Banedanmark lukker 20 overkørsler mellem Langå og Viborg

Ved at nedlægge 20 usikrede jernbaneoverkørsler og sikre fire overkørsler yderligere opgraderer Banedanmark den generelle sikkerhed på jernbanen mellem Langå og Viborg. De overkørsler, der lukkes, er enten markoverkørsler eller små, private overkørsler beliggende på privat fælles vej.

Arbejdet med at anlægge erstatningsveje ved de overkørsler, der nedlægges, er i gang, og overkørslerne lukkes efter planen i sensommeren 2012.

Sikkerheden på den danske jernbane er høj, og der sker generelt kun meget få ulykker. Men når det sker, er det ofte i overkørsler. Banedanmarks mål er derfor så vidt muligt at sikre eller nedlægge alle usikrede overkørsler med udgangen af 2018. Der nedlægges eller sikres pt. ca. 30 usikrede overkørsler årligt, fortæller Banedanmarks projektleder Mads Dalgaard.

Nye sikringsanlæg i 4 overkørsler
Når de 20 overkørsler lukker, henvises trafikanterne til at benytte andre overkørsler. Forud for lukningen sikrer Banedanmark derfor 4 overkørsler i området yderligere.

Arbejdet går i gang i slutningen af februar måned, og de nye sikringsanlæg forventes at være klar til brug i løbet af marts/april måned. Arbejdet udføres, så det ikke kommer til at forstyrre vejtrafikken.

Det drejer sig om følgende fire overkørsler:

Overkørsel 6 ml. Langå og Ulstrup, på Ulstrupvej (ml. Kirkestien og Rådalsvej):
Det eksisterende led erstattes af et nyt halvbomanlæg.

Overkørsel 12 ml. Ulstrup og Bjerringbro, på Røngevej:
Det eksisterende advarselsanlæg med lyd og blink ombygges til et halvbomanlæg.

Overkørsel 33 ml. Bjerringbro og Rødkærsbro, på Bjerrevej:
Det eksisterende led erstattes af en bom, der dækker hele vejen.

Overkørsel 40 ml. Rødkærsbro og Rindsholm, på Tostrupvej:
Det eksisterende advarselsanlæg ombygges til et halvbomanlæg.
Ved at opgradere sikkerhedsanlæggene i overkørslerne skærper vi bilisternes og andre vejtrafikanters opmærksomhed på,, at de nærmer sig en overkørsel. Og det er til gavn for sikkerheden for både vejtrafikanter og togpassagerer, forklarer Mads Dalgaard.

Yderligere oplysninger via Banedanmarks pressemedarbejder på tlf. 8234 1313.

Læs mere her

Peter Hauge Jensen ny adm. direktør i 3×34 Transport a.m.b.a.

3×34 Transport har udnævnt Peter Hauge Jensen til ny administrerende direktør med det overordnede ansvar for alle selskabets aktiviteter.

Peter Hauge Jensen har siddet i bestyrelsen for 3×34 Transport, samt dets datterselskab 3×34 Lager siden september sidste år. Oprindeligt kommer han fra callcenter-branchen, senest som administrerende direktør i GoExcellent Denmark A/S, hvor han gennemførte en større turn-around som resulterede i at Telia købte størstedelen af virksomheden i starten af 2011. Forinden var han bl.a. callcenterchef i Berlingske koncernen med ansvar for 300 sælgere og 200 kundeservicemedarbejdere.

I GoExcellent satte vi nye standarder for hvordan man kan forbedre kundeoplevelsen, og jeg ser mange områder hvor vi i 3×34 kan bruge denne viden til at løfte vores kundetilfredshed, siger Peter Hauge Jensen.

3×34 ser et stort potentiale for at løfte kundetilfredsheden. Der er meget hård konkurrence i markedet, og på sigt bliver vinderne dem der kan levere den bedste kundeoplevelse til en konkurrencedygtig pris. Vi oplever, at kunderne gerne vil betale en ekstra præmie for at få en effektiv, præcis og sikker transport siger Stephan Høyer, formand for bestyrelsen i 3×34 Transport.

Jeg er meget stolt over, at 3×34 Transport har bedt mig om at forsætte som adm. direktør. Jeg ser meget store muligheder, som jeg glæder mig til at give mig i kast med , siger Peter Hauge Jensen.

I sin rolle som bestyrelsesmedlem har Peter ydet en uvurderlig indsats på at rette op på selskabets økonomi. Peter besidder en stor økonomisk forståelse og har på den korte tid han har siddet i bestyrelsen medvirket til en restrukturering af selskabernes aktiviteter, således at fremtiden nu ser meget lovende ud forsætter Stephan Høyer.

