Nyborg Kommune får støtte til cykellegebane

Cyklistforbundet har med støtte fra Nordea-fonden i dag tildelt samlet fem mio. kr. til ti kommuner til at anlægge cykellegebaner de næste to år. Nyborg Kommune er blandt de udvalgte.Med en placering på det grønne areal ved Lille Svanedam, ansøgte Nyborg Kommune i september 2015 om støtte til etablering af en cykellegebane på 2000 m2.

En cykellegebane er et møde- og samlingssted for byen med naturelementer, sanseoplevelser og opholdsarealer. Samtidig skaber den nye og anderledes rammer for cykeltræning med fokus på både cykelsikkerhed og trafiksikkerhed.

– I de seneste par år, har vi i Nyborg Kommune haft særligt fokus på at gøre vores skoleveje mere sikre for vores cyklister. Med det tilsagn, som vi har modtaget fra Cyklistforbundet i dag, er vi glade for at kunne gå skridtet videre og være blandt de første kommuner i Danmark, der etablerer en cykellegebane og håber, at den kan tiltrække både borgere fra kommunen og besøgende udefra, udtaler borgmester Kenneth Muhs.

I den kommende tid påbegyndes arbejdet med at udforme cykellegebanen, som bliver helt unik for Nyborg, fordi der ikke findes én fast skabelon for, hvordan en cykellegebane skal indrettes. Den endelige plan for cykellegebanen skal godkendes af Cyklistforbundet og Nordea Fonden inden anlæggelsen påbegyndes.

– Vi glæder os til at gå i gang med at udvikle vores nye lokale cykellegebane. Vi tror på, at gode cykelvaner skabes tidligt i livet og derfor er det vigtigt for os at etablere de bedst mulige rammer for, at bl.a. børn kan lege og træne på deres cykler. Vores kommende cykellegebane skal derfor være et sted, som altid er åbent for kreativ cykelleg, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Frits Christensen.

Cykellegebanen har en samlet sum på 856.000 kr. Heraf støtter Cyklistforbundet og Nordea-Fonden med ca. halvdelen, mens Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har bevilliget den resterende finansiering fra Sundhedspuljen.

Cykellegebanen forventes at stå færdig til skolernes sommerferie 2017.

Læs mere her

Den rigtige mobile løsning til sikring af dyre- og værditransporter

Fremtidens mobile IT–løsning til køretøjer

Behovet for kraftige, driftssikre Windows baserede computere til køretøjer har længe været påtrængende, men udbuddet har været begrænset.
For nylig er en meget robust og integreret computerløsning til lastbiler og andre erhvervskøretøjer kommet på det danske marked.

De finske SUNIT–computere blev præsenteret på messen Transport 2005 i april 2005, og hos den ny forhandler MOBILAS, er optimismen stor.
– Vi har allerede solgt mobile computere for flere mio. kr., siger direktør i MOBILAS, Henning Overgaard. Vi er meget optimistiske, fordi SUNIT–computeren både er konkurrencedygtig og særdeles driftssikker.

SUNIT–computeren er i princippet en kraftig Windows computer i en mobil telematik udgave. Den har mere datakraft og flere tilslutningsmuligheder end de andre mobile computere, som typisk er designet til hver at løse én opgave, hvilket forringer færdselssikkerheden.

– SUNITs telematikplatform er meget fleksibel og rummer utallige muligheder, så man kan integrere alle køretøjets digitale funktioner i ét system, siger seniorkonsulent Laust Rich, MOBILAS. Det er lige fra overfaldsalarm og navigation til dataoverførsel mellem lastbil og kontor samt TV og video.

MOBILAS har i Finland testet en avanceret overfaldsalarm, funktionen indebærer automatisk videooptagelse i førerhus og udenfor bilen, hvis alarmen aktiveres. Dette er interessant i forbindelse med dyre– og værditransporter samt persontransport i Taxa.

