TopLogic AB udvider med sit 3. kontor i Danmark

Den uafhængige konsulentvirksomhed indenfor logistik– og fragtanalyse (TopLogic AB) åbner kontor i Østjylland og dermed sit 3. kontor i Danmark !

Som led i ekspansionsplanerne for Norden åbner TopLogic nu sit 3. kontor i Danmark, og er således repræsenteret i Hovedstadsområdet, Vestjylland og nu Østjylland. Yderligere 1 kontor på Sjælland planlægges åbnet i midten af 2004.

Dette betyder at de danske kunder nu kan trække på 27 konsulenters erfaring i Skandinavien indenfor rådgivning og analyser af fragtøkonomi– og administration.

Ansvarlig for det nye kontor i Jylland er Steen Petersen fra Horsens. Steen Petersen har en bred erfaring indenfor transport– og speditionsbranchen fra ind– og udland. Bl.a. fra DFDS Transport.

Hvem er TopLogic AB

TopLogic er en svensk uafhængig konsulentvirksomhed indenfor logistik–, fragtanalyse og IT rådgivning.

TopLogic tilfører fragtkøbere værdi igennem en bred kompetence indenfor transportbranchen, har investeret og udviklet værktøjer indenfor fragt– analyser igennem 11 år.

TopLogic har 13 kontorer strategisk placeret I hele Sverige og åbner nu sit første kontor i Norge (Oslo) og sit 3. af flere kontorer i Danmark.

Ved hjælp af et simulerings– og analyseværktøj udfører kvalificeret analytikere på kompetence centre i Sverige; databehandling, analyser og forsyner derved skandinaviske– og internationale kunder med et bedre beslutningsgrundlag, til at optimere deres logistikløsninger økonomisk– som kvalitetsmæssigt. De lokale kontorer fungerer som salgskontorer med fokus på markedets fragtkøbere og fragtudbydere. Vi har valgt at koncentrere os om markedet, og lade et proffesionelt team af analytikere med international erfaring side centralt i Stockholm og Malmø og forberede beslutningsgrundlaget for vores kunder, på tværs af brancher og transportformer – udtaler Markedschef Paul Dhami fra Toplogic AB (Danmark).
 

Læs mere her

Ny stor kontrakt til danske Green Cargo

Det statsejede svenske logistikoperatører, Green Cargo, har netop vundet en større ordre om distribution af toldgods til en række færger i Danmark. Godset ligger på et fælles–nordisk toldlager hos Green Cargo i Helsingborg.

– Vi kæmpede om ordren på lige fod med andre transportfirmaer, og vores tilbud og set–up var tilsyneladende det bedste. Denne situation vil vi forhåbentlig se flere gange i løbet af de kommende år.

Sådan siger Carsten Moberg, logistikchef i Green Cargos danske datterselskab.

Selv om Green Cargo er et stort jernbaneselskab, er det danske selskab først og fremmest et logistikfirma.

– Vores primære opgave er tredjeparts logistik også kaldet TPL, forklarer Carsten Moberg.
– Vi tilbyder tredjepartslogistik til virksomheder, som har behov for oplagring og distribution. Vi styrer hele flowet af varer og informationer mellem kunden og dennes kunde, samt styring af varestrømmene.

Alligevel har den seneste ordre medført, at man har måttet investere i fire nye trailere, så man kan servicere den nye kunde på det danske marked og så sættes trailerne ind i et lukket system, som kører returlæs med tilbage til Sverige.
– Med lukket system mener jeg, at vi kører turene som en fast rute med 6–7 større kunder. Dette set–up betyder, at vi også på prisen vil kunne hamle op med de store Sveriges–transportører som Schenker, Danzas og DFDS Transport.
 

Læs mere her

Indbydelse til fokus- og pressemøde i Fredericia 19. april 2010

Efter et udfordrende 2009 øjner danske rederier igen muligheder i det globale marked. Den spirende optimisme i søfarten ses også i nærtrafikken, og for at sætte fokus på dette har vi valgt et godt eksempel på fortsat maritim dynamik Fredericia!

Dansk skibsfart er landets største eksporterhverv og på trods af store vanskeligheder har danske rederier som følge af den globale finanskrise forstået at omstille sig og tilpasset sig markedsvilkårene også i nærsøfarten.

