Alle gode gange 3

Hvidovre firmaet Landstrygeren trodser finanskrisen, og er for tredje år i træk, blevet kåret som Gazellevirksomhed af dagbladet Børsen.

Landstrygeren har de seneste 30 år beskæftiget sig med transport og logistik indenfor underholdningsbranchen og offentlige licitationer.
En lang række virksomheder i det private erhvervsliv har også nydt godt af den service
Landstrygeren tilbyder.

Dette er gjort så godt at Landstrygeren nu for 3 år i træk på trods af finanskrise kan kalde sig Gazellevirksomhed.

TRO MOD KONCEPTET.
Jeg tror på at en stor del af vores succes skyldes at vi har været tro mod vores koncept, og hele tiden været på forkant med udviklingen fra vores kunders side.
På den måde har vi været velforberedt på de serviceydelser vores kunder har efterspurgt siger administrerende direktør Christian Prip.

Christian Prip fortsætter;
Vi har holdt fokus på at udvikle vores virksomhed, i forhold til disse nye produkter & serviceydelser således at de harmonerer med vores eksisterende nicheområder.
Det har været vigtigt for os at fastholde vores kunders oplevelse af os som samarbejdspartner, og at de ikke blot har en fornemmelse af et almindeligt kunde/leverandør forhold.
Vi betragter vores kunder som den vigtigste værdi i et samarbejde der hviler på gensidig tillid. Tillid til vores kunder, og tillid til Landstrygeren fra vores kunde.
Dette understøttes af at mange af vores kunder har benyttet vores service i adskillige år. Dette har efter min overbevisning haft den største effekt på vores succes .

MERE END 30 ÅR PÅ BAGEN
Landstrygeren blev startet for over 30 år siden af en gruppe kvalitetsbevidste musikere, som en vognmandsforretning der kunne servicere musikbranchen ud på de sene timer, efter aftenens spillejob.

I dag tilbyder Landstrygeren komplette og effektive logistikløsninger, som omfatter alt fra afhentning hos kunden, opbevaring på lagerhotel til ekspedition, distribution og kurerkørsel.

Derudover har Landstrygeren udviklet sig fra at være en københavnsk virksomhed til at være landsdækkende i kraft af kontorer og personale i både øst & vest Danmark.

Såfremt du ønsker nærmere oplysninger om firmaet eller denne pressemeddelelse kan du kontakte Administrerende direktør Christian Prip
på tlf. 38 88 18 18 eller mobil 21 26 90 55.

Læs mere her

Minister lancerer ny strategi for DSB

Udvikling af DSB er en afgørende faktor for at nå regeringens målsætning om at gøre den kollektive trafik så attraktiv, at langt flere vælger at benytte den.

– Jeg har i dag diskuteret mine overordnede målsætninger med DSB s bestyrelsesformand Mogens Granborg, siger transportminister Hans Christian Schmidt.

– Vi er enige om de nye tiltag, som tilsammen skal nå målet om at fordoble antallet af togpassagerer frem mod 2030. Det er et ambitiøst, men også realistisk mål, når vi arbejder sammen om det. Jeg har på mødet udtrykt fuld tillid til min bestyrelse og samtidig meddelt, at jeg af princip aldrig deltager i spekulationer om bestyrelsen i medierne jævnfør artiklen i Børsen i dag. Jeg er overbevist om, at DSB s bestyrelse sammen med ledelse og medarbejdere i DSB vil kunne løfte opgaven endnu bedre i fremtiden.

Vi er enige om de overordnede målsætninger:

Fjerntrafikken skal om få år kunne drives som en forretning uden kontraktbetaling fra staten
DSB vil allerede på kort sigt køre flere lyntog i takt med indsættelse af IC4.
Der skal opstilles klare krav for rettidighed, trafikinformation og god koordinering på tværs af bil, bus og tog.
Forsinkelserne skal halveres frem til 2020, sådan at antallet af sekunder, som passagerer i gennemsnit er forsinkede, reduceres fra de nuværende 200 sekunder i 2010 til højst 100 sekunder i 2020.
DSB skal fortsat have transport af passagerer i Danmark som sit primære formål.
Kontrakten med DSB skal fra 2012 deles op i flere delkontrakter, så det bliver mere gennemskueligt, hvad det koster at drive de enkelte dele af togtrafikken.
For at opnå øget fokus på bedre tilgængelighed udskilles stationer snarest muligt som et separat selskab indtil videre inden for rammerne af DSB.

Den samlede strategi for en jernbane i vækst fremlægges i løbet af efteråret.

Mogens Granborg udtaler i den forbindelse:

– Jeg er helt enig med ministeren i de overordnede sigtelinier, som vi har diskuteret på mødet i dag. Jeg ser det som en naturlig forlængelse af bestyrelsens strategi om øget gennemsigtighed. Vi har taget de første skridt ved for eksempel at udskille vedligeholdelse af materiel og kommercielle ejendomme i selskaber for sig. DSB har høstet positive erfaringer med investeringer i udlandet, og jeg er enig i, at man skal gøre sig fortjent til udenlandske aktiviteter ved at vise, at den primære togdrift i Danmark fungerer optimalt.