Forbedret færdselssikkerhed kan også opnås med integration af bakkameraer og sidekameraer.
– MOBILAS leverer et system, hvor bilens manøvrer og kamerabillederne kombineres, siger Laust Rich. Når lastbilen drejer til højre vises billedet fra cyklistkameraet på højre side af bilen automatisk på skærmen

Globalt anvendes 100.000 SUNIT computere dagligt af politi, militær, transport, taxa og redningsvirksomheder, det giver garanti for driftsikkerhed, da SUNIT kan kommunikere selv om strømmen svigter. SUNIT er international godkendt til værditransporter.

Driftsikre mobile it– og telematikløsninger
Mobilas har som mål at levere cost–effektive mobile telematikløsninger, der tager udgangspunkt i kundens behov og brug af avanceret, driftssikker IT–teknologi. Mobilas går efter at finde værdi til vore kunders kunder, så den valgte løsning får en kort pay back tid og som virker sikkert 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Mobilas tilbyder at være totalleverandør af mobile IT– og telematikløsninger omfattende hardware, software, finansiering, forsikring, uddannelse og udvikling.

Avancerede mobile telematikløsninger er relevante ved bl.a. værditransport, politi, redning, lægevagt, taxa, mobile salgstøttesystemer, affaldstransport, tank–transport, transport af levende dyr.

Herudover tilbydes tre produktpakker der lever op til kravene inden for vejtransport, som kan ses hos Mobilas der har indrettet kontor hos Lastas i Hedensted, for at være tæt på transportbranchen.

Den rigtige IT–løsning til dyre– og værditransporter
Med en SUNIT mobil computer– og telematikløsning vil lastrummet permanent kunne overvåges både fra lastbilens førerhus og fra firmaets kontor mange km borte. Der vil dermed være sikkerhed for, at der kan gribes ind i tide, hvis der er problemer undervejs.
– Vi er meget spændte på, hvordan de kommende danske særregler om transport af levende dyr vil komme til at se ud, siger Henning Overgaard, direktør i MOBILAS, som forhandler den nye overvågningsløsning. Vi forventer, at der bliver et krav om overvågning af lastrummet. Vores løsning vil i så fald kunne opfylde disse krav, og dermed løse en lang række af de konkrete problemer, der hidtil har været ved transporter af levende dyr.

Facts om SUNIT–computere
SUNIT er en avanceret IT–leverandør med hovedsæde i Finland. SUNIT har udviklet en serie af meget driftssikre og robuste Windows baserede køretøjscomputere, med en avanceret telematikløsning samt ekstraudstyr.
Globalt anvendes 100.000 SUNIT computere dagligt af politi, militær, transport, taxa og redningsvirksomheder.
Læs mere på www.mobilas.dk

Facts om MOBILAS
Mobilas er et dansk selskab, som leverer mobile løsninger og sælger finske SUNIT–computere i Danmark. MOBILAS har fået en flyvende start efter den første præsentation af bl.a. SUNIT–computere på messen Transport 2005 i april 2005.
Bag MOBILAS står en række partnere og investorer med erfaring fra den danske transportsektor.

Selskabet har indrettet sig med kontor og uddannelsesfaciliteter hos Lastas i Hedensted, hvor det første kursus Mobile IT – Løsninger til effektivisering af transportbranchen gennemføres torsdag den 15. september 14.00 18.00 prisen for kurset er 695,– kr. og gratis for 10 første tilmeldinger.

Tre produktpakker
MOBILAS tilbyder vore kunder tre standardløsninger, som svarer til det grundlæggende behov ved henholdsvis lokale, regionale og internationale vejtransporter.

Lokal transport og service SLF – Mobilas
fra kr. 22,– pr. dag pr. bil/enhed.

Regional transport og service SCF – Mobilas fra kr. 25,– pr. dag pr. bil/enhed.

International transport og service SXF – Mobilas fra kr. 28,– pr. dag pr. bil/enhed.

De angivne priser er baseret på en kombineret leasing– og serviceaftale med MOBILAS.
 

Læs mere her

Banedanmark ombygger jernbaneoverkørsler på Svendborgbanen

Arbejdet består i først at grave skinnerne fri og herefter at skære dem over og fjerne dem sammen med sveller, skræver og underbund. Herefter etablerer vi ny bund med dræn, lægger betonplader og monterer nye skinner på pladerne.