Prestigefyldt udnævnelse
Berlingske Nyhedsmagasin udnævner årligt de 100 bedste danske ledere under 35 års alderen (Talent100). Peter Hauge Jensen fik denne prestigiøse udnævnelse i kategorien salg og marketing I 2009.

###

For pressebilleder, se www.3×34.dk/presse.asp

Om 3×34 Transport:
3×34 Transports overordnede mål er at levere dig en service der er effektiv, sikker og præcis.

Vi gjorde transport mere effektiv og mere professionel for over 40 år siden – og det gør vi fortsat. Vi flytter os selv før vi flytter andre og udvikler konstant vores kundeservice og vognpark for at kunne tilfredsstille tidens krav og levere den service du forventer – effektivt, sikkert og præcist.

Hver af vores opgaver bliver fulgt til døren med samme høje standard.

Vi stiller med en stærk og fleksibel flåde på 250 biler i alle størrelser – lige fra kassevogne til store lastvogne med hænger og køretøjer til specialtransporter.

Vi har kompetencen til at transportere næsten alle former for gods og er landsdækkende med afdelinger i København og Odense.

Læs mere her

Kundevækst og økonomiske udfordringer

Det er indholdet i DSBs årsregnskabsmeddelelse, der offentliggøres i dag.

De økonomiske problemer blev allerede meldt ud sidste år, da DSB den 17. november 2011 præsenterede kvartalsregnskabet med et underskud før skat på 503 mio. kr. for de første 9 måneder. Siden er resultatet blevet yderligere forværret med 355 mio. kr., hvilket primært skyldes hensættelser vedrørende de svenske operationer og øgede omkostninger.
»Igen i 2011 har DSB oplevet et stigende antal kunder og dermed en positiv udvikling på indtægtssiden. Til gengæld har vi oplevet langt højere omkostninger end indtægter og dermed en alvorlig økonomisk situation, hvor DSB kommer ud af 2011 med et betragteligt underskud,” siger Jacob Kjær, økonomidirektør og konstitueret administrerende direktør.

Som en konsekvens af de økonomiske udfordringer igangsatte DSB i slutningen af året en række initiativer med henblik på at rette op på økonomien i form af omfattende effektiviseringer. Genopretningen af økonomien vil sætte rammerne for DSB i de kommende år, og ved udgangen af 2014 skal DSB have effektiviseret for en milliard kroner på årsbasis.

»Vi er i fuld gang med at vende udviklingen. Vi har fokus på at øge DSB’s indtjening, og ved særligt at nedbringe omkostningerne. Alle muligheder for besparelser og effektiviseringer er i de forløbne måneder nøje blevet afdækket,” siger Jacob Kjær.
Siden efteråret 2011 har DSB allerede gennemført en række tiltag:

Samlet set har DSB fremlagt planer, der betyder nedlæggelse af omkring 1.000 stillinger over de næste tre år, hvoraf hovedparten vil ske via naturlig afgang, frivillig fratrædelse eller omplacering i DSB. Herudover vil der løbende skulle gennemføres yderligere besparelser og effektiviseringer, og

– Der er gennemført effektiviseringer af DSB’s indkøbsprocesser
– Der er iværksat en række effektiviseringsprojekter herunder afvikling af tabgivende aktiviteter
– Der er gennemført outsourcing af IT og rengøring
– DSB’s hovedsæde i København er sat til salg

Der er store økonomiske problemer i DSB’s svenske datterselskab DSB Väst, der står for regionalstogstrafikken i og omkring Göteborg.

DSB Väst taber i øjeblikket penge hver måned i et omfang, der svarer til op mod 100 millioner svenske kroner om året. Det er uholdbart både forretningsmæssigt og politisk, mener Jacob Kjær, konstitueret administrerende direktør i DSB og bestyrelsesformand for DSB Väst.

Derfor arbejder bestyrelsen i DSB Väst og trafikudbudsmyndigheden Västtrafik i Göteborg på en løsning, hvor DSB Väst overdrager regionaltogstrafikken til en anden operatør tidligere end den eksisterende kontrakt til 2018. DSB Väst lægger op til en betragtelig afkortning af kontraktperioden, der på økonomisk ansvarlige vilkår, tilgodeser kunderne i Göteborg med stabil togdrift.

“DSB Väst præsterer en stabil togdrift med høj rettidighed, men er samtidig ude af stand til at skabe overskud fra driften. Det er uacceptabelt og uholdbart og det er derfor nødvendigt at ændre de nuværende forhold betragteligt. Vi sigter mod en løsning, der giver Västtrafik tid til at finde en ny operatør,” siger bestyrelsesformand i DSB Väst og konstitueret administrerende direktør i DSB Jacob Kjær.

