DSB og Banedanmark er godt klædt på til vinteren

Der er varme på sporskifterne og togene har sneposer, sandanlæg, koste og skrabejern som standardudstyr den kommende tid. De 50 ton tunge sneplove holder klar til at rydde sporet, hvis sneen kommer i voldsomme mængder, og der er faste og robuste planer for, hvordan trafikken skal afvikles, hvis det bliver nødvendigt at køre med færre tog. Listen af elementer i Banedanmark og DSB’s vinterforberedelser er lang, for uanset om der venter os en streng eller mild vinter, så er det nødvendigt at være klædt på til selv det værst tænkelige vinterscenarie.

”Vi har forberedt os rigtig godt igen i år, men der kan opstå situationer, hvor vejret er så slemt, at der vil komme forsinkelser, eller hvor det vil være nødvendigt at reducere i togdriften. Når det sker, så har vi fuldt fokus på at få passagererne så godt frem som muligt og sikre en hurtig og troværdig trafikinformation,” siger Jens Jørgen Hansen, trafikchef i Banedanmark.

Vejret er den altafgørende faktor for, hvor godt trafikken kører i vintermånederne. En streng vinter med megen sne og kulde giver omkring fem gange så mange aflyste tog som en mild vinter.

Trafikken tilpasses efter forholdene
Når sneen kommer væltende, er det vigtigt, at holde de omkring 4000 sporskifter, der er på det statslige jernbanenet, i gang. Vejret kan blive så slemt, at det ikke er muligt, selv om de fleste sporskifter er opvarmede. Så kan det blive nødvendigt at reducere antallet af tog, da der ikke vil være de samme muligheder for krydsninger og overhalinger.

Så når DMI varsler kraftig snefygning eller snestorm, bliver den del af vinterberedskabet, som går ud på at tilpasse kørslen efter forholdene, aktiveret.

”Under en snestorm er fremkommeligheden for alle former for trafik begrænset, og vi minimerer risikoen for, at togene holder i kø på skinnerne ved at køre færre men større tog. Vi varsler sådanne ændringer senest en dag i forvejen og anbefaler kunderne at holde sig orienteret på Rejseplanen og i DSB App,” siger Tony Bispeskov, trafikinformationschef i DSB.

Læs mere her

Ændringer i togdriften fredag eftermiddag og aften

DMI varsler nu, at udvalgte områder i Danmark rammes tidligere på eftermiddagen og nu med stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Banedanmark er sammen med togselskaberne i fuld gang med at tilpasse ændringerne i fredagens togtrafik til den aktuelle vejrprognose.

Som varslet vil der være tilpasninger i togtrafikken, men det bliver muligt at køre flere tog end forventet i går. Der er ingen strækninger, hvor togtrafikken indstilles.

Passagerer opfordres her og nu til at orientere sig på dsb.dk og arriva.dk. Da vinden rammer Danmark tidligere end forventet, træder de lokale ændringer i Jylland i kraft fra kl. 14.00, Fyn kl. 15.00 og Sjælland kl. 19.00

Der arbejdes intenst på at tilpasse Rejseplanen til den aktuelle trafik. Rejseplanen forventes fuldt opdateret kl. 14.

Efter stormen
Banedanmarks landsdækkende stormberedskab er klar til at rykke ud og reparere evt. skader på kørestrømsanlæg, fjerne træer og andet, der i løbet af stormen kan vælte ud på skinnerne. Der vil blive arbejdet intenst på, at togtrafikken i videst mulige omfang er normal fra lørdag morgen.

Læs mere her

Varsling om ændringer i togdrift fredag eftermiddag og frem

På baggrund af de seneste prognoser fra DMI forventes der fredag eftermiddag og aften storm og vindstød af orkanstyrke flere steder i landet. Derfor varsler Banedanmark af sikkerhedsmæssige årsager ændringer i togtrafikken fra fredag eftermiddag. Banedanmark melder endelig ud om togtrafikken under stormen i morgen fredag kl. 10.00.

Varslinger:

Midt- og Vestjylland fredag fra kl. 17:00:
Tønder – Esbjerg: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Skjern – Struer: Togtrafikken indstilles
Skjern – Herning: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Lunderskov: Togtrafikken indstilles
Esbjerg – Århus: Reduceret togdrift
Herning – Århus: Timedrift
Østjylland og Fyn fredag fra kl. 19:00:
Odder – Århus – Grenå: Timedrift
Odense – Svendborg: Timedrift
Odense – Fredericia: Alene IC og Lyntog
Sjælland fredag fra kl. 21:00:
København til Roskilde: Reduceret togdrift

S-banen:
I tidsrummet fredag kl. 21:00-01:00 køres der på hele S-banen med 70 km/t, hvilket vil give forsinkelser på ca. fem minutter.

Banedanmark er i tæt dialog med DMI om udviklingen i vejrsituationen.

Læs mere her

Banedanmark godt rustet til kampen mod sneen

Sidste vinter vil blive husket for to ting den var kold og den varede længe. Nu nærmer endnu en vinter sig, og Banedanmark har intensiveret indsatsen for, at togene kan komme frem. Og uanset om vinteren bliver mild, eller den bringer snestorm, sneplovskørsel og stærk fygning, så er beredskabet på plads; både i sporet og på perronen.