Følgende veje spærres, hvor de krydser banen:
Valdemarsgade, Svendborg: 20. juli kl. 00 til 23. juli kl. 24
Sørupvej, Sørup: 21. juli kl. 12 til 24. juli kl. 24
Assensvej, Stenstrup: 22. juli kl. 12 til 26. juli kl. 12
Jernbanegade, Ringe: 24. juli kl. 12 til 27. juli kl. 24
Svendborgvej, Ringe: 27. juli kl. 00 til 30. juli kl.12
Skovsbovej, Svendborg: 27. juli kl. 12 til 31. juli kl. 12
Energivej, Højby: 30. juli kl. 00 til 2. august kl. 12
Lindevedvej, Højby: 30. juli kl. 12 til 3. august kl. 12
Højbyvej, Højby: 1. august kl. 12 til 5. august kl. 12
Her kan cyklister og gående passere.

Under vejspærringerne bliver der etableret omkørsel, som afmærkes med skilte.

Banedanmark arbejder i døgndrift for ikke at spærre overkørslerne i længere tid end højst nødvendigt. Så længe arbejdet står på, vil der tæt på overkørslerne være gener i form af bl.a. støj fra maskiner og støv fra skærverne. Der vil desuden være en del trafik med arbejdskøretøjer i områderne omkring overkørslerne.

Eventuelle ændringer i tidsplanen annonceres på www.banedanmark.dk.

Spørgsmål om sporarbejdet kan stilles til projektleder Anne Nielsen via Banedanmarks pressevagt på telefon 8234 1313.

Læs mere her

Laveste antal trafikdrab siden 1930´erne

Danmark har oplevet en ny positiv rekord. I 2009 faldt antallet af ulykker i trafikken så meget, at vi nåede ned på niveauet for trafikdræbte fra 1930 erne.

Vejdirektoratet har i dag offentliggjort de præcise tal for trafikulykker i Dan-mark i 2009. Tallene, der er indsamlet fra alle Danmarks politikredse, viser, at det samlede antal af dræbte på 303 personer er det laveste siden 1930 erne.

Faldet i antal trafikdræbte fra 2008 til 2009 er 103 svarende til 25 %.

Et af de mest markante fald er hos aldersgruppen over 24 år. Her er der 81 færre dræbte. Derudover er der sket et fald for de langsomme tohjulede trafikanter både for cyklister og knallert 30.

I forbindelse med offentliggørelsen af ulykkestallene udtaler transportminister Hans Christian Schmidt:

– Det glæder mig, at de nye tal for trafikdrab peger i den helt rigtige retning. Det er en udvikling, jeg håber, vi vil fortsætte med at se også når økonomien kommer op i omdrejninger igen efter finanskrisen.

– I aftalen om en grøn transportpolitik afsatte vi 500 mio. kr. til konkrete trafiksikkerhedstiltag frem mod 2014. I 2009 og 2010 har vi allerede igangsat projekter, der skal forebygge højresvingsulykker, spøgelsesbilisme, ulykker på landeveje, ulykker som skyldes uopmærksomhed og ulykker på baneoverkørsler.

– Denne styrkede og målrettede indsats skal være med til at sikre, at den positive udvikling i 2009 fortsætter med nye rekorder for trafiksikkerheden i de kommende år.

Yderligere oplysninger om ulykkestallene kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside: http://www.vejsektoren.dk/wimpdoc.asp page=document&objno=123687

Læs mere her

Mere attraktiv adgang fra Prinsessestien til Lyngby Sø

Som led i sommerens store sporarbejde på Nordbanen har Banedanmark udskiftet stitunnelen mellem Prinsessestien og Lyngby Sø. Samtidig er tunnelen flyttet 300 meter, så adgangen til søen bliver mere direkte

Nu er det slut med, at hundeluftere, kondiløbere, cyklister og alle andre, som benytter stitunnelen mellem Prinsessestien og Lyngby Sø, skal tilbagelægge ca. 300 meter mellem jernbanen og motorvejen.

Midt i uge 29 er en helt ny stitunnel under jernbanen nemlig klar til at blive åbnet. Og ikke bare er tunnelen ny, den er også flyttet ca. 300 meter syd for den oprindelige placering, så adgangen til Lyngby Sø bliver nemmere og mere behagelig.

