Sikrere i vintervejret: Brandbiler undgår fastkørsler og ulykker

Bornholms Brandvæsen benytter Onspot automatiske snekæder til at forebygge ulykker og sikre øget fremkommelighed i vintervejret.Der er mange forskellige bevæggrunde for at anskaffe det automatiske snekædesystem Onspot, som forhindrer vinterulykker og gør det nemmere at komme frem i vintervejret. Mens vognmænd især motiveres af højere leveringssikkerhed og ønsker om at undgå dyr stilstand og vejhjælp, handler det for brand- og redningskorps først og fremmest om at opnå hurtigere og sikrere udrykninger i glatføre og snevejr – også i de tilfælde, hvor uvejret er uventet. Hos Bornholms Brandvæsen har man gode erfaringer med at bruge Onspot på sine tre tankbiler.

– Tankbilerne er de af vores køretøjer, hvor fremkommelighed er mest kritisk. De kører hver især med 8000 liter vand, og det er vigtigt, at de kan komme hurtigt og sikkert frem under vinterudrykninger ude på landet, fortæller brandinspektør Flemming Jensen, der fra starten fik de tre Scaniaer monteret og leveret med automatiske snekæder.

Aktiveres ved op til 50 km/t

Onspot er i de senere år udviklet i forskellige versioner til brand- og lastbiler, busser samt lettere køretøjer som varevogne og ambulancer. Systemet giver føreren mulighed for – ved at trykke på en knap – at aktivere og afbryde de automatiske snekæder under kørslen. Og det med hastigheder helt op til 50 km/t.

Når Onspot aktiveres, slås systemets arme ud, og kæderne kastes ind under de trækkende hjul. Det højner friktionen væsentligt og giver øjeblikkeligt øget trækkraft, hvilket reducerer risikoen for udskridningsulykker og øger fremkommeligheden.

Meget nemmere at håndtere

Brandinspektøren oplever, at Onspot er meget nemmere at håndtere end gammeldags snekæder. – Den altoverskyggende fordel er, at snekæderne altid er disponible, og at de uden videre kan slås til eller fra, når man får brug for dem. Selv under kørsel. Dermed sparer man også den kostbare tid, der ville være gået med at tage kæderne på og af, siger han.

Som et kuriosum nævner Flemming Jensen, at de permanent monterede automatiske snekæder også bruges på andre tidspunkter af året end i vintermånederne. – Faktisk har vi glæde af dem på alle årstider. Selv i sommermånederne sker det jo, at brandbilerne er tæt på at sidde fast i det fugtige, fedtede underlag på fx græsmarker. Inden man for alvor synker ned, kan det være en stor hjælp at slå de automatiske snekæder til for på den måde øjeblikkeligt at opnå bedre greb. Det kan betyde, at man undgår at skulle trækkes fri, fastslår han.

Fakta

Onspot er et automatisk snekædesystem, som fås til de fleste lastbiler, varevogne og busser. Systemet installeres på drivakslen og leveres med beslag, som er tilpasset det enkelte køretøj, hvilket sikrer stabil montering. Den forseglede cylinder og de selvjusterende arme muliggør nem installation, og systemet kræver hverken vedligeholdelse eller servicering. Onspot er et varemærke under VBG GROUP.

VBG GROUP omfatter produktions- og salgsselskaber i Europa, Indien og USA. Koncernen er opdelt i tre forretningsområder, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS og RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter, der markedsføres under kendte og stærke brands. Varemærket Onspot er repræsenteret i Danmark ved VBG GROUP SALES A/S i Ejby.

Læs mere her

Sneen forsinker fortsat posten

Det kraftige snevejr giver fortsat store problemer for postomdelingen.

– Vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at få mest mulig post ud, men der vil være steder, hvor postbudene ikke kan komme frem på grund af snefyldte og glatte veje og fortove, siger Lars Kaspersen, kommunikationschef i Post Danmark.

Posten kan blive forsinket over stort set hele landet pga. sneen. Særligt Østjylland, Midtjylland, Sjælland og Bornholm er hårdt ramt. Især i landområderne og de små veje volder snemasser og snefygning store problemer for postbudene.