For at sikre, at trafikken kan afvikles så godt som muligt, holdes der på Banedanmarks fjernstyringscentraler og kommandoposter ekstra godt øje med DMI s udmeldinger, og på det daglige trafikmøde mellem Banedanmark og de forskellige jernbaneoperatører bliver det så endelig besluttet, hvad der skal tages af forholdsregler.

Så snart, vejrudsigterne bare begynder at antyde, at det bliver hvidt udenfor, går vi i aktion. Vi har stillet skarpt på vores procedurer for vinterberedskabet, så vi har sat alt ind for ikke at blive overrasket af vejret, siger Alex Skovly Nielsen, der er ansvarlig for Banedanmarks vinterberedskab.

Når det sner, så drejer det sig primært om at sikre, at sporskifterne stadig kan fungere, og at rangerarealer og adgangsveje er ryddede og farbare. En stor del af sporskifterne er opvarmede, men ender det med kraftig fygning, som er jernbanens fjende nummer ét om vinteren, vil medarbejdere fra Banedanmark, DSB og DSB S-tog sørge for at feje de vigtigste sporskifter fri for sne.

Kommer sneen ned i så store mængder, at sporet skal ryddes med sneplov, har Banedanmark fire sæt sneplove, der er placeret i henholdsvis Struer, Århus, Odense og Roskilde. Sneplovene er i stand til at klare op til tre meter høje driver, og herudover råder vi over et antal mindre sneplove, der kan monteres på de gule arbejdstroljer.

Skridsikre perroner
På perronerne går Banedanmark over til at benytte Leca letklinker, der er et keramisk produkt. Hermed opnår Banedanmark en stor miljømæssig gevinst. Valget af leca betyder også, at beplantningen rundt omkring stationerne ikke får kvælstofforgiftning og dør, og samtidig er der tale om et skridsikkert alternativ til andre former for glatførebekæmpelse.

Lecaen får ikke sneen til at tø, men lægger sig oven på sneen, når den om morgenen bliver spredt ud på perronen.

Læs mere her

Hvid jul og glatte veje kan give problemer for kunder i handicapkørsel

DMIs prognoser for julevejret ser i dag forholdsvis pæne ud. Skulle der alligevel komme større mængder sne, eller er vejene glatte, kan det give forsinkelser og aflysninger af handicapkørslen juleaften.

Midttrafik afvikler i løbet af julen knap 2.500 ture med handicappede, der skal holde jul forskellige steder i Midtjylland.

Sne og glatte veje betyder, at de over 230 vogne, som udfører Midttrafiks handicapkørsel i juledagene, kan blive ramt af større og mindre forsinkelser. Det medfører, at handicappede kan opleve at komme væsentligt senere frem til juleaften end planlagt.

– Vi har dog flere Midttrafik-medarbejdere til at overvåge kørslen juleaften. De hjælper chaufførerne med at løse de problemer, der vil opstå som følge af vejret. Det være sig forsinkelser og aflysninger, fortæller afdelingsleder Grethe Hassing.

Frem med skovlen: Sne og kørestole er en dårlig cocktail Chaufførerne kæmper traditionen tro for, at alle kommer rettidigt frem til juleaften. Men for at transportopgaven skal lykkes, er det vigtigt, at alle familier i landsdelen sørger for at holde fortove og indkørsler fri for sne.

– For at undgå store forsinkelser bør pårørende hjælpe familiemed- lemmer med et handicap til at sikre, at adgangsforholdene er i orden. Sne og is på fortove, gangstier og mindre veje gør det meget besværligt og farligt for både vores chauffører og kunder i handicapkørslen. Derfor har chaufførerne et stort juleønske: Ryd sne og strø salt!, siger Grethe Hassing.

Læs mere her

Banedanmark er klar med stormberedskab

Den varslede storm op til den store julefrokost-fredag den 16. december har fået Banedanmark til at aktivere sit stormberedskab på Sjælland.

Det oplyser sektionschef i Banedanmark, Helle Bøhl-Møller.

Vi lytter hele tiden til DMI og indretter os efter deres meldinger, og derfor har vi varslet vores gruppe af Banedanmark-folk på Sjælland, der kan rykke ud og fjerne væltede træer og reparere beskadigede køreledninger, om at de skal sove med støvlerne på i nat og natten til lørdag, siger hun.

Væltede træer og nedrevne køreledninger

Det er især, når stormen vælter træer, der spærrer for togsporene eller rammer køreledninger, eller når køreledninger rives ned af stormen, at togtrafikken kan blive forsinket, forklarer hun.

Vi gør i det daglige en stort forebyggende arbejde for at fjerne og beskære træer langs banen. Men kraftigt storm kan medføre væltede træer på skinnerne, og køreledninger kan blive revet ned, og vi kan desværre ikke på forhånd vide, hvor det sker. Vi sender vores folk ud hurtigst muligt, men der vil gå tid, før trafikken kan genoptages. Derfor må passagerer forberede sig på, at deres togtur kan være mere besværlig end normalt, når det stormer, siger Helle Bøhl-Møller.

Læs mere her