Tidligere var forbindelsen lidt mere snørklet, fordi man først skulle gennem tunnelen under motorvejen og dernæst gå 300 meter mellem motorvejen og jernbanen for at kunne komme under jernbanen. Fremover kan man fra Prinsessestien se vandet i Lyngby Sø gennem de to stitunneler.

Den gamle stitunnel var ved at være moden til udskiftning, og da vi alligevel skulle lave en helt ny tunnel, foreslog Banedanmark Lyngby-Taarbæk kommune en ny placering 300 meter sydligere. På den måde bliver de mange gående til og fra Lyngby Sø sparet for den kedelige tur mellem jernbanen og motorvejen, fortæller byggeleder Thomas Prahl fra Banedanmark.

Prinsessestien har på grund af arbejdet været spærret for passage under jernbanen siden den 21. juni.

Den gamle betontunnel er blevet brudt ned i småstykker, som er blevet hejset op på motorvejen og kørt væk. Bagefter er hullet blevet fyldt op med jord. Sideløbende er der blevet gravet ud til den nye tunnel, som er ankommet via motorvejen i mindre stykker og blevet hejset ned til byggepladsen. Nødsporet og den inderste vejbane på motorvejen har derfor været spærret nogle dage. Herefter blev den nye tunnel samlet og dækket til med jord.

Udskiftningen af stitunnelen er et led i Banedanmarks omfattende sporombygning på strækningen mellem Svanemøllen og Hillerød. Mens S-togsstrækningen alligevel er lukket benytter Banedanmark lejligheden til at renovere 32 jernbanebroer langs strækningen herunder altså broen over Prinsessestien.

Læs mere her

Banedanmarks arbejde med dobbeltsporet i 2013

Banedanmarks arbejde med dobbeltsporet i 2013
Henover vinteren har vi gjort klar til sommerens intensive arbejde med dobbeltsporet. I år skal Lejre og Hvalsø stationer ombygges, og dobbeltsporet bliver anlagt mellem Lejre og Hvalsø. Samtidig skal vi færdiggøre de nye vejanlæg i Tølløse og Vipperød. Vi lukker banen mellem den midlertidige perron Roskilde Vest og Holbæk den 18. maj, og den 1. september åbner vi for togtrafik igen. Da bliver dobbeltsporet mellem Lejre og Hvalsø taget i brug.

Anlæg af det nye spor mellem Lejre og Hvalsø
Vi skal nu i gang med selve sporarbejdet mellem Lejre og Hvalsø. Vi har forberedt arbejdet, idet vi har lavet jordarbejdet med at bygge dæmningen op: vi har gravet en masse jord væk fra skråninger, bygget bredere banedæmninger og opbygget hele sporunderlaget med jord, grus og skærver. Alt står derfor klart til at lægge sveller, skinner og endnu et lag skærver.

Lejre
Vi ombygger Lejre Station, så sporene kommer til at ligge ved siden af hinanden med perroner udenom til hver side. Togene vil kunne køre 160 km/t på den nye bane, så man må ikke længere gå over sporene som hidtil. Derfor bygger vi en gangtunnel, så man kan komme til og fra perronerne, og kan komme via tunnelen til hver side af stationen.

Når vi skal lave den nye tunnel, kan vi ikke undgå at støje, – ikke mindst når vi skal vibrere spuns. Alle naboer til Lejre Station vil få et særskilt brev om, hvornår vi udfører særligt støjende arbejder, og hvordan arbejdet med stationsombygningen er planlagt.

Hvalsø
Også Hvalsø Station ombygger vi, så sporene kommer til at ligge ved siden af hinanden med perroner udenom til hver side. Togene vil kunne køre 160 km/t på den nye bane, så man må ikke længere gå over sporene som hidtil. Derfor bygger vi en gang og cykeltunnel, så man kan komme til og fra perronerne, og kan komme via tunnelen til hver side af stationen.

Når vi skal lave den nye tunnel, kan vi ikke undgå at støje, – ikke mindst når vi skal vibrere spuns. Alle naboer til Hvalsø Station vil få et særskilt brev om, hvornår vi udfører særligt støjende arbejder, og hvordan arbejdet med stationsombygningen er planlagt.

