Færre regionaltog i mellem Roskilde og Østerport de kommende weekender

Der vil kun køre ét i stedet for to regionaltog i timen på strækningen Roskilde via Ny Ellebjerg til Østerport i den kommende weekend og i alle weekenderne i juni fra fredag kl. 19.30 til mandag morgen kl. 04.00.Ændringen medfører samtidig, der kun stopper et tog i timen på Trekroner, Hedehusene og Ny Ellebjerg Station i begge retninger. Som erstatning for det manglende tog indsætter DSB Togbusser på strækningen mellem Roskilde, Trekroner, Hedehusene og Høje Taastrup, hvor kunderne kan skifte til S-tog eller andre fjern- og regionaltog.

Efter kl. 19.30 vil der fredag, lørdag og søndag som konsekvens af aflysningerne være ændrede afgangstider for togene på stationerne Hedehusene, Trekroner, Viby Sjælland og Borup.

Aflysningen af regionaltogssystemet mellem Roskilde og Østerport skyldes, at DSB akut mangler lokomotivførere i de kommende weekender.

“Vi er i en situation, hvor vi henover sommeren samlet set periodevis kan komme i underskud med lokomotivførere”, siger underdirektør i DSB Drift Anette Haugaard.

Den umiddelbare mangel på lokomotivførere skyldes primært to ting: Først og fremmest at en række lokomotivførere under oplæring fra S-tog til Fjern- og Regionaltog bliver senere klar end det var oprindeligt planlagt:

“Ifølge den oprindelige plan skulle lokomotivførerne have være klar her i juni, men på grund af ændringer i uddannelsesforløb, bliver de først klar til september. Vi har desværre ikke fået taget højde for disse ændringer af uddannelsen i tide,” forklarer Anette Haugaard.

Med til at forværre situationen er, der i øjeblikket køres så mange ekstraordinære eller ændrede togafgange – herunder ID-kontrollen mod Sverige – så der bruges mere end dobbelt så mange lokomotivførere på ekstraordinær kørsel som normalt.

“Med de planlagte aflysninger generer vi færrest mulige kunder – men jeg vil selvfølgelig gerne beklage overfor de kunder aflysningerne rammer”, siger Anette Haugaard og understreger, der kan opstå yderligere aflysninger end de planlagte alt afhængig af trafiksituationen:

“Vi gør, hvad vi kan for at undgå yderligere aflysninger – men kunderne kan med fordel tjekke Rejseplanen, der i givet fald vil være opdateret med ændringerne,” siger hun.

Læs mere her

Sporarbejde ved Snekkersten Station

Banedanmark skal om kort tid udskifte tre sporskifter og ca. 100 meter spor i den sydlige ende af Snekkersten Station, da både spor og sporskifter er slidt. Vi går i gang fredag den 22. august, og vi regner med at være færdige med hovedparten af arbejdet mandag den 25. august. I denne periode arbejder vi i døgndrift. Det resterende sporarbejde udfører vi fra den 25. august. Dette arbejde foregår i dagtimerne.

Sådan gør vi
Vi fjerner sporskifter, skinner, sveller og skærver. Derefter monterer vi de nye sporskifter, lægger nye sveller og skinner og nye skærver.
Sporskifter, skærver, grus og andre materialer køres til oplagspladsen ved rundkørslen på Borupgårdsvej med lastbil, og de gamle sporskifter, skinner, skærver og jord køres væk på samme måde.

Undskyld vi forstyrrer
Vi kan desværre ikke undgå at støje, når vi tager spor og sporskifter op og læsser skærver af. Desuden kan arbejdet medføre støvgener i mindre omfang. Banedanmark beklager de gener, du som nabo kan opleve, og håber på din tålmodighed.

Trafikændringer på Lokalbanen
På grund af sporarbejdet kører Lokalbanen i dagene 22. – 24. august fra et andet spor end normalt. Du kan se mere om dette på www.lokalbanen.dk.

Yderligere information
Har du spørgsmål i forbindelse med arbejdet, kan du kontakte byggeledelsen på tlf. 4177 3653 eller e-mail xjn@bane.dk. Samme telefonnummer kan benyttes uden for normal arbejdstid.

Læs mere her