Danmarks Rederiforening har derfor fornøjelsen af at invitere til et fokus-/pressemøde

mandag den 19. april 2010 klokken 11.00 ca. 14.00

hos ADP Fredericia Havn
Vesthavnsvej 33
7000 Fredericia

Det skulle glæde os, om du kunne afsætte tid til at deltage sammen med en række repræsentanter for blandt andet de maritime erhverv i Fredericia, herunder næstformand i bestyrelsen for ADP Associated Danish Ports Fredericia Havn og formand for Danske Havne, Uffe Steiner Jensen, Vice President i DFDS Group med ansvar for Baltikum trafikken, Anders Refsgaard, bestyrelsesformand i Danish Pilot Service, Jan Bonfils, og skandinavisk regionschef i SVITZER, Torsten Holst Pedersen, Göteborg. For hver og en er Fredericia Havn et omdrejningspunkt i hverdagen, og de vil stille skarpt på de udfordringer, de ser for Det Blå Danmark.

Efterfølgende vil der være et lettere traktement og rundvisning på Fredericia Havn fra søsiden.

Der vedhæftes et program, og af hensyn til det praktiske arrangement beder vi om tilmelding til sekretær Karin M. Christensen, Danmarks Rederiforening, senest onsdag den 14. april 2010 på telefon 33 48 92 73.

For tilrejsende fra København vil der blive arrangeret bustransport med afgang fra København Fredericia t/r. Du bedes derfor venligst meddele, om du vil være med i fælles transporten. Vi forventer afgang fra Rederiforeningens adresse på Amaliegade 33 i København klokken 08.00 og retur i København igen klokken ca. 17.00.

For tilrejsende fra København vil der blive arrangeret bustransport med afgang fra København Fredericia t/r. Du bedes derfor venligst meddele, om du vil være med i fælles transporten. Vi forventer afgang fra Rederiforeningens adresse på Amaliegade 33 i København klokken 08.00 og retur i København igen klokken ca. 17.00.

Program :
http://www.shipowners.dk/public/dokumenter/2010/Program_Frdcia_190410.pdf

Læs mere her

Ny administrerende direktør hos Schenker A/S

Henrik Dam Larsen overtager pr. 1. september 2011 direktørposten i Schenker A/S efter Bjarne Steffensen, som går på pension.

Med mere end 30 års erfaring fra både ind- og udland er det én af branchens mest garvede topfolk, der sætter sig i Schenker A/S direktørstol. Henrik Dam Larsen har en baggrund som shipbroker og kommer fra en stilling som General Manager i Blue Water Shipping A/S men har også beklædt ledende stillinger i bl.a. Cap Gemini/Ernst & Young, INTTRA og DFDS.

Henrik Dam Larsen, som er en flittigt benyttet hovedtaler ved mange SCM- og shippingkonferencer, er en mand med klare holdninger og mål:
For mig personligt er der tale om en ønskepost, som jeg ser meget frem til. Bjarne Steffensen og Schenker A/S mange dygtige medarbejdere har over en lang årrække sikret virksomheden en placering i toppen af branchen målt på indtjening, udtaler Henrik Dam Larsen og fortsætter:

Min opgave bliver at videreføre og udbygge denne udvikling, således at markedspositionen i Danmark styrkes. I vore nabolande Sverige, Norge, Polen og selvfølgelig Tyskland er DB Schenker markedsleder. Med afsæt i dette og DB Schenkers globale netværk er det helt naturligt også at have store ambitioner i Danmark.

Efter 30 år siger Schenker A/S farvel til Bjarne Steffensen, der startede i Nordisk Bilspedition A/S (som Schenker A/S hed dengang) i 1981. Siden har virksomheden fusioneret og skiftet navn flere gange, i 2003 til Schenker A/S, som vi kender det i dag. I alle årene stod Bjarne Steffensen ved roret og styrede virksomheden sikkert frem til én af Danmarks førende virksomheder inden for transport, logistik og spedition.

Til Bjarne Steffensens formands- og bestyrelsesposter tæller ikke mindst formandskabet (1997-2004) for brancheorganisationen Danske Speditører, hvor han gjorde et betydeligt arbejde for at fremme erhvervets udvikling og arbejdsvilkår i Danmark.

Schenker A/S i Danmark har en årlig omsætning på Euro 175 millioner og 300 medarbejdere fordelt på vore kontorer og terminaler i København, Aalborg, Aarhus, Kolding og Odense. Virksomheden er en del af DB Schenker, Deutsche Bahns transport- og logistikdivision. Med en årlig omsætning på Euro 18,9 milliarder, 91.000 ansatte og over 2.000 kontorer i hele verden er DB Schenker én af verdens førende udbydere af integrerede logistikydelser. I eget regi tilbydes landtransport, luft- og søfragt samt omfattende logistikløsninger og global styring af kundernes logistikflow.

Læs mere her