Modulvogntog i Tyskland fra 2012

Fra 1.1.2012 må der køre modulvogntog på flere strækninger i Tyskland. I december 2011 godkendte den tyske trafikminister den nye ordning. I Tyskland kaldes modulvogntog officielt for lang-LKW , men betegnelsen gigalinere bruges også. Det drejer sig om en forsøgsordning, der skal vare fem år.

Modulvogntog sparer udgifter for vognmændene , siger Dr. Lars Eriksen fra Danrevision Gruppen. To modulvogntog kan laste det samme som tre normale lastbiler og fylder mindre på motorvejen. En gigaliner må laste op til 44 tons og have en længde på op til 25,25 meter. Speditionsbranchen regner med 20 procent mindre emissioner og 15 procent mindre forbrug af diesel.
Problemet var hidtil, at SPD-regeringen i Hessen, der er et geografisk knudepunkt for al transport i Tyskland, ikke uden videre ville acceptere de lange lastbiler. Navnlig vejmyndighederne er dog stadig utrygge ved de tunge lastbiler, fordi de forventer større slitage af vejbelægningen.

Fri kørsel på bestemte motorveje
Det er interessant for danske speditører, da det tyske net for modulvogntog hidtil var meget begrænset. Nu åbnes der flere vejstrækninger fra den danske grænse helt til hovedtrafikknudepunkterne i Tyskland. Dog tolker Tyskland EU-reglerne sådan, at det ikke er tilladt at køre over grænsen med et modulvogntog.

Hvad er tilladt
I Tyskland er det tilladt at køre varetrafik imellem to præcist fastlagte punkter. Der må kun køres på et helt bestemt motorvejsnet imellem storbyer samt til- og frakørsler til industriområder. Et modulvogntog må ikke transportere farligt eller flydende gods, ophængt gods eller levende dyr.
Desuden stilles der større tekniske krav til modulvogntog. De skal have sikkerhedsudstyr om bord som bl.a. EBS-bremser, skivebremser og retarder, automatisk vægtovervågning, automatisk afstandsreguleringssystem, vognbaneskift-overvågning, afstandsradar, bakkamera.

Chaufføren skal have det tilsvarende kørekort i fem år og skal kunne forevise mindst fem års praktisk kørselserfaring. Han må ikke have mere end tre points i Flensborg, hvor det centrale trafiksynderkartotek ligger.

I Danmark har der kørt modulvogntog på bestemte strækninger siden 2008. Den daglige kørsel fra og fra hovedstaden til bl.a. trekantsområdet i Jylland viser, at der i trafikken ikke er indtrådt de katastrofer, som nogle i Tyskland forventer. Måske kunne det for danske vognmænd være en foreløbig løsning at stifte et tysk GmbH til godstransporten med modulvogntog i Tyskland.

Læs mere her

Ny service speeder op for syn på lastbiler

Danske vognmænd kan fremover spare tid, når de ruller deres lastbiler ind til syn. Applus Bilsyn har investeret i nye såkaldte bremserullefelter flere steder i landet.

Det bliver nu hurtigere at få synet sin lastbil. Applus Bilsyn har etableret nye eller forbedrede bremserullefelter i Herfølge, Haderslev, Fredericia og Brabrand, samt flyttet til nye lokaler i Brande, hvor der ligeledes er et nyt rullefelt.

Når vognmændene ikke behøver at møde til syn med gods på deres køretøjer, bliver det både hurtigere, billigere og meget nemmere for vognmændene at planlægge et syn. At skulle fylde en pulvertankvogn med vand eller pulver, der bagefter skal suges op igen, er en bekostelig affære. Så de nye muligheder er vi meget positive over , siger Chefkonsulent Frank Davidsen hos Dansk Transport og Logistik.

Service og tilgængelighed
De nye, forbedrede rullefelter kommer til at indgå som en del Applus Bilsyns netværk af 65 haller, der syner tunge køretøjer, og som tilsammen udgør en stærk base for erhvervskøretøjer i Danmark. Dette netværk skaber en målbar gevinst for vognmændene:

Succesfuldt bilsyn handler ikke kun om at have mange haller, men om at de haller man har, opfylder kundernes behov for service og tilgængelighed. Vi ved, hvor vigtigt det er for vores kunder, at servicen og ikke mindst fleksibiliteten er i top. Som en kundeorienteret synsvirksomhed er vi derfor nødt til hele tiden at matche det behov og efterkomme den efterspørgsel, som kunderne stiller til os , siger adm. direktør i Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

I alt kan Danmarks største synskæde tilbyde den tunge branche 27 lokationer spredt over hele Danmark, hvor vognmændene ikke skal belæsse deres sættevogne og trailere, når de skal til syn.

Læs mere her