– Det er lykkedes os at indsamle langt størstedelen af posten fra postkasserne rundt om i landet, og dermed er det meste af dagens post kommet ud til distributionscentrene. Herfra forsøger postbudene at omdele så meget post, de overhovedet kan. Der er dog stor sandsynlighed for, at de ikke kan nå det hele i dag, og på grund af de sidste dages voldsomme sne er der lige nu et par hundredetusinde breve, der ikke er blevet omdelt, fortæller Lars Kaspersen.

Også når det gælder post til og fra udlandet giver vejret store problemer pga. flyforsinkelser og -aflysninger. Pt. er det kun en tredjedel af flyene fra Københavns Lufthavn, der kommer af sted.

Post Danmark følger vejrsituationen tæt og opfordrer alle til at få ryddet veje og fortove, så postbudene kan komme hurtigt og sikkert frem.

På Post Danmarks hjemmeside www.postdanmark.dk kan man under Dagens Post følge den lokale postsituation.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger fås hos Post Danmarks pressechef Morten Nielsen på tlf.nr.: 33 61 60 11.

Læs mere her

Styrkelse af færgebetjeningen af Bornholm

Transportministeren styrker færgebetjeningen af Bornholm i 2011 med indsættelse af ekstra afgange på de store rejsedage.

Efter salget af Bornholmerfærgen M/F Dueodde er der midler til rådighed, som kan benyttes til at forbedre tilgængeligheden til Bornholm. Det er besluttet, at midlerne skal bruges til indkøb af ekstra sejlads på de store rejsedage i 2011
(vinterferie, påske og sommerferien).

Herudover gennemføres en analyse af rammevilkårene m.v. for transport af gods for de bornholmske virksomheder med fokus på transportomkostningerne.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Tilgængeligheden af Bornholm har stor betydning for øens beboere, udviklingen af øens erhvervsliv og ikke mindst turismen. Det glæder mig derfor, at det er muligt for mig at bidrage til en styrkelse af færgebetjeningen af Bornholm, så kapaciteten forbedres på de store rejsedage.

– Jeg er imponeret over det gå på mod og drive, jeg ved selvsyn har oplevet, det bornholmske erhvervsliv besidder. Jeg har dog også bemærket, at transportomkostningerne til og fra øen kan være en begrænsende faktor for erhvervslivets udvikling. Derfor gennemfører vi en analyse af, hvilken betydning transportomkostningerne og de generelle transportforhold har for vækst og udviklingsmuligheder i et yderområde som Bornholm.

Læs mere her

Direktør Karen Bladt nyt medlem af bestyrelsen for Bornholmstrafikken Holding A/S og Danske Færger A/S

Transportminister Hans Christian Schmidt har i dag udpeget direktør Karen Bladt, HASLE Refractories A/S, til bestyrelsen for Bornholmstrafikken Hol-ding A/S. Karen Bladt indtræder i bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes snarest muligt.

Bestyrelsen i holdingselskabet består herefter af:

Formand Steen E. Christensen
Næstformand Orla Grøn Pedersen
Bestyrelsesmedlem Karen Bladt
Bestyrelsesmedlem Helga Helene Moos

Karen Bladt vil med Steen Christensen og Orla Grøn Pedersen tillige skulle indgå i bestyrelsen for Danske Færger A/S.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Med udpegningen af Karen Bladt er den sidste brik faldet på plads. Bestyrelsen for Bornholmstrafikken Holding A/S består nu af 4 medlemmer, og jeg er sikker på, at vi i Karen Bladt får et meget kompetent medlem af bestyrelsen. Det er også en fordel, at Karen fra sit arbejde har et nærmere kendskab til transportforholdene til og fra Bornholm.

Læs mere her

Bornholms nye superkatamaran er i top down under

Ifølge de dugfriske meldinger fra Australien er både sikkerhed og teknik i top på Bornholms nye kæmpekatamaran, Leonora Christina. Hurtigfærgen gennemfører for egen kraft i øjeblikket en række vellykkede prøvesejladser og tests down under.