Tølløse
I år bygger vi det nye vejanlæg færdigt og lukker derefter den nuværende overkørsel på Tølløsevej. I forbindelse med anlægsarbejdet er vi nødt til at lukke overkørslen for vejtrafik ad to omgange:

uge 29 til 35 arbejder vi med T-kryds mellem Tølløsevej og Jernbanevej

uge 36 til 41 arbejder vi med krydset mellem Ny Kvarmløsevej og Gl. Kvarmløsevej
Bor du i Tølløse, får du brev om de nærmere omstændigheder ved de to spærringsperioder samt om arbejdet med det nye vejanlæg.

Vipperød
I år bygger vi det nye vejanlæg færdigt og lukker derefter den nuværende overkørsel vest for stationen. Ved den nuværende overkørsel anlægger vi en sti under banen for cyklister og fodgængere.

Undskyld vi forstyrrer
Vi beklager de gener, du kan blive udsat for som nabo til banen, som vejtrafikant eller som passager. Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere generne mest muligt, og vi vil informere dig så godt som muligt undervejs.

Vi håber, at alle bliver glade for den nye bane.

Kontakt og yderligere information
Du kan få yderligere information på www.banedanmark.dk/nordvestbanen.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at skrive til os på vores mail-adresse nordvestbanen@bane.dk.

Alle spørgsmål om trafikale forhold kan du rette til:
DSB på kundehenv@dsb.dk (om f.eks. togbusser) Se også www.dsb.dk.
Regionstog på kunde@regionstog.dk. Se også www.regionstog.dk.

Læs mere her

Screeningen af sikrede overkørsler fortsætter nu i Jylland

Banedanmark er sammen med kommuner og lokal politi i gang med at undersøge om et antal sikrede overkørsler kan sikres yderligere. Task forcen er nu færdige med at screene strækningerne på Sjælland, på Fyn og på Grenåbanen, og nu er screeningen i gang i det øvrige Jylland.

Banedanmark er sammen med kommuner og lokal politi i gang med at undersøge om et antal sikrede overkørsler kan sikres yderligere. Task forcen er nu færdige med at screene strækningerne på Sjælland, på Fyn og på Grenåbanen, og nu er screeningen i gang i det øvrige Jylland.

Der er blevet stillet skarpt på, hvad der med fordel kan gøres yderligere i en række bestemte overkørsler på de strækninger, der er screenet, og det arbejde fortsætter nu på de resterende strækninger. I anden halvdel af marts vil den landsdækkende screening være afsluttet.

Med udgangen af april vil der ligge en indstilling til, hvilke overkørsler vi mener, der skal gøres noget ved frem mod 2014. Der vil være overkørsler, hvor vi skal øge synligheden, og andre hvor det er nødvendigt med tiltag, der skærper fodgængernes opmærksomhed, siger områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Task forcen blev nedsat i december, hvor der fra politisk side blev afsat en pulje på 40 millioner kroner til at øge sikkerheden yderligere i en række sikrede overkørsler. Task forcen ledes af Banedanmark og har deltagelse af kommuner og lokalt politi. Det er Trafikstyrelsen, der er myndighed på området.

Øget opmærksomhed
Desværre oplever både Banedanmark og operatørerne i stigende grad, at mange trafikanter prøver at passere en overkørsel, når advarselssignalerne lyder, og bommene er nede. Det kan eksempelvis være fodgængere, cyklister eller knallertkørere, der tager chancen og zigzagger sig gennem en overkørsel, hvor bommene er nede eller på vej ned.

Generelt vil vi gerne understrege, hvor vigtigt det er, at den sikkerhed, der er, også respekteres. Det gør den ikke alle steder og her ser vi på, om der kan gøre yderligere for, at folk er opmærksomme på og respektere sikkerheden i overkørslen. siger Jørgen Thomsen.

Som en del af task force-arbejdet er der igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få bilister og andre vejtrafikanter til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Dette arbejde strækker sig frem til udgangen af 2013.

