sikre, at passagererne mærker mindst muligt til løvfaldet. Bladene kan klæbe sig til skinnerne, og når togene kører over dem, bliver de til en klistret substans, som gør, at togene har brug for mere tid til både at sætte i gang og komme ned i fart. Derfor patruljerer Banedanmarks fire løvfaldstroljer på de strækninger, hvortrolje 1 2014 der er mest løvfald.

”Når løvfaldstroljerne spuler skinnerne, fjerner de den fedtede belægning, der opstår, når togene kører over de blade, der samler sig på skinnerne. Det er med til at sikre, at vi også i løvfaldsperioden kan køre med en høj rettidighed,” siger Jens Jørgen Hansen, trafikchef i Banedanmark.

Den klæbrige bladmasse bliver spulet af skinnerne med varmt vand, som med et tryk på 500 bar gør skinnerne rene igen.

Vejret spiller ind
Kørslen med løvfaldstroljerne er blot et element i den samlede indsats. Lokomotivførerne sørger for at køre efter forholdene og informerer personalet i Banedanmarks fjernstyringscentraler og kommandoposter, hvis de oplever løvfald.

Hos DSB har man samtidig indkaldt ekstra mandskab til at slibe togenes hjul, så de bremser så godt som overhovedet muligt.

Vejret har også en afgørende rolle for, hvor mange tog der forsinkes som følge af løvfald. Falder bladene hurtigt af træerne som følge af frost og kraftig blæst, så bliver det en kort løvfaldsperiode, hvilket begrænser generne for passagererne. Omvendt så forlænger et stille og lunt efterår løvfaldsperioden.

I oktober 2013 blev 1,5 procent af togene på fjernbanen forsinket som følge af løvfald, og i november var tallet 0,5 procent.

Her kører løvfaldstroljerne
Fra mandag den 6. oktober vil der være et beredskab klar i Jylland, hvor løvfaldet typisk sætter ind først, og en uge senere begynder kørslerne med løvfaldstroljerne i hele landet. I størstedelen af løvfaldsperioden køres der både dag og nat for at sikre, at togene kan komme frem til tiden.

”Kørslen med løvfaldstroljerne er fleksibel, så vi kan øge indsatsen, hvis lokomotivførerne på en strækning melder om meget løvfald. Omvendt er der heller ingen grund til at spule skinnerne, hvis der ikke er noget løvfald,” siger Jens Jørgen Hansen.

Der køres på følgende strækninger:
Hobro-Aarhus
Fredericia-Aarhus,
Kystbanen
Aarhus-Vejle-Jelling
Fredericia-Bramming
Odense-Fredericia.
På en række øvrige strækninger, herunder den københavnske S-bane, køres der efter behov.

Læs mere her

Banedanmark tager kampen op mod de nedfaldne blade

Bladene på træerne er blevet gule og røde, og snart falder de ned fra træerne. Det betyder samtidig at sæsonen er skudt i gang for Banedanmarks løvfaldstroljer, der i den kommende måneds tid vil patruljere på sporene og holde skinnerne fri for blade. Hvis ikke bladene bliver fjernet, får togene svært ved at bremse og accelerere. Det kan de give forsinkelser, og derfor benytter Banedanmark på Kystbanen i år et nyt middel til at holde løvfaldet stangen.

Kystbanen er en af de strækninger, som er hårdest ramt af nedfaldne blade, og her vil skinnerne blive smurt med produktet Sandite, som er en form for gelé med sand i. Sandite øger friktionen mellem hjul og skinner og påføres for at forbedre togenes accelrations- og bremseevne, og det benyttes allerede med succes i Holland og England.

Vi har fået monteret et Sandite-anlæg på en af vores troljer og har netop testet produktet på Nordvestbanen med gode resultater. Sandite lægges direkte ud på skinnerne, og når det efterfølgende tog passerer, trykkes det ud over hele overfladen, og friktionen forbedres. Og det kunne tydeligt mærkes på togenes evne til at bremse og komme op i fart, da vi gennemførte testen først på ugen, siger projektleder Jacob Teckemeier fra Teknisk Drift, Forst & Broer i Banedanmark.

Hvis man ikke sørger for at holde skinnerne fri for blade, vil de klæbe fast til skinnerne. Det gør skinnerne glatte og gør det vanskeligere for togene at sætte i gang, hvilket igen kan føre til, at der opstår forsinkelser.

Landsdækkende løvfaldskørsel fra på mandag

Der køres med Sandite på Kystbanen fra mandag den 4. oktober, og samme dag går Banedanmarks landsdækkende løvfaldskampagne i gang. Banedanmarks troljer har i år fået kraftigere dyser, hvilket giver en bedre effekt, når skinnerne skal spules fri for blade. Løvfaldsperioden varer typisk mellem seks og otte uger alt afhængig af efterårsvejret. Hård blæst og frost betyder, at bladende falder hurtigt, men bliver efteråret stille og lunt, så er det nødvendigt, at køre i længere tid.

Banedanmarks løvfaldstroljer kører i dette efterår på følgende strækninger:

Grenåbanen, Århus-Skanderborg, Svendborgbanen, Roskilde-Kalundborg, Roskilde-Haslev, Kystbanen, Roskilde-Odense, Fredericia-Esbjerg-Hedensted-Vejle-Jelling-Fredericia, Fredericia-Odense-Taulov-Middelfart-Fredericia.

På Kystbanen kører troljerne tre gange i døgnet, på de øvrige strækninger spules skinnerne fri for blade en gang dagligt mens S-banen spules efter behov.

Læs mere her