Ny regeringsplan skaber job i den maritime sektor

Regeringen styrker jobskabelsen i den maritime sektor med nyt udspil , siger Dansk Metals formand i en kommentar til regeringens nye Vækstplan for Det Blå Danmark. Regeringen lægger sig meget tæt op af anbefalingerne fra vækstteamet og trykker på de rigtige knapper, mener Metal-formanden.

Regeringens nye Vækstplan for Det Blå Danmark vil være med til at øge beskæftigelsen i den maritime sektor væsentligt. Det vurderer Dansk Metals forbundsformand, Claus Jensen:

– Regeringen lægger sig meget tæt op ad de anbefalinger, vi gav fra Vækstteamet, som jo netop er et udtryk for erhvervets behov og ønsker. Det er de ting, der skal til for at kunne styrke jobskabelsen, siger Claus Jensen, der selv er medlem af regeringens vækstteam.

Han mener derfor også, at regeringen lægger op til at trykke på de rigtige knapper:

– Dygtige virksomheder og medarbejdere er fundamentet for, at vi har en maritim klynge i verdensklasse i Danmark. Det var konklusionen i vækstteamet, og regeringen tager tråden op for at gøre fundamentet endnu stærkere, mener Claus Jensen, der fremhæver udfordringen med at sikre kvalificeret arbejdskraft til branchen:

– Vækstteamets arbejde viste med al tydelighed, at mangel på arbejdskraft med de rette kompetencer er en barriere for vækst i den maritime sektor. Det gælder ikke mindst inden for offshore-branchen. Jeg er derfor meget tilfreds med, at regeringen lægger op til at styrke uddannelsesområdet på alle fronter, siger Claus Jensen.

Regeringen vil bredt forbedre rammebetingelserne, og bl.a. sætte fokus på at udnytte fordelene ved, at Danmark både er stærk på rederidriften og på udstyrssiden:

– Erhvervet har en stor liste af miljøkrav i vente, og de erhvervsmæssige muligheder har vi særdeles gode forudsætninger for at udnytte. Det glæder mig derfor også, at regeringen lægger op til at etablere et partnerskab omkring udvikling af nye miljø- og klimaløsninger, siger Claus Jensen, der også glæder sig over, at regeringen anerkender havnenes store betydning i at få Det Blå Danmark til at køre på skinner:

– En udviklet søfart muliggør en stærk erhvervsudvikling med potentiale for Danmark som produktionsland. Det kræver, at varer nemt og hurtigt kan transporteres til og fra transportcentre og virksomheder med lettilgængelige havne som effektiv drejeskive til at overføre gods mellem forskellige transportformer, siger han og fortsætter:

– Søfarten i Danmark kan forbedres betydeligt. Danmark har en lang kystgrænse og indre vandveje, som i høj grad kan bruges til indenrigs- og international transport. Vækst i de maritime erhverv, og en mere effektiv mobilitet via danske havne, bør sikres gennem en samlet national handlingsplan, og her er det nationale erhvervshavneråd et godt sted at starte de strategiske drøftelser, mener Metal-formanden.

Læs mere her

Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser går ud over kunderne

For tredje dag i træk har DSB’s håndværkere i DSB Vedligehold her til morgen besluttet at gå hjem og fortsætte deres overenskomststridige arbejdsnedlæggelse. Og det får nu den beklagelige konsekvens for DSB’s kunder, at en del togafgange allerede fra i dag vil blive aflyst.

»Det er helt uacceptabelt, at DSB’s håndværkere med en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse tager kunderne som gidsler. Jeg vil derfor opfordre dem til øjeblikkeligt at genoptage arbejdet,« siger DSB’s konstituerede administrerende direktør Jacob Kjær.

Han noterer sig, at der nu foreligger et fællesmødeprotokollat fra arbejdstagersiden, altså fra blandt andet LO og Dansk Metal. Her hedder det blandt andet, at ‘arbejdstagersiden erkendte, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig og pålagde medlemmerne at genoptage arbejdet snarest og senest den 14. december 2011, ved normal arbejdstids begyndelse’.

Reduceret togtrafik
Da det nu er tredje dag med arbejdsnedlæggelser på værkstederne, er DSB nødt til at reducere trafikken, fordi flere tog nu er ude af drift, når de ikke kan komme til eftersyn på værkstederne.

Morgentrafikken i dag er forløbet fornuftigt, såvel hvad angår S-tog som fjern- og regionaltog. Men arbejdsnedlæggelserne betyder, at togtrafikken med virkning fra i eftermiddag vil blive reduceret.

»Det er dybt beklageligt, at det nu går ud over vores kunder. Men dels er mange tog allerede ude af drift på grund af den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, og dels har DSB set sig nødsaget til at tage andre tog ud af køreplanen for ansvarligt at sikre muligheden for at kunne afvikle en fornuftig juletrafik, hvis konflikten skulle blive langvarig,« siger Jacob Kjær.

Grunden til, at DSB er nødt til at tilbageholde yderligere tog, er, at der ellers vil ophobe sig en endnu større pukkel af tog, som skal vedligeholdes, før de kan komme i drift. Dermed ville juletrafikken kunne komme i fare, hvis ikke DSB sørger for at have nok tog til julen.

Se mere om de trafikale ændringer på www.dsb.dk

Læs mere her