Oplysningskampagner
Banedanmark sætter desuden løbende ind med oplysningskampagner i samarbejde med DSB om risikoen ved at krydse sporene. Kampagnerne sættes målrettet ind på strækninger, hvor der er mange, der krydser jernbanen uden for de autoriserede overgange, og tilbagemeldingerne fra lokomotivførerne viser, at disse kampagner nedbringer antallet af sporkrydsere. Disse kampagner vil fortsætte i 2011.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressevagt på 82 34 13 13

Læs mere om screeningen af de sikrede overkørsler og se, hvornår der screenes på de forskellige strækninger på www.bane.dk

Læs mere her

Landsdækkende screening af sikrede overkørsler er færdig

Den landsdækkende screening af de sikrede overkørsler, som en task force under Banedanmarks ledelse har udført sammen med kommuner og lokalt politi, er nu færdig.

Formålet med screeningen var at identificere de sikrede overkørsler, hvor yderligere sikkerhedsmæssige tiltag kan overvejes særlig med fokus på de bløde trafikanter.

Screeningen har vist, at sikkerhedsniveauet i overkørslerne generelt er høj, og der er ikke under screeningen fundet overkørsler, der på væsentlige punkter skiller sig ud fra det generelle sikkerhedsniveau i sikrede overkørsler.

Screening viser, at de sikrede overkørsler generelt har en god sikkerhed, og at der i en række allerede sikrede overkørsler kan overvejes yderligere tiltag til at skærpe de bløde trafikanters opmærksomhed, fortæller områdechef i Banedanmark Jørgen Thomsen.

Vi fortsætter nu dialogen med kommunerne om det videre samarbejde og har sideløbende møder med bl.a. operatører og lokoførere, hvor vi får deres indspil.

Herefter forventes den endelige prioritering af, i hvilke sikrede overkørsler der vil blive iværksat yderligere tiltag, at ligge klar.

426 overkørsler er screenet
Task forcen har siden december 2010 screenet samtlige sikrede overkørsler på det statslige jernbanenet, hvor der i dag kører passagertog. Under screeningen har man i hver enkel overkørsel set på de forskellige forhindringer, der er for at sikre særligt de bløde trafikanter. Hvis der tidligere er sket hændelser i en overkørsel, er det indgået i task forcens screening. Generelt er der lagt vægt på overkørsler i områder med tæt bymæssig bebyggelse, hvor der samtidig er mange fodgængere, herunder nærheden til blandt andet skoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Der er ikke to overkørsler, hvor forholdene er 100 procent ens. De steder, hvor vi vurderer, at der kan ske yderligere tiltag, kan det ske på flere måder. Fælles er, at det er et spørgsmål om at øge antallet af forhindringer og lave flere tiltag, der kan skærpe fodgængernes opmærksomhed, siger Jørgen Thomsen.

Task forcen har i alt gennemgået 426 sikrede overkørsler i 35 forskellige kommuner.

Opmærksomhed ved krydsning af overkørsler
Som led i task forcens arbejde er der videre blevet igangsat en undersøgelse af, hvilke tiltag der kan introduceres for at få bilister og andre vejtrafikanter til at være mere opmærksomme på overkørslerne. Dette arbejde fortsætter frem til udgangen 2013.

Banedanmark og operatørerne oplever desværre i stigende grad, at mange trafikanter prøver at passere en overkørsel, når advarselssignalerne lyder, og bommene er nede. Det kan eksempelvis være fodgængere, cyklister eller knallertkørere, der tager chancen og zigzagger sig gennem en overkørsel, hvor bommene er nede eller på vej ned.

“Vi kan ikke stærkt noget understrege, hvor vigtigt det er, at respektere bomme, signaler og klokker. Desværre oplever både Banedanmark og operatørerne alt for ofte, at der bliver taget farlige chancer,” slutter Jørgen Thomsen.

Læs mere her

Syddanmarks mest cyklende kommune

Sådan lyder målet for den cykelhandlingsplan, som byrådet i Sønderborg Kommune nu har vedtaget. Målet skal godt nok først være opfyldt i 2028, men cykelhandlingsplanen sætter rammerne for en systematiseret og sammenhængende indsats, der skal fremme cyklismen i kommunen.