DSB har derfor afsat 303 millioner kroner til mulige tab på de svenske aktiviteter.

2011 blev også et år, hvor DSB’s trængte materielsituation, som en konsekvens af den forsinkede levering af IC4, skabte udfordringer – både i form af strækninger med overfyldte tog og strækninger, hvor det var nødvendigt at indsætte ældre materiel.
I november blev situationen yderligere forværret, da DSB måtte indstille al drift med IC4, mens Havarikommissionen undersøgte to episoder med bremseproblemer på IC4 tog.
Siden har DSB i samarbejde med Havarikommissionen og førende europæiske bremseeksperter undersøgt IC4’s bremsesystem. Desuden har DSB har bedt Danmarks Tekniske Universitet (DTU), om, som uvildig og uafhængig instans, at rådgive om sikkerhedssystemet og andre tilhørende sikkerhedsprocesser på IC4-toget. De mest akutte materielproblemer er løst ved den forlængelse af lejen af en række dobbeltdækkertog, der blev opnået i efteråret 2011.

2011 blev endnu et år med flot kundevækst i DSB, der også er lykkedes med at forbedre rettidigheden og opfyldensen af kravene i kontrakten med Transportministeriet. I S-togene steg antallet af kunder med ca. otte procent og i fjern- og regionaltogene med ca. fire procent. I alt blev der gennemført næsten 175 mio. rejser på det danske marked. I oktober passerede antallet af kunder i S-tog på et år for første gang 100 mio. Der er grund til at glæde sig over tilgangen af kunder, og særligt for S-tog indikerer kundetilfredshedsundersøgelser, at de nye kunder vil kunne fastholdes. Tilfredsheden hænger især sammen med, at omfanget af forsinkelser i 2011 har været på det laveste niveau i 3 år og er generelt forbedret med ca. 10 procent i forhold til 2010.

»Vores passagerfremgang giver sammen med en fornuftig rettidighed for togene et godt fundament for, at vi fortsat kan udfylde vores vigtige samfundsrolle. Vi skal have fokus på kerneforretningen. Fremgangen gør mig fortrøstningsfuld, for hvis vi både skulle slås med for høje omkostninger og færre kunder, så ville situationen være meget mere alvorlig,« siger Jacob Kjær.

Læs mere her

DSB Väst overdrager Göteborg-trafik til ny operatør 1. maj

DSB Väst og Västtrafik har indgået en aftale om, at regionaltogstrafikken i og omkring Göteborg overgår til en ny operatør allerede den 1. maj 2012.

Aftalen er en konsekvens af DSB Väst’s ønske om at afkorte kontraktperioden med de svenske trafikudbudsmyndigheder i Göteborg på grund af økonomiske problemer. Selvom DSB Väst har arbejdet hårdt på at rette op på økonomien siden efteråret, ville selskabet stå til at tabe op mod 84 millioner danske kroner om året, indtil den oprindelige kontrakt udløb i 2018.

DSB SOV har stillet en garanti på 251 millioner danske kroner som sikkerhed for driften af DSB Väst. Den nye aftale betyder, at DSB betaler 205 millioner danske kroner til Västtrafik. Herefter bortfalder den stillede garanti.
DSB hensatte 303 millioner kroner i regnskabet for 2011 til dækning af omkostninger forbundet med nedlukning af de nævnte aktiviteter.

“Vi har i flere uger arbejdet på at finde en økonomisk holdbar løsning. Og selvom den løsning, der nu er enighed om betyder, at DSB Väst ophører med at eksistere, er jeg tilfreds med to ting: Aftalen kommer ikke til at betyde forringelser for kunderne og aftalen er økonomisk set den bedst mulige for DSB og de danske skatteydere,” siger bestyrelsesformand i DSB Väst og konstitueret administrerende direktør i DSB Jacob Kjær.

Jacob Kjær er også tilfreds med, at medarbejderne i DSB Väst bliver tilbudt overgang til den nye operatør. Dette forhold glæder også Lars Backström, administrerende direktør i Västtrafik:

“Det glæder mig, at vi kan præsentere en løsning, der sikrer, at vores kunder ikke kommer til at opleve større forstyrrelser i trafikken. Samtidig kan vi gennemføre et operatørskift under kontrollerede former, hvor også medarbejderne kan føle sig trygge,” udtaler Lars Backström.

Den nye operatør er svenske SJ.

DSB s øvrige aktiviteter i Sverige driften af DSB Småland og DSB Upptåget er ikke berørt af situationen med Västtrafik.

Læs mere her