Hurtigfærgen Leonora Christina testsejler i disse dage for egen kraft i Det Indiske Ocean ud for Perth i Australien. Her øver hun sig på at komme hjem til Bornholm, hvor hun fast skal fragte op mod 1.400 passagerer mellem Ystad og Rønne. I flere måneder har Austalværftets kyndige teknikere rumsteret rundt i maskinrummet på Bornholms nye superkatamaran, og det hårde slid bærer i disse dage frugt.

En stolt chefkaptajn har været ombord på de mange prøvesejladser, og han kan konstatere, at den tonstunge dame ikke kun ser ganske fornuftig ud udenpå. Teknikken indeni fejler heller ikke det fjerneste: ²Vores første prøvesejladser er gået helt efter planen, og jeg glæder mig til at præsentere bornholmerne og alle rejsende for Leonora Christina, når vi sammen vender hjem,² fortæller Søren Schow, chefkaptajn på det nye skib.

I disse dage udføres såkaldte ¹speed trials¹, hvor de avancerede motorer fra tyske MAN bliver udsat for en række fartprøver. I den forbindelse skal hurtigfærgen opnå en hastighed på over 37 knob med fuld last for at sikre at Bornholms nye superfærge er så driftsikker som overhovedet muligt.

Udover teknikken er sikkerheden også noget, der for øjeblikket arbejdes grundigt med i Perth. Her er en redningsaktion med udsætning af redningsflåder netop blevet filmet og sendt hjem til godkendelse hos Søfartsstyrelsen i Danmark. Desuden er optagelserne af færgens sikkerhedsvideo også godt i gang.

Byggeriet af Leonora Christina har indtil nu fungeret så upåklageligt, at færgen faktisk er forud for tidsplanen. Oprindeligt var indsættelsesdatoen 1. september, men hvis alt går efter planen indsættes Leonora Christina allerede i løbet af juni måned.

Leonora Christina er en af verdens største katamaraner. Hun er 112,6 meter lang, 26,2 meter bred og kan medtage 1.400 passagerer og ca. 359 biler pr. overfart. Overfartstiden mellem Rønne-Ystad bliver 1 time og 20 minutter.

Læs mere om Færgen og få opdateringer fra færdiggørelsen af superkatamaranen Leonora Christina på www.faergen.dk.

Læs mere her

Færre personskader i 2010 end nogenside før

Sidste år kom færre til skade i trafikken end nogensinde før i al den tid, man har ført statistik på dette område.

Det kan man læse i Vejdirektoratets oversigt over Trafikuheld i 2010.

Tallene viser, at 4.153 personer kom til skade i trafikken sidste år. Det er mere end en halvering siden år 2000, og det laveste tal siden 1930, hvor registreringen begyndte.

Også hvad angår antallet af dræbte er udviklingen positiv. I 2010 mistede 255 personer livet i trafikken. Det er knap en halvering siden år 2000 og det laveste tal i 76 år, når der ses bort fra tallene under 2. verdenskrig. Kun i 1930 og 1934 blev der registreret et lavere antal dræbte end sidste år, bortset fra krigsårene.

For de enkelte trafikantgrupper er der tale om et lavere antal dræbte og tilskadekomne end forventet med udgangspunkt i en prognose baseret på udviklingen de seneste 10 år. Det gælder for personer i personbil, på motorcykel, på knallert 30 (lille knallert) og på cykel. For personer i lastbil/bus er der tale om et højere antal end forventet. Det skyldes to alvorlige busulykker på Bornholm med flere tilskadekomne.

For de enkelte aldersgrupper er antallet af dræbte og tilskadekomne også generelt lavere end forventet, dog ikke for aldersgrupperne under 15 år og mellem 20 og 24 år. For aldersgrupperne under 15 år og mellem 20 og 24 år er tallene dog lavere end i 2009.

Se yderligere oplysninger på vejsektoren.dk : http://bit.ly/nSiIWU

Yderligere oplysninger:
Civ. ing. Stig Hemdorff, tlf: 7244 3301
Pressechef Martin Østergaard-Nielsen, tlf: 7244 3032

Læs mere her