Handlingsplanen udpeger otte indsatsområder, som der skal arbejdes med i bestræbelserne på at fremme cykling i kommunen. Der skal sikres et sammenhængende cykelstinet og desuden skal trafiksikkerhed, fremkommelighed og cykelparkeringsforhold forbedres.

Og så skal der langt mere fokus på cykelturisme i kommunen. Sønderborg Kommune har et stort potentiale for at udvikle cykelturismen med en storslået natur og mange gode cykelruter. Der skal udarbejdes en cykelruteplanlægger, så der hjemmefra kan planlægges en mountainbiketur, en naturrute eller en citytur. Skiltningen skal også forbedres, og der er behov for nye cykelstier mellem Skovby og Drejet og mellem Dyvig og Holm.

Endelig skal kommunen gennem jævnlige kampagner sætte fokus på de sundhedsmæssige og klimamæssige fordele ved cykling.

Borgmester Aase Nyegaard er selv aktiv cyklist og derfor glad for cykelhandlingsplanen.

– Cyklen er et klimavenligt transportmiddel, der spiller fint sammen med kommunens vision for CO2 -neutralitet i kommunen – samtidig med, at det både er dejligt og sundt at cykle. Gennem cykling kan fysisk aktivitet blive en naturlig del af hverdagen for kommunens borgere. Cyklen er fremtiden, siger Aase Nyegaard.

I cykelhandlingsplanen er der foretaget en tidsmæssig prioritering af behovet for nye cykelstier. Frem til 2028 skal der etableres 30 nye cykelstier, for eksempel fra Kirke Hørup til Tandslet og fra Skovby til Lysabild i 2012.

Se cykelhandlingsplanen på www.sonderborgkommune.dk/Natur og Miljø/Friluftsliv/ I Sønderborg cykler vi.

Yderligere oplysninger hos civilingeniør Nanna Thorøe på tlf. 8872 5049 / 2159 9602.

Læs mere her

Vejdirektoratet gør status over trafiksikkerhedsprojekter

Seks indsatsområder med et væld af projekter er blevet gennemført for de 196,9 mio. kr. I en netop udgivet publikation gør Vejdirektoratet status over alle trafiksikkerhedsprojekterne.

​Vejdirektoratet modtog i forbindelse med den politiske aftale om En grøn transportpolitik fra 2009.

Pengene fra den grønne transportpolitik er blevet givet til forbedringer på statsvejnettet, bedre ulykkesstatistik, kampagner og som tilskud til årets trafiksikkerhedsbyer, og igennem de seneste fire år har Vejdirektoratet gennemført en lang række tiltag, der alle har haft til formål at højne trafiksikkerheden på statens veje.

Forbedring af grå strækninger kan spare ca. 40 personskader om året
Et af de største tiltag har været udbedring af de såkaldte grå strækninger.

Ingeniører fra Vejdirektoratet har analyseret og forbedret knap 60 grå strækninger med en samlet længde på ca. 1.100 km til gavn for trafiksikkerheden.

Forventningen er, at der kan spares ca. 40 personskader om året, hvilket svarer til en årlig besparelse på ca. 100 millioner kr. i ulykkesomkostninger.

Mange af strækningerne er f.eks. blevet forsynet med rumleriller. Bilister på vej over i den modsatte kørebane eller på vej ud over kanten bliver vækket af rumlerillerne og dermed reduceres risikoen for frontkollisioner og eneulykker.

Styrket indsats mod højresvingsulykker
Et andet fokuspunkt har været at forebygge de frygtede højresvingsulykker så ulykkerne minimeres og cyklister og chauffører får bedre mulighed for at færdes sikkert.

Højresvingsulykker med cyklister og lastbiler er ikke hyppige men ofte meget alvorlige og derfor føler mange cyklister sig utrygge i mødet med lastbiler. Alle signalregulerede kryds på statens veje er gennemgået, og 55 kryds er bygget om. Projektet er afsluttet med en kampagne målrettet cyklister og lastbilschauffører.

Læs mere om de øvrige projekter i publikationen Pulje til bedre trafiksikkerhed .

Yderligere oplysninger:
Winnie Hansen, Fagkoordinator Vejdirektoratet, tlf. 72 44 32 76

Læs mere her