Nu ruller hjulene i Tyskland igen.

17% flere lastkøretøjer solgt i Tyskland i 2010.

Nu går det fremad igen i Tyskland. Der sælges flere lastbiler. Der meldes om en stigning i salget af lastkøretøjer på 17% i 2010 i forhold til året før. Dermed er salget i Tyskland oppe på 282.000 lastbiler i 2010. Meldingen kommer fra Den tyske Automobilbranches salgsorganisation (VDA Verband der Automobilindustrie).

Det viser bedre end tal fra diverse vismænd, at nu er opsvinget kommet i gang i Tyskland , siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision-Gruppen, for erhvervslivet har kun brug for lastbiler, når det kører . Eksporten af lastkøretøjer fra Tyskland steg med 53% og ligger dermed nu på 242.500 lastkøretøjer. Automobilfabrikkerne har øget deres produktion af transportere, lastbiler og busser med 45% til 355.000 styk. Året før var salget på grund af krisen faldet dramatisk.

Vi som tyske revisorer mærker for tiden optimismen blandt de er-hvervsdrivende, fordi nu kører salget og markedet igen. Selv indenfor den ellers skrantende tyske byggebranche hører man om optimistiske bygherrer og byggefirmaer, melder Dr. Lars Eriksen fra DanRevision-Gruppen.

Salget af brugskøretøjer på det tyske marked steg i december for 10. måned i træk. og det endda med 37% overfor samme måned i december 2009. Der blev i december 2010 solgt ca. 26.500 flere enheder end året før.
Desuden blev der indregistreret 32% flere transportere det er den højeste stigning i hele året 2010. I løbet af året steg afsætningen i denne klasse med 16%.

Flere tunge lastbiler
Også markedet omkring de tungere lastbiler over 6 tons udviklede sig igen meget dynamisk. Nyindregistreringerne indenfor denne tunge klasse steg med 65% i løbet af sidste år. Med knap 73.700 enheder lå salget af lastbilenheder dermed 20% over året før (2009).

Læs mere her

Flere maut-kilometer i Tyskland fra august 2012

I marts besluttede den tyske trafikminister at der skal der betales trafikafgift for lastbiler på 1000 yderligere km i Tyskland.

DanRevision Gruppen, 14.05.12: Mautpligten i Tyskland omfatter stadig kun lastbiler over 12 tons på motorveje i Tyskland , siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision Gruppen i Flensborg-Handewitt, for de fleste lastbiler måles kørselen på motorvejen via satelit. Eller man kan til enkelte kørsler i Tyskland købe tickets ved tankstationer også i Danmark. Udvidelsen af mautnettet sker for at ramme de mange såkaldte mautflygtninge, der bruger landevejene langs motorvejene.

Den tyske motorvejsafgift blev indført i 2005 og omfatter alle autobaner og flere firesporede veje. Fra august 2012 omfatter den yderligere 1000 km flersporede stærkt trafikerede veje og motortrafikveje. Det er hensigten, at gøre disse smuthuller så uattraktive, at lastbiltrafikken igen benytter autobanerne og ikke generer på landevejene langs motorvejen. Dog drejer det sig ofte om benzinsparende strækninger, der nu bliver gjort afgiftspligtige.

Tanken var oprindeligt, at yderlige 2000 km skulle være belagt med trafikafgift. Men det kunne af tekniske grunde ikke lade sig gøre, fordi lastbilernes nuværende maut-bordcomputere ikke kan rumme dette. Det kommer til at tage tid at spille den nye aktualiserede software over på de mange bordcomputere i lastbilerne. Derfor kommer forhøjelsen først fra august 2012.

Den tyske stat håber på 100 mio EUR (750 mia dkr) i indtægter årligt, der skal gå til forbedringer af veje. De nye mautkilometer bliver indført efter ønske fra mange tyske kommuner, der dermed kan få mulighed for at finansiere istandsættelse af bl.a. disse veje. Det er planlagt, at lastbilerne i gennemsnit skal betale ca. 17 cent per kilometer (ca. 1,28 dkr). Toll Collect skal modtage en betaling på 30 mio EUR (ca. 225 mio dkr) for denne udvidelse af mauten. Indføringen er skønnet til at koste 14,3 mio EUR (ca. 107 mio dkr).

Indtil 2015 forberedes i øvrigt en ny licitation af betalingssystemet, der skal være åben for ny teknologi. Siden 2005 drives nettet at det tyske konsortium Toll Collect.

Læs mere her

Uvist, om der kommer modulvogntog i Tyskland i 2012

Af de planlagte 400 modulvogntog er der ifl. det tyske transportministerium per 1.3.2012 hidtil kun blevet anmeldt 6 modulvogntog i hele Tyskland. Hvem skulle have troet det. Det er usikkert, om der kommer modulvogntog i Tyskland.

Den tyske trafikminister havde indført en forsøgsordning, der efter flere tilløb skulle være startet den 1.1.2012. Men modstanderne har nu underkendt ministerens kompetence til at gennemføre forsøget uden lov. Ifgl. en ekspertise overskrider ministeren sine kompetencer og kan alene ikke bestemme, at forsøget skal gennemføres udenom parlamantet.

Det kan undre en, at der er så stor ståhej i Tyskland. Hver dag er der snesevis af danske modulvogntog undervejs mellem København og Aalborg, Trekantsområdet og Esbjerg. Også som forsøgsordning. Hvorfor skal den tekniske udvikling forhales i Tyskland siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision Gruppen i Flensburg-Handewitt, I Danmark kører de stille og roligt på de tilladte brede veje og motorveje til speditionerne. De lange lastbiler sparer benzin og personale for vognmændene. Derfor er de miljø-venlige.
Dette synspunkt deles ikke af De Grønne og de tyske socialdemokrater. Partierne har derfor i fællesskab klaget imod ministerens forsøgsordning. Indførelsen af en forsøgsordning skal igennem tre parlamentsbehandlinger og behandles i udvalg. Alene af formelle grunde forhales initiativet og det kan ske, at loven lader vente længe på sig.

Omgåelse af parlamentet
Ifølge partierne er det en omgåelse af de folkevalgte. En minister kan ikke uden at forespørge forbundslandene og parlamentet alene selv gennem forordning bestemme over et så vigtigt emne. Dermed er det ikke sikkert, at hele lovarbejdet kan nåes i denne valgperiode i Tyskland, der ender 2013. Det er modstanderne helt klar over: Da forbundslandenes rettigheder også er berørt, skal Bundesrat forud høres. Det er ikke blot en mindre forseelse at ville gennemføre noget under omgåelse af parlamentet , siger Dr. Lars Eriksen. Den parlamentariske gennemgang kommer til at tage tid. Derfor kan der ikke regnes med at gigaliner-forsøget bliver realiseret før valget til det tyske parlament i Berlin 2013. De hidtidige meget små forsøg kommer til afslutning, men det store forsøg med modulvogntog, der skulle være startet den 1.1.2012, kommer ikke til at løbe af stablen endnu.

Læs mere her