På mødet drøftedes også de nærmere rammer for DSB’s kommercielle forretninger.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler:

– Jeg vil ikke lægge bånd på DSB, men lægge rammer for DSB. Der skal være gode muligheder for nytænkning og udvikling inden for togdrift, men det skal ske inden for rammerne af en statsejet virksomhed med milliardtilskud.

Det er ingen hemmelighed, at jeg for nylig satte en stopper for DSB’s teleselskab “DSB talk”, som jeg af principielle grunde var imod, men frem for at vurdere fra sag til sag ønsker jeg at løse problemstillingen generelt. Jeg har derfor bedt DSB om en redegørelse for deres kommercielle aktiviteter, som kan danne grundlag for et samlet oplæg. Med fælles forståelse af rammerne kan DSB løbende udvikle sig til gavn for de togrejsende.

For yderligere kommentarer:

Hans Christian Schmidt via særlig rådgiver Søren Lauridsen, 3063 7723

DSB-bestyrelsesformand Mogens Granborg, 4055 4074

Læs mere her

TimoCom indgår samarbejde med tysk transportfobund

Siden februar har det tyske forbund Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V. været medlem af den lukkede transportbørs for ståltransporterende virksomheder, en separat børs inde i fragt- og laderumsbørsen TC Truck&Cargo®. Takket være partnerskabet med TimoCom, som blev indgået 26. august 2010, er VSH’s medlemmer altid et skridt foran konkurrenterne: Fra nu af kan de blive kunde hos den europæiske markedsleder blandt fragt- og laderumsbørser på særlige vilkår.

“En for alle, alle for en” er tanken bag samarbejdet mellem VSH og TimoCom Soft- und Hardware GmbH. VSH varetager de i Hamborg placerede godstransport- og logistikvirksomheders interesser i alle trafik- og erhvervspolitiske spørgsmål. Ønsker virksomhederne adgang til fragt- og laderumsbørsen TC Truck&Cargo® eller onlineplatformen for transportlicitationer i hele Europa, TC eBid®, skal de ikke betale noget opkoblingsgebyr. Disse udgiftsmæssige fordele hos TimoCom er yderst attraktive for medlemmerne. Desuden er det et ægte premiumprodukt, som virksomheden i Düsseldorf tilbyder dem.

Hos TimoCom er forbundsmedlemmerne i sikre hænder
Forbundsmedlemmerne kan føle sig sikre hos TimoCom. Det nøje gennemtænkte sikkerhedssystem TC Secure sørger nemlig for pålidelige og transparente handler, både i forbindelse med Europas markedsførende fragt- og laderumsbørs, TC Truck&Cargo®, og licitationsplatformen TC eBid®. Der er dagligt op til 230.000 aktuelle fragt- og laderumstilbud i børsen fra 75.000 brugere i hele Europa. TimoCom-medarbejdere kontrollerer hvert nyt medlem, inden det bevilges adgang til børsen. Desuden får kun de virksomheder adgang til programmet, som har været aktive på transportmarkedet i minimum seks måneder. Den egentlige transportordre indgås dog direkte mellem de godkendte partnere, for begge ønsker at udnytte transportkapaciteterne optimalt. I modsætning til spotmarkedsplatformen TC Truck&Cargo® giver den europæiske kontraktmarkedsplatform for transportlicitationer, TC eBid®, forbundsmedlemmerne en langvarig planlægningssikkerhed: Her udliciteter transportkøbere fra industri og handel samt speditører langvarige transportordrer.

Synergieffekt til fordel for alle parter
Både TimoCom og VSH har store forventninger til samarbejdet, for sammen er det nemmere at opnå synergieffekter. Således roser dipl.-socialøkonom Frank Wylezol fra VSH det store og mangfoldige antal transporttilbud på platformene samt TimoComs omfattende service: “Med fragt- og laderumsbørsen TC Truck&Cargo® kan vores medlemmer få adgang til en kæmpestor pulje af tilbud. Børsen letter det daglige arbejde og giver samtidig mulighed for at sænke udgifterne. Her kan brugerne hurtigt og effektivt udnytte deres kapaciteter. De mange ekstra servicer gør TimoCom yderst attraktiv. Hertil hører bl.a. sikkerhedspakken TC Secure.” Chief Representative Marcel Frings ser ligeledes store muligheder i samarbejdet: “For os er VSH en stærk og pålidelig partner, som vi gerne samarbejder med. I sidste ende vil forbundets medlemmer få gavn af vores samarbejde, fordi vi samler vores serviceydelser og kan give dem endnu flere tilbud.”

http://www.timocom.dk/sec/900110/index.cfm/DYN/hmenuaction,503231639530100/

Læs mere her