Nyt forsøg med overhalingsforbud for lastbiler

Et nyt etårigt forsøg på Østjyske Motorvej skal sætte en stopper for de såkaldte elefantvæddeløb , hvor lastbiler foretager langvarige overhalinger til gene og utryghed for de øvrige trafikanter.

Når lastbiler foretager de såkaldte elefantoverhalinger på motorvejene, nedsætter det fremkommeligheden og skaber utryghed for de øvrige trafikanter. Derfor indleder Vejdirektoratet i december 2010 et etårigt forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på Østjyske Motorvej.

Transportminister Hans Christian Schmidt udtaler i den forbindelse:

– Jeg synes, at det er vigtigt, at vi udnytter vores veje, således vi kan få den bedst mulige fremkommelighed for alle trafikanter. Jeg har derfor taget initiativ til at gennemføre et etårigt forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på en længere sammenhængende strækning på Østjyske Motorvej.

– Forsøget skal give os mere viden om de effekter, som et overhalingsforbud for lastvogne over en længere vejstrækning har på fremkommelighed, udnyttelsen af den eksisterende vejkapacitet og på trafiksikkerheden.

Strækningen vil være cirka 60 km lang og være fra Skærup syd for Vejle til lidt nord for tilslutningsanlæg Skanderborg V.

Forbuddet vil gælde fra kl. 06.00 til 20.00 på hverdage (mandag til fredag). Dog vil det forsat være tilladt lastbilerne at overhale et andet køretøj, hvis der lovligt kan opnås en hastighedsforskel på 20 km/t mellem lastbilen og det overhalede køretøj (eksempelvis en særtransport, der kun må køre 60 km/t.)

En arbejdsgruppe bestående af Dansk Transport og Logistik, Danske Busvognmænd, 3F Transportgruppen, FDM, Rigspolitiet, Trafikstyrelsen, International Transport Danmark, Sydøstjyllands politi, Dansk Industri (DI), Frie Danske Lastbilvognmænd (FDL) og Vejdirektoratet vil følge forsøget tæt.

Læs mere her